Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

3 khách và 1 thành viên
 • Bùi Văn Dũng
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Tài liệu giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu trong môn Công nghệ cấp THCS

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:06' 07-11-2015
  Dung lượng: 2.7 MB
  Số lượt tải: 44
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Tài liệu
  GIÁO DỤC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI Ở CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ  MÔN CÔNG NGHỆ
  (Lưu hành nội bộ)


  Hà Nội, năm 2014
  Lời nói đầu
  Thực hiện việc triển khai Dự án “Đưa các nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào các chương trình giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015”của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn tài liệu “Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai” tích hợp vào dạy học trong các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Công nghệ cấp trung học cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức và trang bị cho học sinh những kiến thức và kĩ năng cơ bản về biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai cũng như định hướng một số hoạt động dạy học cho giáo viên.
  Tài liệu “Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai ở trường trung học cơ sở” được cấu trúc gồm 2 phần:
  Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.
  Phần thứ hai: Tích hợp nội dung giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai vào dạy học trong môn học.
  Tài liệu đã được thẩm định và lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên môn. Chúng tôi trân trọng giới thiệu và mong được sự góp ý kiến của các đồng nghiệp để tài liệu thêm phần hoàn thiện.
  Trân trọng cảm ơn!
  Nhóm tác giả
  Chủ biên: Nguyễn Trọng Hoàn
  Tác giả: Đặng Văn Nghĩa - Nguyễn Tất Thắng - Nguyễn Anh Thuấn

  Danh mục viết tắt:
  BĐKH: Biến đổi khí hậu
  PCTT: Phòng, chống thiên tai
  GDPT: Giáo dục phổ thông
  DHTH: Dạy học tích hợp
  THCS: Trung học cơ sở
  THPT: Trung học phổ thông
  GV: Giáo viên
  HS: Học sinh


  MỤC LỤC
  Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 5
  1. Giáo dục ứng phó với biển đổi khí hậu 5
  1.1. Các khái niệm về biến đổi khí hậu 5
  1.2. Nguyên nhân của biến đổi khí hậu 10
  1.3. Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu 12
  2. Giáo dục phòng, chống thiên tai 20
  2.1. Một số loại hình thiên tai thường xảy ra ở nước ta, điều kiện hình thành và thiệt hại có thể xảy ra 20
  2.2. Hành động phòng, chống thiên tai 27
  Phần thứ hai: TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRONG DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 34
  A. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tích hợp nội dung giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai môn Công nghệ 34
  1. Đổi mới phương pháp dạy học môn Công nghệ 34
  B. Tích hợp nội dung giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trong dạy học môn Công nghệ cấp trung học cơ sơ 42
  I. Giáo dục ứng phó với BĐKH và phòng, chống thiên tai trong dạy học môn Công nghệ THCS 42
  1. Mục tiêu: 42
  2. Khả năng đưa Giáo dục ứng phó với BĐKH và phòng, chống thiên tai vào dạy học môn Công nghệ THCS 43
  3. Giới thiệu một số địa chỉ tích hợp Giáo dục ứng phó với BĐKH và phòng, chống thiên tai vào dạy học môn Công nghệ - trung học cơ sở 50
  5. Mức độ tích hợp Giáo dục ứng phó với BĐKH và phòng, chống thiên tai vào dạy học môn Công nghệ - trung học cơ sở 70
  II. Một số ví dụ minh họa (giáo án) và gợi ý về kiểm tra, đánh giá khi tích hợp Giáo dục ứng phó với BĐKH và phòng, chống thiên tai vào dạy học môn Công nghệ - trung học cơ sở 71
  2.1. Một số ví dụ minh họa 71
  2.2. Một số gợi ý về kiểm tra, đánh giá (câu hỏi – bài tập) 84
  PHỤ LỤC 1 88
  PHỤ LỤC 2 92
  PHỤ LỤC 3 103
  Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang