Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

11 khách và 2 thành viên
 • Lưu Bình Dương
 • Lê Minh Điệp
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Gốc > TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GV > Mầm non >

  Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên bậc học Mầm non

  Danh sách tài liệu bồi dưỡng (mật khẩu mở tài liệu:123456):

     
    MN1: Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất download_120_01
    MN2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội; mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kĩ năng xã hội download_120_01
    MN3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ download_120_01
    MN4: Đặc điểm phát triển nhận thức ở trẻ mầm non download_120_01
    MN5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ download_120_01
    MN6: Chăm sóc trẻ mầm non download_120_01
    MN7: Môi trường giáo dục cho trẻ trẻ mầm non download_120_01
    MN8: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-36 tháng tuổi download_120_01
    MN9: Môi trường giáo dục dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi download_120_01
    MN10: Tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non download_120_01
    MN11: Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục cho trẻ 3-36 tháng tuổi download_120_01
    MN12: Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi download_120_01
    MN13: Phương pháp tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đồng nghiệp download_120_01
    MN14: Tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội download_120_01
    MN15: Đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt download_120_01
    MN16: Chăm sóc, giáo dục và đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt download_120_01
    MN17: Lập kế hoạch giáo dục trẻ nhà trẻ 3-36 tháng download_120_01
    MN18: Lập kế hoạch giáo dục mẫu giáo download_120_01
    MN19: Phương pháp tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ xay dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục download_120_01
    MN20: Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non download_120_01
    MN21: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển
   thể chất
  download_120_01
    MN22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức download_120_01
    MN23:Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ download_120_01
    MN24: cung cấp cách thức ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội download_120_01
    MN25: Ứng dụng phương pháp dạy học tich cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ download_120_01
    MN26: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi download_120_01
    MN27: Thiết kế ácc hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông download_120_01
    MN28: Hướng dẫn sử dụng các thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu download_120_01
    MN29: Hướng dẫn bảo quản, sửa cữa một số thiết bị đồ dùng giáo dục và dạy học đơn giản download_120_01
    MN30: Làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo download_120_01
    MN31: Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non download_120_01
    MN32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử download_120_01
    MN33: Đánh giá trong giáo dục mầm non download_120_01
    MN34: Sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi download_120_01
    MN35: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non download_120_01
    MN36: Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non download_120_01
    MN37: Quản lý nhóm/lớp học mầm non download_120_01
    MN38: Lập dự án mở trường mầm non tư thục download_120_01
    MN39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo download_120_01
    MN40: Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non download_120_01
    MN41: Phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng, các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non download_120_01
    MN42: Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên mầm non download_120_01
    MN43: Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non download_120_01
    MN44: Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong giáo dục mầm non download_120_01

  Nguồn: Bộ GD&ĐT


  Nhắn tin cho tác giả
  Phan Tuấn Hải @ 00:03 03/08/2014
  Số lượt xem: 2509
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang