Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

3 khách và 1 thành viên
 • Bùi Văn Dũng
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Tài liệu giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu trong môn Sinh học cấp THPT

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:01' 07-11-2015
  Dung lượng: 590.5 KB
  Số lượt tải: 12
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  HOÀNG THỊ KIM HUYỀN – NGÔ VĂN HƯNG – NGUYỄN VĂN KHẢI ĐẶNG DUY LỢI – ĐINH THỊ KIM NHUNG

  GIáO DụC ứng phó với biến đổi khí hậu
  TRONG MÔN SINH HỌC
  CấP TRUNG HọC PHổ THÔNG
  (Tài liệu dành cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục)

  Hà Nội, năm 2012

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  GDPT: Giáo dục phổ thông
  BĐKH: Biến đổi khí hậu
  DHTH: Dạy học tích hợp
  THCS: Trung học cơ sở
  THPT: Trung học phổ thông
  GV: Giáo viên
  HS: Học sinh

  MỤC LỤC
  Trang
  Mục lục 5
  Lời giới thiệu 7
  Phần I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
  I. Kiến thức cơ bản về BĐKH 9
  1. Biểu hiện, đặc điểm và nguyên nhân chính của sự BĐKH toàn cầu 9
  2. Tác động của sự BĐKH đối với tự nhiên và các hoạt động của con người 10
  3. Ứng phó với BĐKH 11
  4. Hành động ứng phó với BĐKH 11
  5. Giáo dục, tuyên truyền, các giải pháp giảm nhẹ với BĐKH tại các địa phương 13
  II. Giáo dục ứng phó với BĐKH trong trường THPT 14
  1. Vai trò, nhiệm vụ của GDPT trước những thách thức của BĐKH 14
  2. Mục tiêu của giáo dục ứng phó với BĐKH trong trường THPT 14
  3. Định hướng, yêu cầu của giáo dục ứng phó với BĐKH trong trường THPT 15
  4. Tích hợp giáo dục ứng phó với BĐKH trong trường THPT 15
  Phần II. TÍCH HỢP GIÁO DỤC ỨNG PHÓ VỚI BĐKH
  TRONG MÔN SINH HỌC CẤP THPT
  1. Mục tiêu chung về giáo dục ứng phó với BĐKH trong môn Sinh học 19
  2. Khả năng tích hợp giáo dục ứng phó với BĐKH của môn Sinh học 20
  3. Giới thiệu địa chỉ tích hợp giáo dục ứng phó với BĐKH trong môn Sinh học 21
  4. Gợi ý về tổ chức DHTH nội dung giáo dục ứng phó với BĐKH vào
  môn Sinh học cấp THPT 38
  5. Giới thiệu một số giáo án dạy học tích hợp nội dung giáo dục ứng phó với BĐKH
  trong môn Sinh học 44
  6. Giới thiệu một số câu hỏi và bài tập tích hợp nội dung giáo dục ứng phó với BĐKH trong môn Sinh học cấp THPT 69
  Tài liệu tham khảo 72


  LỜI GIỚI THIỆU
  Bước sang thế kỷ XXI, nhân loại đang phải đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất là sự BĐKH toàn cầu. BĐKH đã có những tác động sâu sắc, mạnh mẽ đến mọi hoạt động sản xuất; đời sống của sinh vật và con người; môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội của cả mọi châu lục, mọi quốc gia trên Trái Đất. Những biểu hiện, đặc điểm, nguyên nhân và tác động của BĐKH đã được nghiên cứu, tìm hiểu cặn kẽ. Các giải pháp mang tính chiến lược toàn cầu và của mỗi quốc gia trên thế giới về ứng phó có hiệu quả với BĐKH cũng đã được đề ra và thực hiện ráo riết.
  Nhận thức rõ những ảnh hưởng to lớn và nghiêm trọng do BĐKH gây ra, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH (Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 2/12/2008). Để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của ngành Giáo dục giai đoạn 2011 - 2015 và phê duyệt Dự án "Đưa các nội dung ứng phó với BĐKH vào chương trình Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011 - 2015".
  Nhằm định hướng cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trên một cách có hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng bộ tài liệu giáo dục ứng phó với BĐKH tích hợp vào các môn học cấp THPT: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Công nghệ. Mỗi tài liệu có cấu trúc gồm hai phần chính:
  Phần I. Những vấn đề chung. Phần này làm rõ một số kiến thức cơ bản về BĐKH và những quan niệm
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang