Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

3 khách và 0 thành viên

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Đề cương ôn tập Tin học 8 HK1 (2009-2010)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:55' 21-06-2015
Dung lượng: 73.5 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI
MÔN TIN HỌC LỚP 8 (Năm học 2009 – 2010)
Lý thuyết:
Câu 1: Ngôn ngữ lập trình là gì? Nêu ý nghĩa của các từ khóa: Program, begin, end trong NNLT Pascal. (1.5 đ)
* Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính. (0.5 đ)
* Nêu ý nghĩa của các từ khóa: Program, begin, end trong NNLT Pascal? (1.0 đ)
Trong NNLT Pascal program là từ khoá dùng để khai báo tên chương trình các từ khoá begin và end dùng để thông báo cho ngôn ngữ lập trình biết bắt đầu và kết thúc phần thân chương trình.
Câu 2: Tên hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal phải thõa mãn điều kiện gì? (1.0 đ)
Tên hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal không được bắt đầu bằng chữ số và không được chứa dấu cách (kí tự trống)
Câu 3: Nêu cấu trúc chung của mọi chương trình. (1.5 đ)
Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm:
Phần khai báo thường gồm các câu lệnh dùng để:
Khai báo tên chương trình;
Khai báo các thư viện (chứa các lệnh viết sẵn có thể sử dụng trong chương trình) và một số khai báo khác.
Phần thân của chương trình gồm các câu lệnh mà máy tính cần thực hiện. Đây là phần bắt buộc phải có.
Phần khai báo có thể có hoặc không. Tuy nhiên, nếu có phần khai báo phải được đặt trước phần thân chương trình.
Câu 4 : Kí hiệu của các phép toán số học trong Pascal: +, -, ., :, chia lấy phần nguyên và chia lấy phần dư . Kí hiệu của các phép so sánh trong ngôn ngữ Pascal ? (3.0 đ)
Kí hiệu của các phép toán số học trong Pascal: +, -, ., :, chia lấy phần nguyên và chia lấy phần dư . Kí hiệu của các phép so sánh trong ngôn ngữ Pascal: (0.75 đ)
Kí hiệu của các phép toán số học trong Pascal: +, -, *, /, mod và div (0.75 đ).
Kí hiệu của các phép so sánh trong ngôn ngữ Pascal(1.5 đ)
Kí hiệu trong Pascal
Phép so sánh
Kí hiệu toán học

=
Bằng
=

<>
Khác
≠

<
Nhỏ hơn
<

<=
Nhỏ hơn hoặc bằng
≤

>
Lớn hơn
>

>=
Lớn hơn hoặc bằng
≥

Câu 5 :(2 .0 đ).
a. Viết cấu trúc khai báo biến, hằng trong ngôn ngữ lập trình Pascal?
b. Viết lệnh khai báo biến a thuộc kiểu số nguyên; khai báo hằng b có giá trị là 10.
a. Cấu trúc khai báo biến, hằng trong ngôn ngữ lập trình Pascal. 1đ
Khai báo biến: Var : kiểu dữ liệu; 0,5đ
Khai báo hằng: Const := giá trị cần gán; 0,5đ
b. Lệnh khai báo biến a thuộc kiểu số nguyên: Var a: Integer; 0,5đ
Khai báo hằng b có giá trị là 10: Const b:=10; 0,5đ
Câu 6 : Các kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Pascal? Cho một số ví dụ cụ thể về các kiểu ?dữ liệu đó?(2 .0 đ).
a. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Pascal: 1đ
Kiểu số nguyên (Integer); Kiểu số thực (Real); Kiểu xâu kí tự (String).
b. Cho một số ví dụ cụ thể về các kiểu dữ liệu đó. 1đ
Kiểu số nguyên (Integer): 124...
Kiểu số thực (Real): 124,5
Kiểu xâu kí tự (String): matran
Câu 7: Cấu trúc rẽ nhánh có mấy dạng ? Vẽ sơ đồ cho dạng điểu kiện đầy đủ? (2.5 đ)
Có 2 loại : Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.(0.5 đ)
Vẽ sơ đồ cho dạng điểu kiện đầy đủ (2.0 đ)

Bài tập :  Viết các chương trình pascal
Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.(2.0 đ)
Program hcn
 
Gửi ý kiến

Lên đầu trang