Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

SKKN-Xây dựng các hoạt động học tập nhằm vận dụng những phương pháp dạy học tích cực trong dạy học định lý hình học 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:30' 10-05-2015
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 182
Số lượt thích: 0 người
ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lời giới thiệu
Nhằm hiện đại hóa nền giáo dục theo hướng tiếp cận các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới nhưng phải phù hợp với thực tiễn, văn hóa Việt Nam. Trong những năm qua, Đảng và nhà nước ta đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách đổi mới về giáo dục. Yêu cầu đặt ra là phải đổi mới về phương pháp giáo dục, nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa việc đào tạo con người mới “vừa hồng, vừa chuyên” với thực trạng dạy học của nước ta hiện nay – những phương pháp đã bộc lộ nhiều yếu điểm như:
- Thầy thuyết giảng, trò tiếp nhận kiến thức một cách thụ động.
- Tri thức thường được truyền thụ dưới dạng có sẵn, ít chứa đựng sự tìm tòi, khám phá của học sinh.
- Hoạt động dạy của thầy là chủ đạo, làm lu mờ hoạt động học của trò.
- Trong tiết học, các hoạt động học tập (HĐHT) nhằm giúp học sinh tự giác, tích cực tìm tòi, khám phá, kiến tạo kiến thức còn hạn chế.
Tinh thần của phương pháp dạy học (PPDH) tích cực là hướng học sinh (HS) vào mục đích khám phá kiến thức một cách tự giác, tích cực, sáng tạo. Tuy nhiên, để phát huy được hiệu quả của các phương pháp này trong dạy Toán nói chung và Hình học 10 nói riêng, đòi hỏi chúng ta phải xây dựng các HĐHT phù hợp cho học sinh. Đây chính là vấn đề đang được nhiều giáo viên (GV) trăn trở.
2. Nhu cầu nghiên cứu
Mặc dù hiện nay, đại đa số giáo viên toán bậc THPT đã và đang được tiếp cận với các phương pháp dạy học tích cực, nhưng việc khai thác các ưu điểm của nó lại chưa thực sự hiệu quả. Điều này thể hiện qua việc học sinh khám phá tri thức còn thụ động, chấp nhận tri thức được sắp đặt sẵn, thiếu tính tích cực, tự giác trong học tập. Từ thực tế đó, GV cần làm gì để thay đổi cho phù hợp?
3. Phát biểu vấn đề nghiên cứu
Lý thuyết cổ điển về nhận thức cho rằng tri thức khoa học là con đường tìm kiếm chân lí, do đó giáo dục chủ yếu lúc bấy giờ là truyền thụ tri thức khoa học có sẵn cho người học. Chính vì thế PPDH chủ yếu là thầy thuyết giảng, trò tiếp thu một cách thụ động. Điều này đã làm hạn chế tính linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong việc khám phá tri thức của người học. Trong những năm gần đây, có nhiều nhà giáo dục toán trên thế giới cũng như tại Việt Nam đã nghiên cứu, tiếp cận các lý thuyết về phương pháp dạy học hiện đại như:
- Dạy học theo quan điểm hoạt động;
- Dạy học phát hiện, giải quyết vấn đề;
- Dạy học theo quan điểm kiến tạo;
- Dạy học theo lý thuyết tình huống;
- Dạy học theo vấn đề.
- Dạy học theo mô hình học hợp tác; Mỗi hình thức đều hướng vào mục đích lấy HS làm trung tâm của hoạt động. Điều đó thực hiện được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc xây dựng và tổ chức của GV. Vấn đề đó thuộc phạm trù phương pháp luận của PPDH toán, đặc biệt là những phương pháp hiện đại. Đó chính là lý do chính để chúng tôi xây dựng sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: “Xây dựng các hoạt động học tập nhằm vận dụng những phương pháp dạy học tích cực trong dạy học định lý hình học 10”.
4. Mục đích của đề tài
Nghiên cứu các lý thuyết dạy học hiện đại, phương pháp dạy học tích cực và làm sáng tỏ những tư tưởng chủ đạo của quan điểm hoạt động trong PPDH môn toán nhằm giúp HS khám phá kiến thức mới có hiệu quả.
Đề xuất quy trình xây dựng các hoạt động học tập nhằm vận dụng những phương pháp tích cực có hiệu quả trong hình học 10.
Bên cạnh đó, chúng tôi tìm hiểu khả năng tiếp cận tri thức của HS miền núi so với HS ở một số trường miền xuôi để nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn.
5. Thiết kế nghiên cứu
a. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu khảo cứu: Tìm hiểu nội dụng của một số PPDH tích cực, lý thuyết hoạt động và vai trò của nó trong dạy học toán ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, chúng tôi xây dựng các hoạt động học tập trong kế hoạch bài học.
Phương pháp dạy thực nghiệm: Mục đích là kiểm định hiệu quả của việc xây dựng các HĐHT khi vận dụng những PPDH mới trong hình học 10, đồng thời quan sát và phân tích quá trình kiến tạo tri thức của học sinh qua từng hoạt động học tập.
Nghiên cứu khảo sát: Thu thập thông tin của học sinh về
 
Gửi ý kiến

Lên đầu trang