Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Đề thi và đáp án kiểm tra HK2 môn Tin 8 - PGD Hoài Nhơn 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:02' 06-08-2016
Dung lượng: 198.0 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD – ĐT HOÀI NHƠN
TRƯỜNG THCS……………………
Họ và tên:……………………………
SBD:……………..
Lớp:…………..
KIỂM TRA HK II
Năm học: 2012 – 2013
Môn: Tin 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
Chữ ký GT1:
Chữ ký GT2:MÃ PHÁCH:


………………………….……….……………………………………..……………………………………….......
Điểm
(Bằng số)
Điểm
(Bằng chữ)
Chữ ký GK 1
Chữ ký GK 2
Mã phách
ĐỀ I
A/ Trắc nghiệm khách quan (5,0 điểm):
I. Hãy điền vào bảng điền đáp án bên dưới ứng với câu trả lời em cho là đúng nhất: (4,0 điểm):
Câu 1: (0,25đ) Khi nào thì câu lệnh lặp For…do (dạng tiến) kết thúc?
A. Khi biến đếm nhỏ hơn giá trị cuối. B. Khi biến đếm lớn hơn giá trị cuối.
C. Khi biến đếm bằng giá trị cuối. D. Khi biến đếm bằng giá trị đầu.
Câu 2: (0,25đ) Khi sử dụng lệnh lặp While…do cần chú ý `điều gì?
A. Điều kiện dần đi đến sai. B. Số lần lặp.
C. Số lượng câu lệnh. D. Điều kiện dần đi đến đúng.
Câu 3: (0,25đ) Kết quả của phép so sánh:
A. Có thể có giá trị đúng hoặc giá trị sai. B. Chỉ có giá trị đúng.
C. Đồng thời nhận giá trị đúng và giá trị sai. D. Chỉ có giá trị sai.
Câu 4: (0,25đ) Trong Pascal, câu lệnh lặp với số lần chưa xác định trước có dạng:
A. While <điều kiện> do ; B. While <điều kiện>; do ;
C. While <điều kiện> then ; D. While <điều kiện>; then ;
Câu 5: (0,25đ) Việc đầu tiên mà câu lệnh lặp While…do cần thực hiện là gì?
A. Thực hiện sau từ khóa do. B. Kiểm tra giá trị của <điều kiện>.
C. Thực hiện sau từ khóa then. D. Kiểm tra .
Câu 6: (0,25đ) Cho đoạn chương trình sau:
N:=0;
While N>0 do
Begin
N:=N+1;
Writeln(‘Xin chao’);
End;
Câu 7: (0,25đ) Trước khi khai báo mảng A:array[1..n] of Real, thì phải khai báo điều gì trước?
A. Const n=10; B. Var n:integer;
C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai.
Câu 8: (0,25đ) Chỉ ra cú pháp khai báo biến mảng đúng trong Turbo Pascal:
A. Var : array[] of ;
B. Var : array[..]: ;
C. Var : array[:]: ;
D. Var : array[..]of ;
Câu 9: Trong câu lệnh lặp với số lần định trước (for…do), được thực hiện mấy lần?
A. ( - ) lần. B. Tùy thuộc vào bài toán mới biết được số lần.
C. Khoảng 10 lần. D. ( - + 1) lần.
Câu 10: (0,25đ) Các phần tử của mảng:
A. Phải khác kiểu dữ liệu. B. Phải có giá trị như nhau.
C. Phải cùng kiểu dữ liệu. D. Có thể cùng kiểu hoặc khác kiểu dữ liệu.
Câu 11: (0,25đ) Chỉ ra khai báo biến mảng đúng trong các cách khai báo sau:
A. Var a:array[1...10] of integer; B. Var a:array(1..10] of integer;
C. Var a:array(1..10) of integer; D. Var a:array[1..10] of integer;
Câu 12: (0,25đ) Cho đoạn chương trình sau:
N:=1;
While N<10 do
Begin
N:=N+
 
Gửi ý kiến

Lên đầu trang