Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

18 khách và 0 thành viên

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Lên đầu trang Lên đầu trang

Ô chữ 26-3.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:34' 01-03-2011
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 46
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT Hùng Vương – Gia Lai
CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3
11C2
TUỔI TRẺ
VIỆT NAM ANH HÙNG
TRONG HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN
CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MỸ
Chủ đề:
V
H
26/3
Ô CHỮ
11C2
Ô
I
N
H
T
10
I
E
N
D
?1. Anh là một trong trong những Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời chống Pháp.
?2. Khi hi sinh anh là khẩu đội trưởng pháo phòng không, đang phục vụ trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
?3. Khi cùng đồng đội đang kéo pháo, dây tời chính bị đứt, anh đã bất chấp nguy hiểm lấy thân mình đẩy càng pháo vào vách núi cho pháo dừng lại và anh đã anh dũng hy sinh.
V
A
U
H
V
O
T
26/3
Ô CHỮ
11C2
H
I
S
Ô
I
N
H
T
I
E
N
D
8
?1. Chị là ng­êi con g¸i Anh Hïng cña miÒn §Êt §á, Nam bé. Th¸ng 4-1951, chÞ bị tòa án binh Pháp kết án tử hình vì tội ném lựu đạn giết chết một tên sĩ quan và bị thương 20 tên lính của địch.
?2. Ngày 13-3-1952, chị bÞ giÆc tö h×nh t¹i C«n §¶o. Tr­íc khi chÕt chÞ ®· h« vang “Hồ Chủ Tịch muôn năm!”.
?3. Lêi bµi h¸t sau ®©y chÝnh lµ nãi vÒ chÞ: “Mùa hoa lªkima në ë quê ta miền §ẤT §Ỏ thôn xóm vẫn nh¾c tên ng­êi anh hùng ®ã chết cho mùa hoa lªkima në…”
Ă
N
Ơ
V
T
A
R
U
H
N
V
V
O
T
26/3
Ô CHỮ
Â
11C2
H
I
S
N
Ô
I
N
H
T
9
I
E
N
D
?1. Anh là một tấm gương sáng ngời của học sinh, sinh viên Việt Nam.
?2. Anh đã dẫn đầu đoàn học sinh trong cuộc đấu tranh chống bọn Pháp và ngụy đàn áp học sinh vào năm 1950. 
?3. Ngày anh hi sinh – ngày 09/01, được lấy làm Ngày kỷ niệm của học sinh, sinh viên trong toàn quốc hàng năm.
Ă
N
Ơ
V
V
T
A
A
R
N
U
H
T
N
R
V
V
Ô
O
I
T
26/3
Ô CHỮ
Â
11C2
H
I
S
N
Ô
I
N
H
T
13
I
E
N
D
Y
E
N
U
G
N
?1. Anh lµ nh©n vËt chÝnh trong t¸c phÈm “Sèng nh­ anh” cña nhµ v¨n TrÇn §×nh V©n.
?2. Anh là một chiến sĩ giải phóng trong đơn vị biệt động bí mật của Sài Gòn, đã đặt mìn trên cầu Công Lý mưu giết Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mắc Na-ma-ra.
?3. Trước khi chết, anh giật phắt mảnh băng đen bịt mắt, hô to:
"Đả đảo đế quốc Mỹ!
Đả đảo Nguyễn Khánh!
Hồ Chí Minh muôn năm!".
Ă
N
Ơ
V
V
T
A
A
R
N
U
H
Y
T
N
Â
R
V
V
N
Ô
O
T
I
T
H
I
26/3
Ô CHỮ
Â
11C2
H
I
S
L
N
Ô
I
N
H
T
9
I
E
N
D
Y
E
N
U
G
N
R
T
?2. Tªn chÞ còng lµ tªn cña mét loµi hoa cã mïi h­¬ng rÊt th¬m.
?3. Nhµ th¬ Tè H÷u ca ngîi chÞ b»ng nh÷ng vÇn th¬:
“Em là ai cô gái hay nàng tiên
Em có tuổi hay không có tuổi
Mái tóc em  là mây hay là suối
Mắt em nhìn hay chớp lửa đêm đông…” 
?1. Chị là ai?
Ă
N
Ơ
V
V
T
A
A
R
N
U
H
Y
T
I
N
I
Â
R
V
O
V
N
N
Ô
O
T
H
T
I
T
G
H
I
26/3
Ô CHỮ
Đ
Â
11C2
H
I
S
L
N
Ô
I
N
H
T
12
A
N
P
H
I
E
N
D
Y
E
N
U
G
N
R
T
?1. Anh đ· tham gia nhiều chiến dịch lớn: Trung Du, Hòa Bình, Tây Bắc, Điện Biên Phủ và đã hy sinh oanh liệt trong trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ - trËn tiªu diÖt cø ®iÓm Him Lam.
