Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

7 khách và 2 thành viên
 • Lê Văn Chánh
 • Bùi Quang Trọng
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Đề thi HSG môn Tin học lớp 9 tỉnh Bình Định 2015-2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:18' 31-10-2016
  Dung lượng: 67.0 KB
  Số lượt tải: 213
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
  BÌNH ĐỊNH KHÓA NGÀY: 18-3-2016

  Đề chính thức Môn thi: TIN HỌC
  Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
  Ngày thi: 18/3/2016

  Tổng quan đề thi: (Đề thi có 02 trang)
  Bài
  Tên bài
  Tên tệp
  chương trình
  Tên tệp
  dữ liệu vào
  Tên tệp
  dữ liệu ra
  
  1
  Cặp số thân thiết (6,0 điểm)
  SO_TT.PAS
  Bàn phím
  Màn hình
  
  2
  Dãy có giá trị lớn nhất (7,0 điểm)
  DAYCON.PAS
  DAYCON.INP
  DAYCON.OUT
  
  3
  Đường đi tốt nhất (7,0 điểm)
  DUONGDI.PAS
  DUONGDI.INP
  DUONGDI.OUT
  
  Bài 1: Cặp số thân thiết (6,0 điểm):
  Hai số nguyên dương được gọi là thân thiết nếu chúng có cùng ước số nguyên tố lớn nhất.
  Hãy viết chương trình kiểm tra xem hai số nguyên dương có là cặp số thân thiết hay không?
  Dữ liệu vào là hai số nguyên dương a, b (1< a, b <1010) nhập từ bàn phím.
  Dữ liệu ra gồm:
  Ước nguyên tố lớn nhất của từng số;
  Kết luận: “La cap so than thiet” hoặc “Khong than thiet”.
  Ví dụ:
  Input
  
  Output
  
  Nhap hai so: 18 2016
  
  UNTLN tuong ung: 3, 7
  Khong than thiet
  
  
  
  
  
  Input
  
  Output
  
  Nhap hai so: 50 15
  
  UNTLN tuong ung: 5, 5
  La cap so than thiet
  
  Bài 2: Dãy có giá trị lớn nhất (7,0 điểm):
  Cho một xâu S có chiều dài N (1≤N≤100) chỉ gồm các chữ số từ 1 đến 9 và một số nguyên dương k (k≤N). Hãy viết chương trình xóa bớt các ký tự trong xâu S để còn lại một xâu gồm k chữ số biểu thị số lớn nhất có k chữ số thu được theo cách này?
  Dữ liệu vào là tệp DAYCON.INP có cấu trúc gồm hai dòng:
  - Dòng thứ nhất chứa xâu S;
  - Dòng thứ hai chứa số tự nhiên k.
  Dữ liệu ra là tệp DAYCON.OUT là xâu có chiều dài k cần tìm.
  Ví dụ:
  DAYCON.INP
  
  DAYCON.OUT
  
  135792468
  3
  
  968
  
  Bài 3: Đường đi tốt nhất (7,0 điểm):
  Sân chơi là một mặt phẳng chia ra thành N hàng đánh số từ 1 đến N (1Cho trước một bảng biểu thị giá trị điểm số các ô trên từng hàng. Hãy lập trình tìm một lộ trình hợp quy định của luật chơi và thu được điểm số cao nhất.
  Dữ liệu vào là tệp DUONGDI.INP có cấu trúc như sau:
  - Dòng thứ nhất chứa số tự nhiên N;
  - N dòng tiếp theo sẽ chứa các giá trị điểm số trên các ô điểm ở dòng tương ứng. Dòng thứ i sẽ có i giá trị. Các giá trị cách nhau một khoảng trắng.
  Dữ liệu ra là tệp DUONGDI.OUT gồm 2 dòng:
  - Dòng thứ nhất chứa giá trị tổng điểm lớn nhất thu được theo lộ trình tối ưu;
  - Dòng thứ 2 chứa N số nguyên là giá trị các ô điểm mà lộ trình tối ưu đi qua.


  
  
  8
  
  
  
  
  
  
  5
  
  1
  
  
  
  
  2
  
  6
  
  9
  
  
  3
  
  4
  
  2
  
  3
  
  
  Ví dụ:
  DUONGDI.INP
  
  DUONGDI.OUT
  
  4
  8
  5 1
  2 6 9
  3 4 2 3
  
  23
  8 5 6 4
  
  
  Chú ý: Nếu chỉ nêu được số điểm lớn nhất mà không chỉ được lộ trình đi thì được ½ số điểm của bài.

  _______________________________

  Bài 1: Cặp số thân thiết:
  Program So_TT;
  Uses Crt;
  Var a
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang