Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

9 khách và 0 thành viên

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Một số kinh nghiệm đưa tích hợp liên môn và giáo dục bảo vệ môi trường vào giảng dạymôn Địa lý cấp THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD-ĐT Hưng Yên
Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:21' 26-11-2016
Dung lượng: 71.1 MB
Số lượt tải: 113
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
SƠ YẾU LÝ LỊCH


Họ và tên : Nguyễn Thị Loan
Ngày tháng năm sinh : 14-07-1986
Đơn vị công tác : Trường THCS Đông Tảo- Khoái Châu.
Chức vụ : Giáo viên- Chủ tịch Công đoàn
Trình độ chuyên môn : Đại học Sư phạm II
Bộ môn giảng dạy : Địa lý
Năm vào ngành : 2010
Danh hiệu thi đua : Lao động tiên tiến .

MỤC LỤC

PHẦN I: SƠ YẾU LÍ LỊCH 0
PHẦN II: NỘI DUNG 5
A. MỞ ĐẦU 5
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 5
I.1. Thực trạng của vấn đề 5
I.2. Ý nghĩa của sáng kiến 6
I.3. Phạm vi nghiên cứu 7
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 7
II.1. Cơ sở lý luận 7
II.2. Cơ sở thực tiễn 10
II.2.1. Sự cần thiết phải đưa tích hợp Liên môn và Giáo dục bảo vệ môi trường trong trường học nói chung trong môn Địa lý nói riêng 10
II.2.2. Tình hình thực tế của việc đưa Tích hợp liên môn và Giáo dục bảo bệ môi trường trong hệ thống giáo dục quốc dân. 11
II.2.3. Thực trạng dạy học tích hợp liên môn và thực trạng môi trường ở địa phương 13
II.3 Các biện pháp tiến hành 14
II.3.1. Biện pháp chung 14
II.3.2. Biện pháp riêng đối với môn Địa lý 14
II.4. Thời gian thực hiện 14
B. NỘI DUNG 15
I. MỤC TIÊU 15
II. MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐƯA TÍCH HỢP LIÊN MÔN VÀ GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO GIẢNG DẠY MÔN ĐỊA LÝ CẤP THCS 16
II.1. CHƯƠNG I: MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐƯA TÍCH HỢP LIÊN MÔN VÀ GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO GIẢNG DẠY MÔN ĐỊA LÝ CẤP THCS 16
II.1.1. Giáo viên cần nắm chắc một số nguyên tắc cơ bản khi đưa Tích hợp liên môn và Giáo dục bảo vệ môi trường vào giảng dạy môn Địa lý cấp THCS 16
II.1.1.1. Chỉ tích hợp với một số nội dung thực sự liên quan đến các môn học khác và môi trường không gượng ép, không tràn lan, không tích hợp với bài không liên quan. 16
II.1.1.2. Phải đảm bảo đặc trưng của môn học (phù hợp đặc trưng của giờ dạy về tự nhiên, kinh tế xã hội), không biến giờ học Địa lý thành giờ bảo vệ môi trường hay giờ học của các môn khác. 17
II.1.1.3. Không tăng thêm nội dung kiến thức dẫn đến quá tải 17
II.1.1.4. Các vấn đề về môi trường và nội dung kiến thức các môn có liên quan cần được chia nhỏ trong từng bài học, trong từng nội dung của bài. 17
II.1.1.5. Chỉ tích hợp các mức độ phù hợp (có thể là tích hợp toàn phần, bộ phận hay chỉ ở mức độ liên hệ). 17
II.1.1.6. Giáo viên cần tạo được sự hấp dẫn, lôi cuốn khi đưa Tích hợp liên môn và tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường vào giảng dạy. 17
II.1.2. Giáo viên cần có kiến thức cơ bản về các môn học có liên quan và kiến thức về môi trường (ở địa phương, trong nước, trên thế giới), các biện pháp bảo vệ môi trường. 17
II.1.3. Giáo viên cần chủ động đưa nội dung Tích hợp Liên môn và Giáo dục bảo vệ môi trường vào giảng dạy với những bài liên quan. Nhưng cần có sự chọn lọc phù hợp. 20
II.1.4. Một số hình thức đưa Tích hợp liên môn và Giáo dục bảo vệ môi trường vào trong môn Địa lý. 22
II.1.4.1. Hình thức dạy học nội khóa 22
II.1.4.2. Hình thức dạy học ngoại khóa. 22
II.1.5. Phương pháp đưa Tích hợp liên môn và Giáo dục bảo vệ môi trường vào môn Địa lý. 22
II.1.5.1. Nhóm phương pháp dùng lời. 22
II.1.5.2. Phương pháp dạy học đặt vấn đề và giải quyết vấn đề 24
II.1.5.3. Sử dụng phương pháp quan sát trực quan 25
II.1.5.
 
Gửi ý kiến

Lên đầu trang