Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Unit 4. Learning a foreign language Read

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thúy Diễm
Ngày gửi: 18h:35' 30-10-2015
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 670
Số lượt thích: 0 người
TRA LINH SECONDARY SCHOOL
WELCOME TO CLASS 9/2
How do you learn English?
Warm up
What are they?
They are advertisements


This is Mr. Lam. He wants to attend a foreign language course. When does it start?
Which language level does he want to choose?
Unit 4 : Learning a foreign language
Period 23: Read
I. Vocabulary:
- intermediate (adj)
: trung cấp
- advanced (adj)
: cao cấp
- level (n)
: trình độ
- academy (n)
: học viện
- well-qualified (adj)
: có trình độ cao
Matching
A B
a. có trình độ cao
b. học viện
c. trình độ
d. trung cấp
e. cao cấp
1d, 2e, 3c, 4b, 5a
1. intermediate
2. advanced
3. level
4. academy
5. well-qualified
Advertisements

? What are the advertisements about ?

? What kind of information do you see in these advertisements ?
II. READ:
II. READ:
II. READ:
II. READ:
First week of November
CLASS
TIME
LANGUAGE
LEVEL
TIME
TO START
SCHOOLs
ACADEMY OF
LANGUAGE
FOREIGN LANGUAGE
COUNCIL
NEW ENGLISH
INSTITUTE


- morning
- afternoon
- evening

advanced
- morning
- evening
Beginner
Intermediate
3rd November

- afternoon
- evening
- weekend

beginner

(today)

a. Note down information about the English classes from the advertisements.
MR. LAM`S NOTES
II. READ:
Foreign Language Council
G/F,12 Nam Trang street.
Study English,French or Chinese in the morning and evening
Places available in beginner/ intermediate classes
Courses start on 3rd November.
Tution.
If you want to improve your English,we can help you.
Our teachers offer afternoon,evening and weekend classes for those new to English.
Come and see us at the New English institute today.
We are at 108 Trang Thi Street.
Academy of language.
Why not learn to speak a foreign language with others?
We have well-qualified teachers
Class in the morning ,afternoon and evening.
Courses begin first week of November Phone 8278787 for more information.
*Notes:
English class.
- Early evening
- Intermediate level.
Starting late October/ early November
Today
b. Read the note Mr. Lam made. Which language school should he attend? Why?
Ex: I think he should attend / go to / study at... because it is....
I think Mr. Lam should choose The Foreign Language Council , because it has intermediate classes in the evening and the courses start on 3rd November
TRUE OR FALSE ?

1. Mr. Lam needs to learn French.

3. He wants to learn English in the morning.


 He wants the course to begin late October or early November.


 He needs to learn English.


 He wants to learn early evening.
4. He wants the course to begin late November.
2. Mr. Lam needs the intermediate level class.
T F
x

x
x

x

1
9
8
7
6
5
4
3
2
TIẾP
LUCKY NUMBER
Đội A
Đội B
10
20
30
40
10
20
30
40
50
60
50
60
70
80
70
80
7
CONGATULATION

a. Does the Foreign Language Council
teach French and Chinese ?

Yes, It does.
ĐÁP ÁN
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
BACK

b. When do the courses of the Foreign
Language Council start ?
BACK
Courses start on 3rd November.
ĐÁP ÁN
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Lucky Number
Lucky Number
BACK

c. Does the New English Institute have
the classes in the morning ?
BACK

No, it doesn’t.
ĐÁP ÁN
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

d. Where is the New English Institute ?
BACK

It is at 108 Trang Thi Street.
ĐÁP ÁN
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

e. Do the teachers in Academy of
Language have well-qualified ?
BACK
Yes, they do
ĐÁP ÁN
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Lucky Number
Lucky Number
BACK
Lucky Number
Lucky Number
BACK
Lucky Number
Lucky Number
BACK
Homework:
* Learn vocabulary by heart.
* Prepare for the next period: WRITE
SEE YOU AGAIN!
good bye !
 
Gửi ý kiến

Lên đầu trang