Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

5 khách và 0 thành viên

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Học lực khối 9 kỳ I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: THCS Cát Hanh
Người gửi: Nguyễn Văn Phước
Ngày gửi: 13h:33' 30-12-2011
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
Teân Hoïc sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRÖÔØNG THCS CAÙT HANH @ TRUNG BÌNH CAÙC MOÂN HOÏC KYØ II Teân Hoïc sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teân Hoïc sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRÖÔØNG THCS CAÙT HANH @ TRUNG BÌNH CAÙC MOÂN HOÏC KYØ I THCS CAÙT HANH - PHUØ CAÙT - BÌNH ÑÒNH - TBM - HOÏC KYØ I Lớp 9A1 THCS CAÙT HANH - PHUØ CAÙT - BÌNH ÑÒNH - ÑIEÅM TRUNG BÌNH HOÏC KYØ II Lớp 9A1 TRÖÔØNG THCS CAÙT HANH __ TRUNG BÌNH CAÙC MOÂN HOÏC CAÛ NAÊM ÑIEÅM TRUNG BÌNH CAÙC MOÂN HOÏC CAÛ NAÊM Lớp 9A1 Kỳ I Kỳ II CN Kỳ I Kỳ II CN Kyø I KYØII
9a1 Hoï vaø Teân Toaùn Lyù Hoaù Sinh Vaên Söû Ñòa NN CD CN Tin TB TD Aâm.N MT HLöïc Hkieåm D.Hieäu Nöõ L1 TT Hoï vaø Teân Toaùn Lyù Hoaù Sinh Vaên Söû Ñòa NN CD CN Tin TB TD Aâm.N MT HLöïc Hkieåm Dhieäu L1 TT Hoï vaø Teân Toaùn Lyù Hoaù Sinh Vaên Söû Ñòa NN CD CN Tin TB TD Aâm.N MT HLöïc Hkieåm D hieäu HL HK HL HK HL HK td n h I II CN I II CN I
1 Lê Thị Hoài Anh 6.8 6.5 8.0 6.5 7.7 8.6 7.8 5.9 8.9 8.1 7.6 7.5 TB K K Khaù 1 1 Lê Thị Hoài Anh 1 Lê Thị Hoài Anh TB K K Khaù 4.4 7.5 7.5 6.5 C nK Khaù 5.8 7.5 7.5 A B B Khaù Khaù
2 Nguyễn Thị Xuân Bê 7.7 8.1 9.2 8.5 7.2 8.2 8.6 6.1 8.9 8.6 7.6 8.0 K G G Khaù 1 L2 2 Nguyễn Thị Xuân Bê L2 2 Nguyễn Thị Xuân Bê K G G Khaù 7.5 8.0 8.0 7.8 B nK Khaù 7.5 9.0 9.0 A B B Khaù Khaù
3 Võ Thị Ngọc Cẩm 6.7 7.5 7.7 6.9 6.3 7.9 7.4 5.4 9.1 8.0 8.0 7.2 K G K Khaù 1 3 Võ Thị Ngọc Cẩm 3 Võ Thị Ngọc Cẩm K G K Khaù 7.5 8.0 7.5 7.7 B nK Khaù 7.5 9.0 7.5 A B B Khaù Khaù
4 Phan Thị Kim Chi 7.7 6.8 7.5 7.4 6.9 8.4 8.8 7.3 8.9 8.4 6.5 7.6 K G K Khaù 1 L3 4 Phan Thị Kim Chi L3 4 Phan Thị Kim Chi K G K Khaù 7.5 8.0 7.5 7.7 B nK Khaù 7.5 9.0 7.5 A B B Khaù Khaù
5 Hồ Trung Chiến 6.3 6.9 6.6 6.8 6.3 6.0 7.1 6.0 8.7 6.6 6.9 6.7 TB K TB Tb 5 Hồ Trung Chiến 5 Hồ Trung Chiến TB K TB Tb 4.4 7.5 4.4 5.4 D Tb 5.8 7.5 5.8 A B B Tb Tb
6 Nguyễn Văn Chung 9.2 8.4 9.0 8.3 7.7 7.6 9.3 9.0 9.1 9.1 8.1 8.6 G K G Gioûi L4 6 Nguyễn Văn Chung L4 6 Nguyễn Văn Chung G K G Gioûi 8.0 7.5 8.0 7.8 B HSG Gioûi 9.0 7.5 9.0 A B B Gioûi Gioûi
7 Nguyễn Thị Diệu 5.0 5.2 5.4 5.4 5.1 7.4 5.8 5.8 6.6 6.7 5.8 5.7 K TB TB Tb 1 7 Nguyễn Thị Diệu 7 Nguyễn Thị Diệu K TB TB Tb 7.5 4.4 4.4 5.4 D Tb HSTT Tb 7.5 5.8 5.8 Tb Tb
8 Phạm Thị Thu Diễm 6.5 5.8 6.3 6.8 8.2 8.5 8.0 5.7 9.0 8.3 7.8 7.4 K K K Khaù 1 L5 8 Phạm Thị Thu Diễm L5 8 Phạm Thị Thu Diễm K K K Khaù 7.5 7.5 7.5 7.5 B nK 0 Khaù 7.5 7.5 7.5 A B B Khaù Khaù
9 Võ Thị Thu Diệu 7.9 6.2 8.4 8.5 7.8 8.6 8.8 7.2 8.9 8.4 7.1 8.0 K G G Khaù 1 9 Võ Thị Thu Diệu 9 Võ Thị Thu Diệu K G G Khaù 7.5 8.0 8.0 7.8 B nK Toát Khaù
 
Gửi ý kiến

Lên đầu trang