Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

13 khách và 0 thành viên

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Lên đầu trang Lên đầu trang

Sách giáo viên Ngữ văn 6 Tập 1 , 2 (Chân trời sáng tạo)

Sách giáo viên Ngữ văn 6 tập 1, 2 Chân trời sáng tạo do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành và phân phối. SGV Ngữ văn 9 tập 1, 2 Chân trời sáng tạo sẽ giúp ích cho quý thầy cô trong soạn KHBD Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo ...

Sách giáo viên Toán 6 (Chân trời sáng tạo)

Sách giáo viên Toán 6 Chân trời sáng tạo do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành và phân phối. SGV Toán 6 Chân trời sáng tạo sẽ giúp ích cho quý thầy cô trong soạn Kế hoạch bài dạy Toán 6. ...

Sách giáo viên Mĩ thuật 6 (Chân trời sáng tạo)

Sách giáo viên Mĩ thuật 6 Chân trời sáng tạo do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành và phân phối. SGV Mĩ thuật 6 Chân trời sáng tạo sẽ giúp ích cho quý thầy cô trong soạn Kế hoạch bài dạy Mĩ thuật 6. ...

Sách giáo viên Lịch sử và Địa lí 6 (Chân trời sáng tạo)

Sách giáo viên Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành và phân phối. SGV Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo sẽ giúp ích cho quý thầy cô trong soạn Kế hoạch bài dạy Lịch sử và Địa lí 6. ...

Sách giáo viên Giáo dục công dân 6 (Chân trời sáng tạo)

Sách giáo viên Giáo dục công dân 6 Chân trời sáng tạo do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành và phân phối. SGV Giáo dục công dân 6 Chân trời sáng tạo sẽ giúp ích cho quý thầy cô trong soạn Kế hoạch bài dạy Giáo dục công dân 6. ...

Sách giáo viên Công nghệ 6 (Chân trời sáng tạo)

Sách giáo viên Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành và phân phối. SGV Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo sẽ giúp ích cho quý thầy cô trong soạn Kế hoạch bài dạy Công nghệ 6. ...

Sách giáo viên Âm nhạc 6 (Chân trời sáng tạo)

Sách giáo viên Âm nhạc 6 Chân trời sáng tạo do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành và phân phối. SGV Âm nhạc 6 Chân trời sáng tạo sẽ giúp ích cho quý thầy cô trong soạn Kế hoạch bài dạy Âm nhạc 6. ...

Sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm 6 (Chân trời sáng tạo)

Sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành và phân phối. SGV Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo sẽ giúp ích cho quý thầy cô trong soạn Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm 6. ...

SGV Môn Giáo dục thể chất 6 ( Chân trời sáng tạo )

Sách giáo viên Giáo dục thể chất 6 Chân trời sáng tạo do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành và phân phối. SGV Giáo dục thể chất 6 Chân trời sáng tạo sẽ giúp ích cho quý thầy cô trong soạn Kế hoạch bài dạy Giáo dục thể chất 6. Mời quý thầy cô tải về Sách giáo viên Giáo dục thể chất 6 Chân trời sáng tạo word. ...

Sách giáo viên: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6 (Kết nối tri thức)

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống Môn Khoa học tự nhiên 6 Lớp 6 sách giáo viên Bản quyền thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo Nhà phân phối: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ...

Sách giáo viên: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6 (chân trời sáng tạo)

Bộ sách: Chân trời sáng tạo Môn Khoa học tự nhiên 6 Lớp 6 sách giáo viên Bản quyền thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo Nhà phân phối: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ...