Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Đề thi HK2 môn Lịch sử 9 - Phòng GD Tây Sơn 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: PGD Tây Sơn-Bình Định
Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:57' 23-04-2016
Dung lượng: 44.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT TÂY SƠN KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: LỊCH SỬ Lớp: 9
THỜI GIAN: 45 phút ( không kể thời gian phát đề )

ĐỀ CHÍNH THỨC

A- PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Chọn chữ cái đầu mỗi phương án đúng trong các câu sau đây trả lời vào giấy
làm bài (Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm).

Câu 1: Mục đích kí bản Tạm ước 14/9/1946 của Đảng ta là:
A. Để có thời gian ta xây dựng, củng cố lực lượng chuẩn bị kháng chiến.
B. Nhanh chóng gạt 20 vạn quân Tưởng về nước.
C. Để Pháp được đưa quân ra miền Bắc Việt Nam thay cho quân Tưởng.
D. Cả 3 ý trên.

Câu 2: Mục tiêu mở chiến dịch Biên giới 1950 của Đảng ta là:
A. Mở rộng căn cứ du kích, đẩy mạnh cuộc kháng chiến của nhân dân Lào.
B. Tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng
Bắc Lào.
C. Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo điều kiện đẩy mạnh cuộc
kháng chiến.
D. Cả 3 ý trên.

Câu 3: Hình thức đấu tranh của phong trào cách mạng Miền Nam trong những
năm 1958-1959 là:
A. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang
B. Từ đấu tranh bằng bạo lực sang đấu tranh chính trị, hòa bình
C. Đấu tranh chính trị, hòa bình
D. Cả 3 ý trên đều sai

Câu 4: Chiến dich Điện Biên Phủ chia làm mấy đợt, thời gian bắt đầu và kết thúc?
A. 2 đợt, từ ngày 13/3/1954 đến 07/5/1954.
B. 3 đợt, từ ngày 13/3/1954 đến 07/5/1954.
C. 2 đợt, từ ngày 07/3/1954 đến 07/5/1954.
D. 3 đợt, từ ngày 07/3/1954 đến 07/5/1954.

Câu 5: Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời vào thời gian:
A. 20/12/1954 ; B. 20/12/1959 ; C. 20/12/1960 ; D. 20/12/1961

Câu 6: Ý nghĩa lịch sử của thắng lợi “Điện Biên Phủ trên không” ?
Buộc Mĩ phải trở lại bàn hội nghị và kí Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến
tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam.
B. Buộc Mĩ ngừng cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.
C. Buộc Mĩ phải từ bỏ việc ủng hộ chế độ Sài Gòn.
D. Cả 3 ý trên.
Câu 7: Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho) đã:
A. Diễn ra vào ngày 02/01/1960.
B. Góp phần đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ.
C. Dấy lên phong trào “Thi đua Ấp Bắc , giết giặc lập công” trên toàn miền Nam.
D. Cả 3 ý trên.

Câu 8: Nước ta chính thức lấy tên “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” từ thời
gian nào?
A. 02/7/76 ; B. 25/4/76 ; C. 24/6/76 ; D. 03/7/76

Câu 9: Hãy nêu những sự kiện diễn ra tương ứng với các mốc thời gian sau. (1đ)
A. 06/ 01/1946 : . . . . . . . . . . . . . . . . ; B. 01/ 5/1952 : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. 9/1960 : . . . . . . . . . . . . . . . . ; D. 25/ 4/1976 : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B- PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra Đường lối kháng chiến toàn quốc cho giai đoạn 1945-1954 là gì? Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp đó? (2 điểm)

Câu 2: Thắng lợi nào mở đầu cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục
bộ” của Mĩ? Nêu ý nghĩa? (1,5 điểm)

Câu 3: Hiệp định Pa-ri về chấm
 
Gửi ý kiến

Lên đầu trang