Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

9 khách và 2 thành viên
 • Lưu Bình Dương
 • Lê Minh Điệp
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Unit 4. Learning a foreign language

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ng Thi ­­­­­ Huong
  Ngày gửi: 21h:33' 12-11-2015
  Dung lượng: 4.0 MB
  Số lượt tải: 252
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO OUR CLASS
  UNIT 4
  ENGLISH 9
  Tuesday, November 3rd 2015
  Period 20
  UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

  LESSON 1: - GETTING STARTED
  - LISTEN AND READ
  How do you learn English ?
  Learn to sing English songs
  Do grammar exercises
  Learn by heart
  Watch English TV
  programs
  Listen to English
  Program on the radio
  Use dictionary
  for reading
  8
  Do homework
  Write English
  as much as possible
  Speak English with friends
  Read English
  Newspapers/magazines
  How do you learn English ?
  Do the homework.
  Do more grammar exercises in grammar books.
  Read short stories or newspapers in English.
  Write English as much as possible.
  Learn by heart all the new words .
  Speak English with friends.
  Use a dictionary for reading.
  Practice listening to English tapes or English programs on the radio.
  Watch English TV programs
  Learn to sing English songs

  How do you learn English? Check the list and add more.
  ( )
  1. GETTING STARTED
  Paola
  Lan
  2. LISTEN AND READ
  VOCABULARY:
  >< oral examination (n)
  - Examiner (n)
  >< candidate (n)
  - Written examination (n)
  - Aspect (n):
  Lĩnh vực
  2. LISTEN AND READ
  What’s your name?
  Aspect (n):
  Written examination (n)
  Oral examination (n)
  VOCABULARY:
  Examiner (n)
  Candidate (n)
  Lĩnh vực
  Thi viết
  Thi vấn đáp
  Giám khảo
  Thí sinh
  4.
  5.
  2.
  3.
  1.
  Paola
  Lan
  How many questions did the examiner ask Lan?
  Paola : Hey, Lan ! Have you finish your exam ?
  Lan : Yes …., I have .
  Paola : Were the questions difficult ?
  Lan : Well, they are quite hard.
  Paola :Did you pass ?
  Lan : I’m not sure. The examiner didn’t tell me.
  Paola : What questions did she ask you ?
  Lan : First she asked me what my name was , and where I came from.
  Paola : They were easy for you , weren’t they ?
  Lan :..then she asked me why I was learning English,…and if I spoke any other languages
  Paola : Go on.
  Lan : … Then she asked me how I learned English in my country .
  … And she asked how I would use English in the future.
  Paola : What else did she ask you ?
  Lan : Oh , Paola ! Let me try to remember ! …. Ah , she asked me what aspect of learning
  English I found most difficult .
  Paola : Is that all , Lan ?
  Lan : Oh . There were a lot of other questions. She also asked me to read a passage.
  Paola : What did she say in the end ?
  Lan : I’m trying to to remember …. Oh ,yes ! Exactly she said “ If you want to attend the
  course , you must pass the written examination . Good luck !”
  Paola : It’s terrible , Lan . I don’t think I will be able to pass the exams.
  Lan : Don’t worry , Paola . Everything will be all right .
  S1+ asked + O + if/ whether S2 + V (lùi 1thì)
  - She asked me what my name was
  where I came from.
  why I was learning English.
  how I learned English in my country.
  how I would use English in the future.
  what aspect of learning English I found
  most difficult.
  - She asked me If I spoke any other languages.
  - She asked me to read a passage.
  Reported speech:
  3. command, request
  S+ asked + O + (not) to V
  2. yes – no question:
  1. wh- question:
  S1+ asked + O + Wh-word S2 + V( lùi 1thì)
  Lucky numbers
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  QUESTION
  Choose the best answer:
  1
  “When is your birthday?”
  I asked Nga ……………..

  A. when is her birthday.
  B. when was her birthday.
  C. when her birthday is.
  D. when her birthday was.
  D
  “Where do you live?”she asked me


  She asked me…
  5
  QUESTION
  where I lived.

  She asked me…
  6
  QUESTION
  why I was learning English.
  “Why are you learning English?” She asked me


  She asked me…
  4
  QUESTION
  when my birthday was.
  “When is your birthday?” She asked me
  2
  3
  HOMEWORK
  2. Read the dialogue again.
  1. Learn by heart vocabulary and structures.
  3. Be ready for the next leson
  Thanks for your attendance
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang