Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

7 khách và 0 thành viên

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

SKKN-Phương pháp dạy học theo Góc và kỹ thuật hợp tác nhóm trong dạy học Hóa học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD-ĐT Hưng Yên
Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:25' 26-11-2016
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 820
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT DƯƠNG QUẢNG HÀM

Sáng kiến kinh nghiệm:
“PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO GÓC VÀ KỸ THUẬT HỢP TÁC NHÓM TRONG DẠY HỌC HOÁ HỌC”

Lĩnh vực/Môn: 05/Môn Hoá học
Tên tác giả: NGUYỄN VĂN HẢI
Tổ trưởng tổ Lý-Hoá
Giáo viên môn hoá họcTháng 4 năm 2016


MỤC LỤC

PHẦN I. MỞ ĐẦU ………………......………………………………..
Trang 3

I. Lý do chọn đề tài …………………….………………….………….
3

II. Mục đích nghiên cứu ………………………………………………
6

III. Đối tượng phạm vi nghiên cứu …………………………………...
6

IV. Kế hoạch nghiên cứu …………………………….……………….
6

V. Phương pháp nghiên cứu …………………………………..............
7

VI. Thời gian nghiên cứu …………………………………..................
7

VII. Những đóng góp mới của đề tài . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
7

PHẦN II. NỘI DUNG ..........................................................................
9

I. Cơ sở lý luận . . . . . . . . . . ....................................................................
10

I.1. Khái quát chung về dạy học tích cực .................................................
10

I.2. Tháp hiệu quả học tập Learning Pyramid..........................................
11

I.3. Phương pháp dạy học theo góc . . . . . . . . . . .....................................
13

I.4. Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm .......................................
17

II. Thực trạng của hoạt động đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. . .
21

II.1. Những hạn chế của hoạt động đổi mới phương pháp dạy học . . . . .
21

II.2. Một số nguyên nhân đẫn đến han chế của việc đổi mới phương pháp dạy học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21

III. Thiết kế một số giáo án sử dụng phương pháp dạy học theo góc và kĩ thuật hợp tác nhóm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22

Bài Amoniac và muối amoni (tiết 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22

Bài Hiđroclorua-axit clohiđric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30

Bài cân bằng hoá học (tiết 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39

Bài Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48

Bài Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học . . . . . . . . . . . .
55

Phần III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN ..............
60

III.1. Đặc điểm tình hình chung ở trường THPT Dương Quảng Hàm …
60

III.2. Đánh giá kết quả áp dụng đề tài ở trường Dương Quảng Hàm
61

PHÀN IV. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ....................................
66

Tài liệu tham khảo ..................................................................................
68

Bản cam kết ............................................................................................
69

Xác nhận của hội đồng khoa học trường THPT Dương Quảng Hàm …
70

Phụ lục: Một số hình ảnh trong bài dạy tại trường Dương Quảng HàmPHẦN I: MỞ ĐẦU

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về định hướng chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khẳng định lĩnh vực giáo dục và đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Những thành tựu và kết quả đó trên, trước hết bắt nguồn từ truyền thống hiếu học của dân tộc; sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận
 
Gửi ý kiến

Lên đầu trang