Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

3 khách và 1 thành viên
 • Lê Nhật Huy
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:28' 22-12-2016
  Dung lượng: 328.0 KB
  Số lượt tải: 22
  Số lượt thích: 0 người
  ÔN TẬP TOÁN 6 HK1
  A/LÝ THUYẾT :
  I. PHẦN SỐ HỌC :
  * Chương I:
  1. Tập hợp: cách ghi một tập hợp; xác định số phần tử của tập hợp
  2. Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên; các công thức về lũy thừa và thứ tự thực hiện phép tính
  3. Tính chất chia hết của một tổng và các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
  4. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
  5. Cách tìm ƯCLN, BCNN
  * Chương II:
  1. Thế nào là tập hợp các số nguyên.
  2. Thứ tự trên tập số nguyên
  3. Quy tắc :Cộng hai số nguyên cùng dấu ,cộng hai số nguyên khác dấu ,trừ hai số nguyên, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế.
  II. PHẦN HÌNH HỌC
  1. Thế nào là điểm, đoạn thẳng, tia?
  2. Khi nào ba điểm A, B, C thẳng hàng?
  3. Khi nào thì điểm M là điểm nằm giữa đoạn thẳng AB?
  - Trung điểm M của đoạn thẳng AB là gì?
  4. Thế nào là độ dài của một đoạn thẳng?
  -Thế nào là hai tia đối nhau? Trùng nhau? Vẽ hình minh hoạ cho mỗi trường hợp.
  5. Cho một ví dụ về cách vẽ: + Đoạn thẳng. + Đường thẳng. + Tia.
  Trong các trường hợp cắt nhau; trùng nhau, song song ?
  B/ BÀI TẬP:

  I. TẬP HỢP
  Bài 1:
  Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 4 và không vượt quá 7 bằng hai cách.
  Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 12 bằng hai cách.
  Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 11 và không vượt quá 20 bằng hai cách.
  Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 9, nhỏ hơn hoặc bằng 15 bằng hai cách.
  Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 30 bằng hai cách.
  Viết tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 5 bằng hai cách.
  Viết tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 18 và không vượt quá 100 bằng hai cách.
  Bài 2: Viết Tập hợp các chữ số của các số:
  a) 97542
  b)29635
  c) 60000
  
  Bài 3: Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng của các chữ số là 4.
  Bài 4: Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.
  A = {x ( N(10 < x <16}
  B = {x ( N(10 ≤ x ≤ 20
  C = {x ( N(5 < x ≤ 10}
  D = {x ( N(10 < x ≤ 100}
  E = {x ( N(2982 < x <2987}
  F = {x ( N*(x < 10}
  G = {x ( N*(x ≤ 4}
  H = {x ( N*(x ≤ 100}
  
  Bài 5: Cho hai tập hợp A = {5; 7}, B = {2; 9}
  Viết tập hợp gồm hai phần tử trong đó có một phần tử thuộc A , một phần tử thuộc B.
  Bài 6: Viết tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử
  Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 50.
  Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 100.
  Tập hơp các số tự nhiên lớn hơn 23 và nhỏ hơn hoặc bằng 1000
  Các số tự nhiên lớn hơn 8 nhưng nhỏ hơn 9.
  II. THỰC HIỆN PHÉP TÍNH
  Bài 1: Thực hiện phép tính:
  3.52 + 15.22 – 26:2
  53.2 – 100 : 4 + 23.5
  62 : 9 + 50.2 – 33.3
  32.5 + 23.10 – 81:3
  513 : 510 – 25.22
  20 : 22 + 59 : 58
  100 : 52 + 7.32
  84 : 4 + 39 : 37 + 50
  29 – [16 + 3.(51 – 49)]
  (519 : 517 + 3) : 7
  79 : 77 – 32 + 23.52
  1200 : 2 + 62.21 + 18
  59 : 57 + 70 : 14 – 20
  32.5 – 22.7 + 83
  59 : 57 + 12.3 + 70
  5.22 + 98:72
  311 : 39 – 147 : 72
  295 – (31 – 22.5)2
  151 – 291 : 288 + 12.3
  238 : 236 + 51.32 - 72
  791 : 789 + 5.52 – 124
  4.15 + 28:7 – 620:618
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang