Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

3 khách và 2 thành viên
 • Nguyễn Thị Thu Trang
 • Tiểu Phương
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Đề thi GVDG môn Tiếng Anh huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định 2010-2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:13' 30-10-2016
  Dung lượng: 75.0 KB
  Số lượt tải: 529
  Số lượt thích: 1 người (Lương Thùy Dương)
  UBND HUYỆN PHÙ MỸ KỲ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN BẬC THCS
  PHÒNG GD – ĐT Năm học: 2010 - 2011
  BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC – Môn: Tiếng Anh
  Đề chính thức Thời gian làm bài: 150 phút
  Ngày thi: 09/ 12/ 2010
  ...............................................................................................................................

  A. NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM:
  Câu 1 : (2,0 điểm)

  Ngày 22 tháng 10 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 30/2009/TT - BGDĐT Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông. Anh ( chị) hãy cho biết chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học gồm bao nhiêu tiêu chuẩn, tiêu chí? Trình bày chi tiết Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học.

  Câu 2: (1,0 điểm)

  Trong lớp bạn chủ nhiệm có một học sinh rất kém, thường xuyên đi học muộn, trong giờ học lại thường ngủ gật, không chú ý nghe giảng. Khi bạn đến gặp phụ huynh nhằm trao đổi về tình hình học tập của em và muốn phối hợp với gia đình để giúp đỡ em học tốt thì mẹ của em lại xin cho em thôi học. Lí do là vì bố em mất sớm, em lại có em nhỏ, mẹ em muốn xin em thôi học, ở nhà trông em để mẹ đi bán hàng kiếm tiền nuôi các con.
  Trong tình huống này, bạn phải làm gì để giúp đỡ cho học sinh?

  B. THE METHODOLOGY TEST: (2,0 ms)

  Part 1: Write two pre – listening activities you usually do in your classroom and explain how to use them. (0,5 m ).

  Part 2: Write a composition about 250 words on the following topic:
  How to become a good teacher of English. (1,5 ms)

  C. THE ENGLISH LANGUAGE TEST: (5,0 ms)
  Part 1: Choose the best answers. ( 1,0 m).

  1: It’s very good to spend enough time ……………………outdoor activities.
  a. taking part in b. to take a part in c. participating d. to participate in
  2: “I’d rather you ………………..me the truth now”.
  a. tell b. told c. talked d. say
  3: If you tried to practice English, you ……………..the exame easily.
  a.will pass b. passed c. pass d. would pass
  4: My house ……………….in the city since I lived here.
  a. bought b. has bought c. has been bought d. had bought
  5: In spite of the ……………….., students are playing games in the stadium.
  a. heavy rain b. heavily rain c. heavy rainy d. unheavily rain
  6: The boy ……………father plays the guitar very well is my classmate.
  a. who b. whose c. whom d. that
  7: Children hardly learn English at home, ……………………….?
  a. do children b. don’t children c. do they d. don’t they
  8: Neither Jim nor his brothers …………………. to school.
  a. have never been b. has ever been c.have ever been d. ever go
  9: I haven’t seen the worse film than this one.
  a. This is the worst film I have ever seen b. This film is the worst in the world.
  c. There is no film better than this one d. The film I have seen is the worst
  10. Hellen didn’t have enough money to buy that camera.
  a. If Hellen had enough money, she would buy that camera.
  b. That camera was too expensive for Hellen to buy it.
  c. That camera was not enough cheap for Hellen to buy.
  d. Hellen couldn’t afford that camera.

  Part 2: There are five mistakes in the following passage.Find and correct them. (0,5 m)
  Every year, there are millions of accidents in our homes. Many people die each year from these accidents. Other people send much months in the hospital.
  Many people fall when they try to reach for things in high places. They fall because they stand on the tables or chairs. Never stand on a chair or table. Many people fall on things on the floor, so never leave toys or shoes on the floor who people walk.
  Fires kill many people in their homes each year. There are more fires in the home of smokers. Some people drop burnt cigarettes into garbage cans. They may start a fire in the garbage cans. In a safe home, people don’t keep old newspapers, clothes and furniture. It is
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang