Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

17 khách và 2 thành viên
 • nguyễn lê hồng Hạnh
 • D­Uong Hoan
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Lên đầu trang Lên đầu trang

  Ngoại khóa Rung chuông vàng Toán-tin.

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:19' 22-06-2011
  Dung lượng: 9.3 MB
  Số lượt tải: 220
  Số lượt thích: 0 người
  Rung

  chuông

  vàng
  THPT HƯƠNG TRÀ
  ngoại khóa
  Rung chuông vàng
  THPT HƯƠNG TRÀ
  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 6
  Câu 7
  Câu 8
  Câu 9
  Câu 10
  Câu 11
  Câu 12
  Câu 13
  Câu 14
  Câu 15
  Câu 16
  Câu 17
  Câu 18
  Câu 19
  Câu 20
  Câu hỏi
  Cứu trợ
  Khán giả
  Luật chơi
  Rung chuông vàng
  Độ to của âm.
  30s
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 6
  Câu 7
  Câu 8
  Câu 9
  Câu 10
  Câu 11
  Câu 12
  Câu 13
  Câu 14
  Câu 15
  Câu 16
  Câu 17
  Câu 18
  Câu 19
  Câu 20
  Câu hỏi 2
  Đáp án
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Khi xoay núm Volumn của máy thu thanh, ta đang làm thay đổi đặc trưng sinh lí nào của âm phát ra?
  THPT HƯƠNG TRÀ
  Rung chuông vàng
  Vật lí
  01
  30s
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 6
  Câu 7
  Câu 8
  Câu 9
  Câu 10
  Câu 11
  Câu 12
  Câu 13
  Câu 14
  Câu 15
  Câu 16
  Câu 17
  Câu 18
  Câu 19
  Câu 20
  Toán
  Câu hỏi 2
  Đáp án
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Hàm số y = - x4 –x2 + 6 có bao nhiêu cực trị?
  THPT HƯƠNG TRÀ
  Rung chuông vàng
  Bill Gates
  30s
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 6
  Câu 7
  Câu 8
  Câu 9
  Câu 10
  Câu 11
  Câu 12
  Câu 13
  Câu 14
  Câu 15
  Câu 16
  Câu 17
  Câu 18
  Câu 19
  Câu 20
  Tin học
  Câu hỏi 3
  Đáp án
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Ông là người cùng với Paul Allen đồng sáng lập nên tập đoàn Microsoft . Vậy ông là ai ?
  THPT HƯƠNG TRÀ
  Rung chuông vàng
  52 x 108 ± 5% Ω
  30s
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 6
  Câu 7
  Câu 8
  Câu 9
  Câu 10
  Câu 11
  Câu 12
  Câu 13
  Câu 14
  Câu 15
  Câu 16
  Câu 17
  Câu 18
  Câu 19
  Câu 20
  Câu hỏi 4
  Đáp án
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Hãy đọc giá trị điện trở có các vạch màu thứ tự sau: xanh lục, đỏ, xám, kim nhũ.
  THPT HƯƠNG TRÀ
  Rung chuông vàng
  KTCN
  Mặt cầu
  30s
  Câu 5
  Câu 6
  Câu 7
  Câu 8
  Câu 9
  Câu 10
  Câu 11
  Câu 12
  Câu 13
  Câu 14
  Câu 15
  Câu 16
  Câu 17
  Câu 18
  Câu 19
  Câu 20
  Câu hỏi 5
  Đáp án
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Đây là tập hợp các điểm trong không gian cách đều một điểm cố định cho trước một khoảng cách không đổi lớn hơn không.
  THPT HƯƠNG TRÀ
  Rung chuông vàng
  TOÁN
  Hiện tượng cảm ứng điện từ.
  30s
  Câu 6
  Câu 7
  Câu 8
  Câu 9
  Câu 10
  Câu 11
  Câu 12
  Câu 13
  Câu 14
  Câu 15
  Câu 16
  Câu 17
  Câu 18
  Câu 19
  Câu 20
  Câu hỏi 6
  Đáp án
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Hiện tượng nào được ứng dụng trong máy phát điện, động cơ điện, máy biến áp…
  THPT HƯƠNG TRÀ
  Rung chuông vàng
  Vật lí
  30s
  Câu 7
  Câu 8
  Câu 9
  Câu 10
  Câu 11
  Câu 12
  Câu 13
  Câu 14
  Câu 15
  Câu 16
  Câu 17
  Câu 18
  Câu 19
  Câu 20
  Câu hỏi 7
  Đáp án
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Tìm họ nguyên hàm của hàm số:
  f(x) =
  THPT HƯƠNG TRÀ
  Rung chuông vàng
  Toán
  Năm 1983
  30s
  Câu 8
  Câu 9
  Câu 10
  Câu 11
  Câu 12
  Câu 13
  Câu 14
  Câu 15
  Câu 16
  Câu 17
  Câu 18
  Câu 19
  Câu 20
  Câu hỏi 8
  Đáp án
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Mạng Internet ra đời vào năm nào?
  THPT HƯƠNG TRÀ
  Rung chuông vàng
  Tin
  30s
  Câu 9
  Câu 10
  Câu 11
  Câu 12
  Câu 13
  Câu 14
  Câu 15
  Câu 16
  Câu 17
  Câu 18
  Câu 19
  Câu 20
  Câu hỏi 9
  Đáp án
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Vẽ sơ đồ khối tổng quát của mạch điện tử điều khiển?
  THPT HƯƠNG TRÀ
  Rung chuông vàng
  KTCN
  Lực
  30s
  Câu 10
  Câu 11
  Câu 12
  Câu 13
  Câu 14
  Câu 15
  Câu 16
  Câu 17
  Câu 18
  Câu 19
  Câu 20
  Câu hỏi 10
  Đáp án
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Đại lượng nào sau đây không cùng loại với các đại lượng còn lại ?
  khối lượng, cơ năng, lực, công suất.
  THPT HƯƠNG TRÀ
  Rung chuông vàng
  Vật lí
  150
  45s
  Câu 11
  Câu 12
  Câu 13
  Câu 14
  Câu 15
  Câu 16
  Câu 17
  Câu 18
  Câu 19
  Câu 20
  Câu hỏi 11
  Đáp án
  45
  44
  43
  42
  41
  40
  39
  38
  37
  36
  35
  34
  33
  32
  31
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  THPT HƯƠNG TRÀ
  Rung chuông vàng
  Cho thể tích của một khối lập phương là 125.
  Tính diện tích toàn phần của hình lập phương đó?
  Toán
  Vệ tinh Vinasat-1
  45s
  Câu 12
  Câu 13
  Câu 14
  Câu 15
  Câu 16
  Câu 17
  Câu 18
  Câu 19
  Câu 20
  Câu hỏi 12
  45
  44
  43
  42
  41
  40
  39
  38
  37
  36
  35
  34
  33
  32
  31
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  THPT HƯƠNG TRÀ
  Rung chuông vàng