?2. Trong trËn nµy, khi anh phá hàng rào cuối cùng thì bị thương, lực lượng xung kích xung phong vào cứ điểm, bị đối phương trong l« cèt bắn cản dữ dội. Anh nhanh chóng trườn lên dùng tiÓu liªn, lùu ®¹n diệt hỏa điểm địch.
?3. §ạn hết, hỏa điểm thứ 3 vẫn chưa bị diệt, anh liền lao cả thân mình lấp lç ch©u mai, tạo điều kiện cho đơn vị xông lên tiªu diÖt cø ®iÓm.
Ă
N
Ơ
V
V
T
A
A
R
C
N
U
H
H
Y
T
I
N
I
I
Â
R
V
O
V
N
N
N
Ô
O
T
H
H
T
I
T
L
G
H
A
I
26/3
Ô CHỮ
C
Đ
Â
U
11C2
H
I
S
L
N
N
Ô
I
N
H
T
10
A
N
P
H
I
E
N
D
Y
E
N
U
G
N
R
T
?1. Trong trận tấn công cø điểm Giang Mç, ngày 13-12-1951, Anh - lúc này là tiểu đội trưởng, một mình đuổi xe tǎng giặc, dũng cảm nhảy lên thành xe, ném lựu đạn vào buồng lái, tiêu diệt địch, tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.
?2. Chiến công của anh có ý nghĩa khích lệ mạnh mẽ tinh thần chiến đấu của bộ đội ta. Trên toàn mặt trận (chiến dịch Hòa Bình) đã dấy lên phong trào thi đua "noi gương …”.
?3. Tªn anh ®­îc ®Æt cho một ng«i tr­êng tiểu học ở thành phố Pleiku.
Ă
N
L
Y
Ơ
T
V
V
T
A
Ư
A
R
T
C
N
U
R
H
H
Y
T
I
N
I
I
Â
R
O
V
O
V
N
N
N
N
Ô
O
G
T
H
H
T
I
T
L
G
H
A
I
26/3
Ô CHỮ
C
Đ
Â
U
11C2
H
I
S
L
N
N
Ô
I
N
H
T
9
A
N
P
H
I
E
N
D
Y
E
N
U
G
N
R
T
?1. Năm 1923, chỉ mới 10 tuổi, anh được sang Trung Quèc học tập. T¹i Quảng Châu, anh được đồng chí Nguyễn ¸i Quốc đưa vào nhóm “Thiếu niên Tiền phong Việt Nam” vµ ®­îc ®æi tªn (lµ tªn ngµy nay ta vÉn gäi).
?2. Năm 1929, anh về nước hoạt động với nhiệm vụ thành lập §oµn Thanh niªn Céng s¶n (ë Sµi Gßn – Chî Lín).
?3. Ngày 9 tháng 2 năm 1931, trong buổi mít tinh kỉ niệm một năm cuộc khëi nghÜa Yªn B¸i tổ chức tại Sµi Gßn, khi mËt th¸m đến đàn áp, anh đã bắn chết thanh tra mật thám Legrant. Anh bị bắt và kết án tử hình. Khi bước lên máy chém, anh vẫn hát vang bài Quốc tế ca: "Hỡi ai nô lệ trên đời, Hỡi ai cực khổ đồng thời đứng lên..."
Ă
N
L
Y
Ơ
T
V
V
T
A
Ư
A
N
R
T
C
N
U
R
G
H
H
Y
T
I
N
I
I
Â
R
O
V
O
V
N
N
N
N
Ô
O
G
T
H
H
T
I
T
N
L
G
H
A
I
26/3
Ô CHỮ
C
Đ
Â
U
11C2
H
I
S
L
N
Ô
N
Ô
I
N
H
T
10
A
N
P
H
I
E
N
D
Y
E
N
U
G
N
V
N
Ă
R
T
D
Ê
N
NÊU TÊN THậT CủA người thiếu niên này
?1. Anh là m?t thi?u niờn ngu?i dân tộc Tày, l m?t trong nam d?i viờn d?u tiờn c?a t? ch?c Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
?2. Anh thực hiện nhi?m v? giao liờn dua dún cỏn b? cỏch m?ng, chuy?n thu t?. M?t l?n, khi lớnh Pháp bớ m?t bao võy lng noi cú cỏn b? Việt Minh dang ?n nỏu, anh dó ch?y ra ngoi d? dỏnh l?c hu?ng quõn lớnh. Anh b? phỏt hi?n v b? trỳng d?n. Anh hi sinh khi mới 15 tuổi.
?3. Nam 1997, anh du?c phong t?ng danh hi?u Anh hựng l?c lu?ng vu trang. Bí danh của anh là Kim Đồng.
Ă
G
N
L
U
Y
Ơ
T
Y
V
V
T
Ê
A
Ư
A
N
R
N
T
C
N
U
R
T
G
H
H
Y
T
I
N
H
I
I
Â
R
O
V
O
V
N
N
N
N
Ô
O
G
T
H
H
T
I
T
N
L
G
H
A
I
26/3
Ô CHỮ
C
Đ
Â
U
11C2
H
I
S
L
N
Ô
N
N
Ô
I
N
H
T
14
A
N
P
H
I
E
N
D
Y
E
N
U
G
N
V
N
Ă
A
I
B
I
N
H
R
T
D
Ê
N
?1. Tr­íc khi được học bổng của ALD sang học đại học Oa-sinh-tơn (1968), anh hoạt động rÊt tÝch cùc trong phong trào học sinh yêu nước Sài Gòn.
?2. Trên đất Mỹ, anh nổi tiếng là một sinh viên xuất sắc, yêu nước nồng nàn. Trong thư ngỏ gởi Tổng thống Mỹ và các bài viết đăng trên các báo Washington, anh luôn tự xưng một cách trang trọng: Tôi là người Việt Nam.
?3. Tháng 07-1972, anh bị trục xuất về Việt Nam. Để ngăn ngừa một quả bom của lòng yêu nước, chính quyền Mỹ nguỵ đã ám sát anh ngay khi máy bay vừa hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất.
Ă
U
G
N
L
Y
U
Y
Ơ
T
Ê
Y
V
V
T
N
Ê
A
Ư
A
N
R
V
N
T
C
N
U
R
Ă
T
G
H
H
Y
T
I
N
N
H
I
I
Â
R
O
V
O
V
N
N
N
N
Ô
O
G
T
H
H
T
I
T
N
L
G
H
A
I
U
26/3
Ô CHỮ
C
Đ
Â
U
11C2
H
I
S
L
N
Ô
N
T
N
Ô
I
N
H
T
13
A
N
P
H
I
E
N
D
Y
E
N
U
G
N
V
N
Ă
H
A
I
B
I
N
H
A
C
G
N
R
T
D
Ê
N
?1. Anh là người đã đoạt giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi Văn lớp 10 toàn miền Bắc Việt Nam (hÖ 10 n¨m). §­îc xếp vào diện đi đào tạo tại Liªn X«, nhưng theo chủ trương chung, anh vµ phần lớn nam học sinh xuất sắc năm đó đều phải tham gia nhập ngũ.
?2. Trong khi chờ nhập ngũ, anh đã thi đỗ vào khoa To¸n – c¬ Tr­êng §¹i häc Tæng hîp Hµ Néi. Hai n¨m sau bá dë viÖc häc anh ra chiÕn tr­êng vµ ®· hi sinh ngay trong n¨m ®ã (1972) t¹i chiÕn tr­êng Qu¶ng TrÞ
?3. Anh lµ t¸c gi¶ cña cuèn NhËt kÝ næi tiÕng “M·i m·i tuæi hai m­¬i”.
A
Y
Ă
U
G
N
L
Y
U
Y
Ơ
T
Ê
Y
V
V
T
N
Ê
Ă
Ư
A
N
R
I
V
N
T
C
N
U
R
Ă
T
G
H
H
Y
T
I
N
I
N
H
I
I
Â
R
O
M
V
O
V
Ê
N
N
N
N
N
Ô
O
G
H
T
H
H
T
I
T
N
T
L
G
H
H
A
I
N
26/3
Ô CHỮ
C
Đ
U
Â
U
G
K
H
11C2
H
I
S
L
N
N
Ô
N
T
N
Ô
I
N
H
T
17
A
N
P
H
I
E
N
D
I
Y
Ê
N
U
G
N
V
N
Ă
H
A
I
B
I
N
H
A
C
G
N
R
T
D
Ê
N
?1. Ngưêi phô n÷ trong ¶nh lµ ai?
?2. Bµ tõng gi÷ chøc BÝ th­ Thµnh uû Sµi Gßn – Chî Lín khi míi 17 tuæi (1937 - 1940)
?3. Ngày 30-7-1940 bµ bị địch bắt. Trong tù bà đã bí mật liên lạc với tổ chức bên ngoài, tiếp tục lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng. Bµ bÞ kết án tử hình cïng một số cán bộ lãnh đạo của Đảng trong đó chồng bµ là Lê Hồng Phong.
1910 - 1941
Chúc mừng
đội thắng cuộc !
 
Gửi ý kiến