Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

3 khách và 2 thành viên
 • nguyễn thị thanh vân
 • hờ thị la
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Toán tỉnh Hải Dương 2012-2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:15' 11-03-2017
  Dung lượng: 282.5 KB
  Số lượt tải: 70
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
  KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
  LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2012 – 2013
  MÔN THI: TOÁN
  Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
  Ngày thi: 27/03/2013
  ( Đề thi gồm có 01 trang )
  
  Câu 1 (2,0 điểm):
  a) Rút gọn biểu thức: với 
  b) Cho . Tính giá trị của biểu thức: B = x5 – 3x4 – 3x3 + 6x2 – 20x + 2018
  Câu 2 (2,0 điểm):
  Giải phương trình 
  b) Giải hệ phương trình sau: 
  Câu 3 (2,0 điểm):
  a) Với a, b là các số nguyên. Chứng minh rằng nếu chia hết cho 5 thì chia hết cho 5.
  b) Cho phương trình với a, b là các số hữu tỉ. Tìm a, b biết là nghiệm của phương trình.
  Câu 4 (3,0 điểm):
  Cho 3 điểm A, B, C cố định nằm trên một đường thẳng d (B nằm giữa A và C). Vẽ đường tròn tâm O thay đổi nhưng luôn đi qua B và C (O không nằm trên đường thẳng d). Kẻ AM và AN là các tiếp tuyến với đường tròn tâm O tại M và N. Gọi I là trung điểm của BC, AO cắt MN tại H và cắt đường tròn tại các điểm P và Q (P nằm giữa A và O), BC cắt MN tại K.
  a) Chứng minh 4 điểm O, M, N, I cùng nằm trên một đường tròn.
  b) Chứng minh điểm K cố định khi đường tròn tâm O thay đổi.
  c) Gọi D là trung điểm HQ, từ H kẻ đường thẳng vuông góc với MD cắt đường thẳng MP tại E. Chứng minh P là trung điểm ME.
  Câu 5 (1,0 điểm):
  Cho với n.
  Chứng minh rằng: .
  ------------- HẾT ------------

  Họ và tên thí sinh: ……………………………… ….. Số báo danh …………….
  Chữ kí giám thị 1 ………………….. Chữ kí giám thị 2 …………………..
  SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH
  MÔN TOÁNLỚP 9 THCS NĂM HỌC 2012 – 2013

  
  Lưu ý: Thí sinh làm theo các khác đúng vẫn cho điểm tối đa. Điểm bài thi làm tròn đến 0,25 điểm
  CÂU
  PHẦN
  NỘI DUNG
  ĐIỂM
  
  Câu 1
  2,0
  điểm
  a)
  1,0 điểm
  Ta có :
  
  Nhưng do theo giả thiết ta thấy <0
  
  
  0,25  0,25


  0,25


  0,25đ
  
  
  b)
  1,0
  điểm
  =>
  
  B = x5 – 3x4 – 3x3 + 6x2 – 20x + 2018
  B = (x5 – 4x4 + x3 ) + ( x4 – 4x3 + x2 ) + 5( x2 – 4x + 1) + 2013
  B = x3( x2 – 4x + 1) +x2( x2 – 4x + 1) +5(x2 – 4x + 1) + 2013
  B = 2013
  
  0,25

  0,25
  0,25
  0,25
  
  Câu 2
  2,0
  điểm
  a)
  1.0 điểm
  Nhận xét x = 0 không là nghiệm của phương trình
  Với , phương trình đã cho tương đương với: 
  Đặt phương trình trở thành
  
  Giải phương trình ta được ( thỏa mãn )
  Với ta có 
  Giải phương trình ta được ( thỏa mãn )
  Với ta có 
  Giải phương trình ta được (thỏa mãn)
  Vậy phương trình đã cho có bốn nghiệm là : ;
    0,25  0,25  0,25  0,25
  
  
  b)
  1,0 điểm
   (I) ( )
  Đặt S= ; P = ( ) hệ (I) có dạng
  II)
  Giải hệ ( II) và đối chiếu điều kiện ta được
  Khi đó là 2 nghiệm của phương trình t2 – 4t + 3 =0
  Giải phương trình ta được t1 = 3; t2 = 1
  Từ đó suy ra hệ phương trình đã cho có hai nghiệm 
  
  0,25


  0,25


  0,25


  0,25
  
  Câu 3
  2,0
  điểm
  a)
  1.0 điểm
   
   ( Vì 5 là số nguyên tố)
  
  0.25
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang