Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

14 khách và 2 thành viên
 • Hoàng Nhi
 • Lê Quang Hoàng
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Lên đầu trang Lên đầu trang

  Tài liệu ôn thi vào 10 môn Toán

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:05' 12-08-2018
  Dung lượng: 4.5 MB
  Số lượt tải: 1775
  Số lượt thích: 1 người (Phan Văn Dũng)

  ôn tập vào lớp 10 năm học 2009-2010

  Phần 1: Các loại bài tập về biểu thức

  Bài 1: Cho biểu thức :
  Rút gọn P
  Tìm giá trị của a để P<1

  Bài 2: Cho biểu thức: P=
  a) Rút gọn P
  b)Tìm giá trị của a để P<0
  Bài 3: Cho biểu thức: P=
  Rút gọn P
  Tìm các giá trị của x để P=
  Bài 4: Cho biểu thức P=
  Rút gọn P
  Tìm giá trị của a để P<1
  Tìm giá trị của P nếu 

  Bài 5: Cho biểu thức: P=
  Rút gọn P
  Xét dấu của biểu thức M=a.(P-)

  Bài 6: Cho biểu thức: P = 
  Rút gọn P
  Tính giá trị của P khi x

  Bài 7: Cho biểu thức: P=
  Rút gọn P
  Tìm x để P0

  Bài 8: Cho biểu thức: P=
  Rút gọn P
  Xét dấu của biểu thức P.
  Bài 9: Cho biểu thức P=
  Rút gọn P
  So sánh P với 3
  Bài 10: Cho biểu thức : P=
  Rút gọn P
  Tìm a để P<
  Bài 11: Cho biểu thức: P=
  Rút gọn P
  Tìm x để P<
  Tìm giá trị nhỏ nhất của P
  Bài 12: Cho biểu thức: P=
  Rút gọn P
  Tìm giá trị của x để P<1
  Bài 13: Cho biểu thức : P=
  Rút gọn P
  Tìm các giá trị của x để P=
  Chứng minh P
  Bài 14: Cho biểu thức: P= với m>0
  Rút gọn P
  Tính x theo m để P=0.
  Xác định các giá trị của m để x tìm được ở câu b thoả mãn điều kiện x>1
  Bài 15: Cho biểu thức P=
  Rút gọn P
  Biết a>1 Hãy so sánh P với P
  Tìm a để P=2
  Tìm giá trị nhỏ nhất của P
  Bài 16: Cho biểu thức P= 
  Rút gọn P
  Tính giá trị của P nếu a= và b=
  Tìm giá trị nhỏ nhất của P nếu 
  Bài 17: Cho biểu thức : P=
  Rút gọn P
  Với giá trị nào của a thì P=7
  Với giá trị nào của a thì P>6
  Bài 18: Cho biểu thức: P= 
  Rút gọn P
  Tìm các giá trị của a để P<0
  Tìm các giá trị của a để P=-2
  Bài 19: Cho biểu thức P=
  Tìm điều kiện để P có nghĩa.
  Rút gọn P
  Tính giá trị của P khi a= và b=
  Bài 20: Cho biểu thức : P=
  Rút gọn P
  Chứng minh rằng P>0 x 
  Bài 21: Cho biểu thức : P=
  Rút gọn P
  Tính khi x=
  Bài 22: Cho biểu thức P=
  Rút gọn P
  Tìm giá trị của x để P=20
  Bài 23: Cho biểu thức : P=
  Rút gọn P
  Chứng minh P 

  Bài 24: Cho biểu thức P=
  Rút gọn P
  Tính P khi a=16 và b=4
  Bài 25: Cho biểu thức: P=
  Rút gọn P
  Cho P= tìm giá trị của a
  Chứng minh rằng P>
  Bài 26: Cho biểu thức: P=
  Rút gọn P
  Với giá trị nào của x thì P<1

  Bài 27: Cho biểu thức P=
  Rút gọn P
  Tìm những giá trị nguyên của a để P có giá trị nguyên
  Bài 28: Cho biểu thức P=
  Rút gọn P
  Tìm giá trị của a để P>
  Bài 29: Cho biểu thức:
  P=
  Rút gọn P
  Cho x.y=16. Xác định x,y để P có giá trị nhỏ nhất

  Bài 30: Cho biểu thức : P= 
  Rút gọn P
  Tìm tất cả các số nguyên dương
   
  Gửi ý kiến