Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Lên đầu trang Lên đầu trang

Tài liệu bồi dưỡng HSG Sinh lớp 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:30' 29-05-2016
Dung lượng: 561.5 KB
Số lượt tải: 2568
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Nam Long, Bùi Thị Quyên)
ôn thi học sinh giỏi lớp 9
Môn: sinh học

Bài 1: CáC QUI LUậT DI TRUYềN CủA MENĐEN
1,Các thuật ngữ thường dùng
-Tính trạng:là đặc điểm về cấu tạo ,hình thái,sinh lícủa cơ thể được biểu hiện ra bên ngoài
-Tính trạng trội hoàn toàn:là hiện tương gen trội át hoàn toàn gen lặn->thể dị hợp có kiểu hình t rội
- Tính trạng trội không hoàn toàn:là hiện tương gen trội át không hoàn toàn gen lặn->thể dị hợp kiểu hình trung gian gữa tính trạng trội và tính trạng lặn
-Tính trạng tương phản:là hai tính trạng đối lập nhau
-Tính trạng tương ứng:là những biểu hiện khác nhau của cùng một tính trạng
(là sự biểu hiện của cùng 1 tính trạng)
-Dòng thuần:đồng hợp tử về kiểu gen,đồng nhất về kiểu hình
2,Phương pháp nghiên cứu độc đáo của MENĐEN
-Độc đáo vì:+Chọn đối tượng đúng
+Phương pháp nghiên cứu đúng
A:Đối tượng
-Tự thụ phấn nghiêm ngặt->dễ tạo dòng thuần
-Thời gian sinh trưởng ngắn(3tháng)
Có nhiều tính trạng tương phản dẫn đến dễ theo dõi kết quả
B: Phương pháp phân tích con lai
-Chọn các cặp đực cái,thuần chủng,tương phản về 1 hoặc nhiều căp tính trạng
-Cho các cặp đực,cái lai với nhau ->theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp đực cái
-Dùng toán xác suất thống kê để phân tích các số liêu thu được ->rút ra quy luật di truyền của các tính trạng đó ở con cháu
3,Lai phân tích(nội dung,ý nghĩa)
Khái niệm :là lai giữa cơ thể mang tính trạng trội cần kiểm tra genvới cơ thể mang tính trạng lặn
+Nếu F1 đồng tính->tính trạng trội đem lai là đồng hợp tử
Sơ đồ:P :AA(đỏ) × aa(trắng)->100%Aa(đỏ)
+Nếu F1 phân tính ->tính trạng trội
4,Phát biểu qui luật ,nội dung,giải thích,ý nghĩa quy luật di truyền của MENĐEN
Quy luật
Nội dung
Giải thích
ý nghĩa

-Khi lai hai cơ thể đực cái khác về một cặp tính trạng tính chất tương phản thì F1 đồng tính F2 phân li kiểu hình:3 trội 1 lặn
_Do sự phân li của các cặp NTDT trong sự hình thành giao tử nên mỗi giao tử chỉ chứa 1 NTDT
_Các NTDT không hoà trộn vào nhau
Do sự phân li và tổ hợp của các cặp _NTDT(gen)quy định cặp tính trạng tương phản thông qua quy trình phát sinh giảo tử và thụ tinh
_Tương quan trội lặn rất phổ biến tính trạng trội là tốt -> tập trung gen trội về một kiểu gen-> giống tốt
_Xác đinh tương quan trội lặn nhờ phương pháp phân tích thế hệ lai…
_Xác định độ thuần chủng của giống

5.Cách viết giao tử
Yêu cầu HS viết giao tử của cơ thể:AA,Aa,aa
-Hướng dẫn HS có 2 cách viết:
+Cách 1 :nhân đơn thức với đơn thức,đơn thức với đa thức
+Cách 2:viết sơ đồ hình cành cây
-Từ các VD rút ra qui luật
+Nếu KG có 1 cặp gen dị hợp->giao tử:
7.bài tập trắc nghiệm
a
 
Gửi ý kiến