  Đây là gì? Nó là một vệ tinh viễn thông địa tĩnh, sau khi phóng lên có thể cung cấp dịch vụ đường truyền vệ tinh để phát triển các dịch vụ ứng dụng như dịch vụ thoại, truyền hình, thông tin di động, Internet...Nó khẳng định chủ quyền của Việt Nam trong không gian và nâng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
  MS Access, SQL Server ,
  FoxPro,v.v..
  45s
  Câu 13
  Câu 14
  Câu 15
  Câu 16
  Câu 17
  Câu 18
  Câu 19
  Câu 20
  Câu hỏi 13
  Đáp án
  45
  44
  43
  42
  41
  40
  39
  38
  37
  36
  35
  34
  33
  32
  31
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  THPT HƯƠNG TRÀ
  Rung chuông vàng
  Kể tên 2 Hệ Quản trị CSDL quan hệ
  thông dụng hiện nay..
  Tin
  C
  45s
  Câu 14
  Câu 15
  Câu 16
  Câu 17
  Câu 18
  Câu 19
  Câu 20
  Câu hỏi 14
  Đáp án
  45
  44
  43
  42
  41
  40
  39
  38
  37
  36
  35
  34
  33
  32
  31
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  THPT HƯƠNG TRÀ
  Rung chuông vàng
  Chọn hình thích hợp để điền vào chỗ trống?
  800 kV; 500 kV; 220 kV;
  110 kV; 66 kV; 35 kV;
  22 kV; 10,5 kV ; 6 kV; 0,4 kV.
  45s
  Câu 15
  Câu 16
  Câu 17
  Câu 18
  Câu 19
  Câu 20
  Câu hỏi 15
  Đáp án
  45
  44
  43
  42
  41
  40
  39
  38
  37
  36
  35
  34
  33
  32
  31
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  THPT HƯƠNG TRÀ
  Rung chuông vàng
  Lưới điện quốc gia có các cấp điện áp nào?
  KTCN
  60
  59
  58
  57
  56
  55
  54
  53
  52
  51
  50
  49
  48
  47
  46
  Sáng nắng chiều mưa
  60s
  Câu 16
  Câu 17
  Câu 18
  Câu 19
  Câu 20
  Câu hỏi 16
  Đáp án
  45
  44
  43
  42
  41
  40
  39
  38
  37
  36
  35
  34
  33
  32
  31
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  THPT HƯƠNG TRÀ
  Rung chuông vàng
  60
  59
  58
  57
  56
  55
  54
  53
  52
  51
  50
  49
  48
  47
  46
  Khi vật đi qua vị trí cân bằng.
  60s
  Câu 17
  Câu 18
  Câu 19
  Câu 20
  Câu hỏi 17
  Đáp án
  45
  44
  43
  42
  41
  40
  39
  38
  37
  36
  35
  34
  33
  32
  31
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  THPT HƯƠNG TRÀ


