Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Gốc > TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GV > Mầm non >

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên bậc học Mầm non

Danh sách tài liệu bồi dưỡng (mật khẩu mở tài liệu:123456):

   
  MN1: Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất download_120_01
  MN2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội; mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kĩ năng xã hội download_120_01
  MN3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ download_120_01
  MN4: Đặc điểm phát triển nhận thức ở trẻ mầm non download_120_01
  MN5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ download_120_01
  MN6: Chăm sóc trẻ mầm non download_120_01
  MN7: Môi trường giáo dục cho trẻ trẻ mầm non download_120_01
  MN8: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-36 tháng tuổi download_120_01
  MN9: Môi trường giáo dục dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi download_120_01
  MN10: Tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non download_120_01
  MN11: Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục cho trẻ 3-36 tháng tuổi download_120_01
  MN12: Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi download_120_01
  MN13: Phương pháp tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đồng nghiệp download_120_01
  MN14: Tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội download_120_01
  MN15: Đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt download_120_01
  MN16: Chăm sóc, giáo dục và đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt download_120_01
  MN17: Lập kế hoạch giáo dục trẻ nhà trẻ 3-36 tháng download_120_01
  MN18: Lập kế hoạch giáo dục mẫu giáo download_120_01
  MN19: Phương pháp tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ xay dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục download_120_01
  MN20: Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non download_120_01
  MN21: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển
 thể chất
download_120_01
  MN22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức download_120_01
  MN23:Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ download_120_01
  MN24: cung cấp cách thức ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội download_120_01
  MN25: Ứng dụng phương pháp dạy học tich cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ download_120_01
  MN26: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi download_120_01
  MN27: Thiết kế ácc hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông download_120_01
  MN28: Hướng dẫn sử dụng các thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu download_120_01
  MN29: Hướng dẫn bảo quản, sửa cữa một số thiết bị đồ dùng giáo dục và dạy học đơn giản download_120_01
  MN30: Làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo download_120_01
  MN31: Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non download_120_01
  MN32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử download_120_01
  MN33: Đánh giá trong giáo dục mầm non download_120_01
  MN34: Sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi download_120_01
  MN35: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non download_120_01
  MN36: Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non download_120_01
  MN37: Quản lý nhóm/lớp học mầm non download_120_01
  MN38: Lập dự án mở trường mầm non tư thục download_120_01
  MN39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo download_120_01
  MN40: Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non download_120_01
  MN41: Phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng, các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non download_120_01
  MN42: Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên mầm non download_120_01
  MN43: Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non download_120_01
  MN44: Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong giáo dục mầm non download_120_01

Nguồn: Bộ GD&ĐT


Nhắn tin cho tác giả
Phan Tuấn Hải @ 00:03 03/08/2014
Số lượt xem: 2549
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Lên đầu trang