Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Đơn xin xác nhận trình độ tương đương sơ cấp chính trị

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:04' 08-05-2016
Dung lượng: 26.0 KB
Số lượt tải: 394
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
XÁC NHẬN TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ


Kính gửi: - Đảng ủy xã Tây An.
- Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tây Sơn

Tên tôi là: .............................................................................. Giới tính: .........................
Sinh ngày ............ tháng ........... năm ................
Nơi sinh: ..........................................................................................................................
Quê quán: ........................................................................................................................
Chức vụ: ..........................
Đơn vị công tác Trường THCS Tây An.

Căn cứ theo Quy định của Đảng về việc gửi hồ sơ xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, Công chức, viên chức;
Nay tôi có nhu cầu xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị. Vì vậy, tôi viết đơn này kính trình các cấp có thẩm quyền xem xét điều kiện để xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị theo quy định hiện hành:
Hồ sơ đề nghị xác nhận trình độ lý luận chính trị của cá nhân gồm:
- Đơn đề nghị xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị;
- Các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm (bản sao công chứng).
Tây An, ngày … tháng … năm 2016
Người làm đơn


---------------------------
 
Gửi ý kiến

Lên đầu trang