  Rung chuông vàng
  Một con lắc lò xo dao động điều hòa có cơ năng toàn phần W. Hỏi khi vật đi qua vị trí nào thì động năng của vật bằng cơ năng?
  60
  59
  58
  57
  56
  55
  54
  53
  52
  51
  50
  49
  48
  47
  46
  Phải giảm điện dung C của tụ điện
  60s
  Câu 17
  Câu 18
  Câu 19
  Câu 20
  Câu hỏi 17
  Đáp án
  45
  44
  43
  42
  41
  40
  39
  38
  37
  36
  35
  34
  33
  32
  31
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  THPT HƯƠNG TRÀ

  Rung chuông vàng
  Khi thu sóng điện từ, nếu máy phát sóng tăng tần số phát thì ta phải thay đổi điện dung của tụ điện trong máy thu như nào?
  60
  59
  58
  57
  56
  55
  54
  53
  52
  51
  50
  49
  48
  47
  46
  MS Access, SQL Server ,
  FoxPro,v.v..
  60s
  Câu 15
  Câu 16
  Câu 17
  Câu 18
  Câu 19
  Câu 20
  Câu hỏi 19
  Đáp án
  45
  44
  43
  42
  41
  40
  39
  38
  37
  36
  35
  34
  33
  32
  31
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  THPT HƯƠNG TRÀ
  Kể tên 2 Hệ Quản trị CSDL quan hệ
  thông dụng hiện nay..

  Rung chuông vàng
  60
  59
  58
  57
  56
  55
  54
  53
  52
  51
  50
  49
  48
  47
  46
  60s
  Câu 20
  Câu hỏi 20
  Đáp án
  45
  44
  43
  42
  41
  40
  39
  38
  37
  36
  35
  34
  33
  32
  31
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  THPT HƯƠNG TRÀ
  Kết quả của tích phân sau :
  Toán
  Rung chuông vàng
  THPT HƯƠNG TRÀ
  Rung chuông vàng
  30s
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  THPT HƯƠNG TRÀ
  Cho tổng
  Khán giả
  01
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