Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thi Han
Ngày gửi: 08h:15' 11-05-2016
Dung lượng: 5.8 MB
Số lượt tải: 371
Số lượt thích: 0 người
Bài 27: Tiết 36
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC
( 1953-1954)
+ Thung lung dài 18 km, rộng 6-8 km
+ Cách Hà Nội 300 km
+ án ng? biên giới Việt- Lào, gần khu giải phóng Việt Bắc.
V i ệ t b ắ c
Điện Biên Phủ
SỰ CHUẨN BỊ CỦA TA CHO
CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ
17h 30 07 - 5 - 1954
Chiến dịch Điện Biên Phủ hoàn toàn thắng lợi
D Ô N G D Ư Ơ N G
H I M L A M
Câu 1: Ngày 7/5/1953, Nava được cử làm tổng chỉ huy quân đội của Pháp ở đâu?
1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
2
C©u 2: ®ît 1 qu©n ta tÊn c«ng tiªu diÖt phan khu b¾c vµ cø ®iÓm nµo
3
B Ắ C T Â Y N G U Y Ê N
Câu 3: Tháng 2/1954 quân ta mở chiến dịch gì?
T H Ư Ợ N G L À O
4
Câu 4: Tháng 1/1954, ta mở chiến dịch gì?
T Â Y B Ắ C
5
Câu 5: Đầu tháng 12/1953 ta mở chiến dịch gì?
6
G I Ơ N E V Ơ
Câu 6: Ngày 21/7/1954 có sự kiện gì?
V I Ệ N T R Ợ
Câu 7: Để thực hiện kế hoạch Nava thực dân Pháp đã làm gì?
7
N A V A
8
Câu 8: Để xoay chuyển cục diện ở Đông Dương, Pháp và Mĩ đã đề ra kế hoạch gì?
9
P L Â Y C U
Câu 9: Đây là nơi tập trung quân lớn thứ 5 của Pháp ở Đông Dương?
10
M Ư Ờ N G T H A N H
Câu 10: Phân khu trung tâm có sở chỉ huy và sân bay gì?
T R U N G L A O
11
Câu 11: Đầu 12/1953 liên quân Lào-Việt đã mở chiến dịch gì?
Chiến dịch Tây Bắc
Cuối tháng 1/1954
Chiến dịch Bắc Tây Nguyên
Đầu tháng 12/1954
Tấn công Him Lam và phân khu Bắc
7/5/1954
điền vào chổ trống

Giờ học kết thúc
chúc các em vui- khoẻ- học giỏi

 
Gửi ý kiến

Lên đầu trang