Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

4 khách và 2 thành viên
 • Bùi Văn Chúc
 • Nguyễn Thị Kim Phương
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Tài liệu ôn thi vào 10 môn Tiếng Anh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:05' 12-08-2018
  Dung lượng: 4.2 MB
  Số lượt tải: 102
  Số lượt thích: 0 người


  Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh

  1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh:

  Một câu trong tiếng Anh thường bao gồm các thành phần sau đây:
  Ví dụ:


  1.1 Subject (chủ ngữ):

  Chủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu, thường đứng trước động từ (verb). Chủ ngữ
  thường là một danh từ (noun) hoặc một ngữ danh từ (noun phrase - một nhóm từ kết thúc
  bằng một danh từ, trong trường hợp này ngữ danh từ không được bắt đầu bằng một giới
  từ). Chủ ngữ thường đứng ở đầu câu và quyết định việc chia động từ.

  Chú ý rằng mọi câu trong tiếng Anh đều có chủ ngữ (Trong câu mệnh lệnh, chủ ngữ được
  ngầm hiểu là người nghe. Ví dụ: “Don`t move!” = Đứng im!).

  Milk is delicious. (một danh từ)
  That new, red car is mine. (một ngữ danh từ)

  Đôi khi câu không có chủ ngữ thật sự, trong trường hợp đó, It hoặc There đóng vai trò
  chủ ngữ giả.

  It is a nice day today.
  There is a fire in that building.
  There were many students in the room.
  It is the fact that the earth goes around the sun.

  1.2 Verb (động từ):

  Động từ là từ chỉ hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ. Mọi câu đều phải có động từ.
  Nó có thể là một từ đơn hoặc một ngữ động từ. Ngữ động từ (verb phrase) là một nhóm
  từ gồm một hoặc nhiều trợ động từ (auxiliary) và một động từ chính.

  I love you. (chỉ hành động)
  Chilli is hot. (chỉ trạng thái)
  I have seen the movie three times before. (auxiliary: have; main verb: seen)
  I am going to Sai Gon tomorrow. (auxiliary: am; main verb: going)

  1.3 Complement (vị ngữ):

  Vị ngữ là từ hoặc cụm từ chỉ đối tượng tác động của chủ ngữ. Cũng giống như chủ ngữ,
  vị ngữ thường là danh từ hoặc ngữ danh từ không bắt đầu bằng giới từ, tuy nhiên vị ngữ
  thường đứng sau động từ. Không phải câu nào cũng có complement. Vị ngữ trả lời cho
  câu hỏi What? hoặc Whom?

  John bought a car yesterday. (What did John buy?)
  Jill wants to drink some water. (What does he want to drink?)
  She saw John at the movie last night. (Whom did she see at the movie?)

  1.4 Modifier (trạng từ):

  Trạng từ là từ hoặc cụm từ chỉ thời gian, địa điểm hoặc cách thức của hành động. Không
  phải câu nào cũng có trạng từ. Chúng thường là các cụm giới từ (prepositional phrase),
  phó từ (adverb) hoặc một cụm phó từ (adverbial phrase). Chúng trả lời câu hỏi When?,
  Where? hoặc How? Một cụm giới từ là một cụm từ bắt đầu bằng một giới từ và kết thúc
  bằng một danh từ (VD: in the morning, on the table,...). Nếu có nhiều trạng từ trong câu
  thì trạng từ chỉ thời gian thường đi sau cùng.

  John bought a book at the bookstore. (Where did John buy a book?)
  She saw John at the movie last night. (Where did she see John? When did she see
  him?)
  She drives very fast. (How does she drive?)

  Chú ý rằng trạng từ thường đi sau vị ngữ nhưng không nhất thiết. Tuy nhiên trạng từ là
  cụm giới từ không được nằm giữa động từ và vị ngữ.

  She drove on the street her new car. (Sai)
  She drove her new car on the street. (Đúng)

  2. Noun phrase (ngữ danh từ)

  2.1 Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun):

  · Danh từ đếm được: Là danh từ có thể dùng được với số đếm, do đó nó có 2 hình thái
  số ít và số nhiều. Nó dùng được với a hay với the. VD: one book, two books, ...

  · Danh từ không đếm được: Không dùng được với số đếm, do đó nó không có hình thái
  số ít, số nhiều. Nó không thể dùng được với a, còn the chỉ trong một số trường hợp đặc
  biệt. VD: milk (sữa). Bạn không thể nói "one milk", "two milks" ...  (Một số vật chất
  không đếm được có thể được chứa trong các bình đựng, bao bì... đếm được. VD
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang