Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

3 khách và 1 thành viên
 • Bùi Văn Dũng
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Tài liệu giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu trong môn Địa lý cấp THCS

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:00' 07-11-2015
  Dung lượng: 10.0 MB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người
  GS.TS. NGUYỄN TRỌNG HIỆU – PGS.TS. ĐẶNG DUY LỢI
  PGS.TS. NGUYỄN VĂN KHẢI – PGS.TS. TRẦN ĐỨC TUẤN
  GIÁO DỤC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
  CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
  (Tài liệu tham khảo cho Giáo viên và Học sinh)

  Hà Nội − 2012

  MỤC LỤC
  Trang
  Phần I. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  I. Khái niệm về biến đổi khí hậu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  II. Biểu hiện của biến đổi khí hậu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1. Biểu hiện của BĐKH toàn cầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Biểu hiện của BĐKH ở Việt Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  III. Đặc điểm của BĐKH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  IV. Nguyên nhân của BĐKH toàn cầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1. Nguyên nhân do những quá trình tự nhiên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Nguyên nhân do những ảnh hưởng hoạt động của con người. . . . . . . . . .
  V. Kịch bản của BĐKH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1. Kịch bản của BĐKH trên thế giới. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Kịch bản của BĐKH ở Việt Nam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Phần II. TÁC ĐỘNG CỦA BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  I. Tác động của BĐKH trên phạm vi toàn cầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1. Một số biến đổi của các hệ tự nhiên và hệ sinh thái. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Tác động của BĐKH đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội . . . . . . . . . . . .
  3. Tác động của BĐKH đối với các châu lục và khu vực đặc biệt . . . . . . .
  II. Tác động của BĐKH ở Việt Nam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1. Tác động của BĐKH đối với các vùng trung du và miền núi . . . . . . . . . .
  2. Tác động của BĐKH đối với các vùng đồng bằng và ven biển . . . . . . . .
  Phần III. ỨNG PHÓ VỚI BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  I. Chiến lược ứng phó với BĐKH trên thế giới . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Lên đầu trang