Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Đề thi HSG lớp 11 môn Tin học khu vực Bắc Bộ 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:59' 07-04-2016
Dung lượng: 202.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
HỘI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN
KHU VỰC DH & ĐB BẮC BỘ

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHU VỰC MỞ RỘNG NĂM HỌC 2011- 2012
MÔN THI: TIN HỌC LỚP 11
Ngày thi: 21 tháng 4 năm 2012
(Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 03 trang

TỔNG QUAN BÀI THI
Tên bài
Tệp chương trình
Tệp dữ liệu vào
Tệp dữ liệu ra
Điểm


Dãy số
SEQ.*
SEQ.INP
SEQ.OUT
6

Thăm bạn
FESTIVAL.*
FESTIVAL.INP
FESTIVAL.OUT
7

Lều thi
TENT.*
TENT.INP
TENT.OUT
7

Phần mở rộng của tệp chương trình được đặt tùy theo ngôn ngữ lập trình được sử dụng (ngôn ngữ Pascal tương ứng *.pas, ngôn ngữ C là *.cpp)
Bài 1: (6 điểm) DÃY SỐ
Cho dãy số gồm  số nguyên  và hai số nguyên không âm .
Yêu cầu: Đếm số cặp chỉ số  thỏa mãn điều kiện:
 và .
Dữ liệu: vào từ file văn bản SEQ.INP
Dòng đầu chứa 3 số nguyên 
Dòng thứ hai gồm  số nguyên .
Kết quả cho ra file văn bản SEQ.OUT
Gồm một dòng chứa một số là số cặp chỉ số  đếm được.
SEQ.INP
SEQ.OUT
Giải thích

3 0 1
1 -1 2
4
Có 4 cặp chỉ số thỏa mãn là: (1,1); (1,2); (2,2); (2,3)

Chú ý: Có 50% số test có 
Bài 2: (7 điểm) Thăm bạn
Thành Nam đang có lễ rước đức Thánh Trần nhân dịp kỷ niệm ngày giỗ của ngài. Để đảm bảo an toàn giao thông, trên các tuyến phố mà đoàn rước đi qua kể từ khi đoàn rước bắt đầu vào đầu phố cho đến khi đoàn rước đi qua hết phố, các phương tiện giao thông không được phép đi vào phố này (kể từ cả hai đầu phố). Tuy nhiên nếu có phương tiện nào đó đã ở trên phố trước khi đoàn rước đi vào phố thì nó vẫn di chuyển bình thường (kể từ cả hai đầu phố). Cũng trong khoảng thời gian đoàn rước đi trên các phố, Hùng muốn thăm một người bạn ở trong thành phố.
Thành Nam có thể được mô tả như là hệ thống giao thông gồm các tuyến phố với các điểm giao cắt là đầu mút của mỗi tuyến phố, giữa hai nút giao cắt có không quá một tuyến phố. Với mỗi tuyến phố, thời gian mà Hùng đi hết nó bằng với thời gian mà đoàn rước đi hết tuyến phố này.
Ví dụ: Nếu đoàn rước vào một tuyến phố nào đó ở thời điểm 10 và cần 5 đơn vị thời gian để đi hết tuyến phố thì Hùng chỉ có thể vào phố trước thời điểm 10 hoặc từ thời điểm 15 hay muộn hơn.
Yêu cầu: Hãy xác định khoảng thời gian ít nhất Hùng có thể đi đến đích.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản FESTIVAL.INP
Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên dương N, M (2≤N≤1000, 2≤M≤10000) là số điểm giao cắt và số tuyến phố. Các điểm giao cắt được đánh số từ 1 đến N
Dòng thứ hai chứa 4 số nguyên A, B, H, F với A, B vị trí xuất phát và đích đến của Hùng (Dữ liệu đảm bảo có đường đi từ A đến B), H là chênh lệch thời gian giữa thời điểm xuất phát của đoàn rước và thời điểm xuất phát của Hùng (Hùng xuất phát sau H đơn vị thời gian kể từ khi đoàn rước bắt đầu); F là số lượng điểm giao cắt có trên hành trình của đoàn rước.
Dòng thứ ba chứa F số nguyên lần lượt là số hiệu các điểm giao cắt trên hành trình mà đoàn rước đi qua theo thứ tự. Dữ liệu đảm bảo rằng không có một tuyến phố nào mà đoàn rước đi qua nhiều hơn một lần.
M dòng cuối cùng, mỗi dòng ghi ba số nguyên u, v và t thể hiện có một tuyến phố nối u và v với thời gian đi hết nó (của Hùng cũng như của đoàn rước) là t. Giá trị của t nằm trong khoảng [1,1000].
Kết quả: Ghi ra file FESTIVAL.OUT
Một số nguyên duy nhất là thời gian ngắn nhất mà Hùng có thể đi từ A đến B.
Ví dụ:
FESTIVAL.INP
FESTIVAL.OUT

6 5
1 6 20 4
5 3 2 4
1 2 2
2 3 8
2 4 3
3 6 10
3 5 15
21

Chú ý: 50% test có n≤50 và m≤100
Bài 3: (7 điểm) Lều
 
Gửi ý kiến

Lên đầu trang