Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

3 khách và 2 thành viên
 • Bùi Văn Dũng
 • Nguyễn Thị Thu Trang
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Giáo án phụ đạo Sinh 9.

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:22' 04-11-2014
  Dung lượng: 44.5 KB
  Số lượt tải: 21
  Số lượt thích: 0 người
  Ngày sọan : 2/11/2010
  Ngày dạy : Tháng 11
  Chủ điểm tháng 11: AND và gen
  A. Mục tiêu
  1. Kiến thức: Giúp HS củng cố kiến thức về :
  - Thành phần hóa học của : AND, ARN, prôtêin.
  - Cấu tạo, chức năng của: AND, ARN, prôtêin.
  - Bản chất của gen.
  - Mối liên hệ giữa gen và ARN, giữa gen và tính trạng.
  - Quá trình tự nhân đôI của AND, ARN.
  2. Kỹ năng.
  - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích kênh hình.
  - Làm bài tập phần AND.
  B. phương tiện giảng dạy:
  - GV: giáo án phụ đạo HS yếu kém.
  - HS : học lý thuyết, làm bài tập trong SGK.
  C. phương pháp giảng dạy:
  - Trực quan
  D. tiến trình bài giảng:
  1. Vào bài:
  * KTBC:
  * Mở bài:
  2. Tiến triển bài:

  Hoạt động của GV
  I. Lý thuyết
  Câu 1: Nêu thành phần hóa học cấu tạo nên phân tử AND, ARN, prôtêin?  Câu 2: Nêu đặc điểm cấu trúc không gian của AND, prôtêin?

  Câu 3: Trình bày quá trình tự nhân đôI của AND?


  Câu 4: Trình bày quá trình tổng hợp ARN?

  Câu 5: trình bày quá trình tổng hợp chuỗi axitamin?
  Câu 6: Trình bày vai trò của AND, ARN, prôtêin?


  Câu 7: Trình bày mối quan hệ giữa gen và tính trạng?
  II. Bài tập.
  Bài 1: Một mạch đơn của phân tử AND có trình tự sắp xếp như sau:
  - A- T- X- X- G- A- T- T- G- G-
  Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó.
  Bài 2: Một đoạn mạch AND có cấu trúc như sau:
  Mạch 1: -A- T- T- X- G- G- A- A-
  Mạch 2: - T- A- A- G-X-X- T- T-
  Viết cấu trúc 2 đoạn AND con được tạo thành sau khi đoạn mạch AND mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi.
  Bài 3: Một phân tử AND có số Nu loại X=250, loại T=300. Tính số Nu loại A,G? Tính số Nu của đoạn AND nói trên?


  Bài 4: Một phân tử AND có số Nu là 1200 trong đó A= 300. Tính số Nu từng loại?
  Hoạt động của HS
  I. Lý thuyết
  Câu 1:Thành phần cấu tạo nên:
  - AND : gồm các nguyên tố C, H, O, N, P. Đơn phân cấu tạo nên AND là 4 loại Nu: A, T, G, X.
  - ARN : gồm các nguyên tố C, H, O, N, P. Đơn phân cấu tạo nên ARN là 4 loại Nu: A, U, G, X.
  - Prôtêin : gồm các nguyên tố C, H, O, N. Đơn phân cấu tạo nên prôtêin là các aa.
  Câu 2: Cấu trúc không gian của :
  - AND:
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang