Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

3 khách và 2 thành viên
 • Trần Văn Lương
 • Huỳnh Lê Huy
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Unit 4. Learning a foreign language Read

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Thúy Diễm
  Ngày gửi: 18h:35' 30-10-2015
  Dung lượng: 4.4 MB
  Số lượt tải: 666
  Số lượt thích: 0 người
  TRA LINH SECONDARY SCHOOL
  WELCOME TO CLASS 9/2
  How do you learn English?
  Warm up
  What are they?
  They are advertisements


  This is Mr. Lam. He wants to attend a foreign language course. When does it start?
  Which language level does he want to choose?
  Unit 4 : Learning a foreign language
  Period 23: Read
  I. Vocabulary:
  - intermediate (adj)
  : trung cấp
  - advanced (adj)
  : cao cấp
  - level (n)
  : trình độ
  - academy (n)
  : học viện
  - well-qualified (adj)
  : có trình độ cao
  Matching
  A B
  a. có trình độ cao
  b. học viện
  c. trình độ
  d. trung cấp
  e. cao cấp
  1d, 2e, 3c, 4b, 5a
  1. intermediate
  2. advanced
  3. level
  4. academy
  5. well-qualified
  Advertisements

  ? What are the advertisements about ?

  ? What kind of information do you see in these advertisements ?
  II. READ:
  II. READ:
  II. READ:
  II. READ:
  First week of November
  CLASS
  TIME
  LANGUAGE
  LEVEL
  TIME
  TO START
  SCHOOLs
  ACADEMY OF
  LANGUAGE
  FOREIGN LANGUAGE
  COUNCIL
  NEW ENGLISH
  INSTITUTE


  - morning
  - afternoon
  - evening

  advanced
  - morning
  - evening
  Beginner
  Intermediate
  3rd November

  - afternoon
  - evening
  - weekend

  beginner

  (today)

  a. Note down information about the English classes from the advertisements.
  MR. LAM`S NOTES
  II. READ:
  Foreign Language Council
  G/F,12 Nam Trang street.
  Study English,French or Chinese in the morning and evening
  Places available in beginner/ intermediate classes
  Courses start on 3rd November.
  Tution.
  If you want to improve your English,we can help you.
  Our teachers offer afternoon,evening and weekend classes for those new to English.
  Come and see us at the New English institute today.
  We are at 108 Trang Thi Street.
  Academy of language.
  Why not learn to speak a foreign language with others?
  We have well-qualified teachers
  Class in the morning ,afternoon and evening.
  Courses begin first week of November Phone 8278787 for more information.
  *Notes:
  English class.
  - Early evening
  - Intermediate level.
  Starting late October/ early November
  Today
  b. Read the note Mr. Lam made. Which language school should he attend? Why?
  Ex: I think he should attend / go to / study at... because it is....
  I think Mr. Lam should choose The Foreign Language Council , because it has intermediate classes in the evening and the courses start on 3rd November
  TRUE OR FALSE ?

  1. Mr. Lam needs to learn French.

  3. He wants to learn English in the morning.


   He wants the course to begin late October or early November.


   He needs to learn English.


   He wants to learn early evening.
  4. He wants the course to begin late November.
  2. Mr. Lam needs the intermediate level class.
  T F
  x

  x
  x

  x

  1
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  TIẾP
  LUCKY NUMBER
  Đội A
  Đội B
  10
  20
  30
  40
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  50
  60
  70
  80
  70
  80
  7
  CONGATULATION

  a. Does the Foreign Language Council
  teach French and Chinese ?

  Yes, It does.
  ĐÁP ÁN
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  BACK

  b. When do the courses of the Foreign
  Language Council start ?
  BACK
  Courses start on 3rd November.
  ĐÁP ÁN
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Lucky Number
  Lucky Number
  BACK

  c. Does the New English Institute have
  the classes in the morning ?
  BACK

  No, it doesn’t.
  ĐÁP ÁN
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1

  d. Where is the New English Institute ?
  BACK

  It is at 108 Trang Thi Street.
  ĐÁP ÁN
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1

  e. Do the teachers in Academy of
  Language have well-qualified ?
  BACK
  Yes, they do
  ĐÁP ÁN
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Lucky Number
  Lucky Number
  BACK
  Lucky Number
  Lucky Number
  BACK
  Lucky Number
  Lucky Number
  BACK
  Homework:
  * Learn vocabulary by heart.
  * Prepare for the next period: WRITE
  SEE YOU AGAIN!
  good bye !
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang