Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

2 khách và 2 thành viên
 • Trần Văn Lương
 • Huỳnh Lê Huy
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Đơn xin xác nhận trình độ tương đương sơ cấp chính trị

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:04' 08-05-2016
  Dung lượng: 26.0 KB
  Số lượt tải: 373
  Số lượt thích: 0 người
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  ĐƠN ĐỀ NGHỊ
  XÁC NHẬN TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ


  Kính gửi: - Đảng ủy xã Tây An.
  - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tây Sơn

  Tên tôi là: .............................................................................. Giới tính: .........................
  Sinh ngày ............ tháng ........... năm ................
  Nơi sinh: ..........................................................................................................................
  Quê quán: ........................................................................................................................
  Chức vụ: ..........................
  Đơn vị công tác Trường THCS Tây An.

  Căn cứ theo Quy định của Đảng về việc gửi hồ sơ xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, Công chức, viên chức;
  Nay tôi có nhu cầu xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị. Vì vậy, tôi viết đơn này kính trình các cấp có thẩm quyền xem xét điều kiện để xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị theo quy định hiện hành:
  Hồ sơ đề nghị xác nhận trình độ lý luận chính trị của cá nhân gồm:
  - Đơn đề nghị xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị;
  - Các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm (bản sao công chứng).
  Tây An, ngày … tháng … năm 2016
  Người làm đơn


  ---------------------------
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang