Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Lên đầu trang Lên đầu trang

bai lien xo

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Duy Hà
Ngày gửi: 09h:14' 06-10-2010
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô đến dự giờ lớp 8A
Giáo viên: Nguyễn Thị Trà
Trường THCS Chàng Sơn
Môn lịch sử
Kiểm tra bài cũ
Hãy điền vào những ô trống để hoàn thành sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước của thực dân Pháp ở Đông Dương và rút ra nhận xét về bộ máy nhà nước đó?
Nhận xét:
Bộ máy cai trị chặt chẽ (đưa tay sai xuống tận vùng nông thôn)
Mục đích: Chia rẽ các dân tộc Đông Dương trong sự thống nhất giả tạo và tăng cường áp bức kìm kẹp, tạo điều kiện cho Tư Bản Pháp biến Đông Dương thành 1 tỉnh của Pháp, xóa tên nước ta trên bản đồ thế giới.
Toàn quyền Đông Dương (người Pháp)
Trung Kì
(khâm sứ)
Nam Kì
(thống đốc)
Bộ máy chính quyền cấp xã, thôn
(người bản xứ)
Tiết 47 – Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam (tiếp)
II. NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM
1. Các vùng nông thôn.
Địa chủ phong kiến và nông dân
- Địa chủ phong kiến: Ngày càng đông về số lượng
+ Đa số câu kết với thực dân Pháp để áp bức bóc lột nhân dân.
+ Một bộ phận nhỏ có tinh thần yêu nước.
Nông dân căm thù đế quốc và phong kiến, sẵn sàng tham gia các cuộc đấu tranh đòi tự do và no ấm
Tiết 47 – Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam (tiếp)
II. NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM
Các vùng nông thôn.
Địa chủ phong kiến: Ngày càng đông về số lượng
+ Đa số câu kết với thực dân Pháp để áp bức bóc lột nhân dân.
+ Một bộ phận nhỏ có tinh thần yêu nước.
Tiết 47 – Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam (tiếp)
II. NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM
1. Các vùng nông thôn.
2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới.
- Do việc đẩy mạnh khai thác của Pháp đô thị Việt Nam ra đời và phát triển nhanh chóng
Xuất hiện nhiều giai cấp, tầng lớp mới
Tư Sản, tiểu tư sản thành thị và công nhân
Tiết 47 – Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam (tiếp)
II. NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM
Các vùng nông thôn.
Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới.
+ Tư sản: Gồm nhà thầu chủ xí nghiệp, chủ xưởng thủ công, …thế lực kinh tế yếu chỉ mong muốn có những thay đổi nhỏ để dễ làm ăn sinh sống chứ chưa dám tỏ thái độ chính trị rõ rệt
+ Tiểu tư sản thành thị: Gồm chủ xưởng thủ công buôn bán nhỏ, viên chức, nhà giáo, học sinh, sinh viên,…có ý thức dân tộc, họ tích cực tham gia vào cuộc vận động cứu nước
+ Công nhân: Phần lớn xuất thân từ nông dân, họ sớm có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống bọn chủ đòi cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt
Xã hội có nhiều biến đổi, đô thị phát triển, trên cơ sở sự phân hóa của các giai cấp cũ, nhiều giai cấp, tầng lớp mới ra đời: tư sản, tiểu tư sản, công nhân,…
Em có nhận xét gì về tình hình xã hội Việt Nam
cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?
CÂU HỎI THẢO LUẬN
3. Xu hướng mới trong cuộc giải phóng dân tộc
Tiết 47 – Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam (tiếp)
II. NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM
1. Các vùng nông thôn.
2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới.
- Do ảnh hưởng từ bên ngoài tác động vào Việt Nam:
+ Tư tưởng dân chủ tư sản từ Châu Âu được truyền bá vào nước ta qua các sách báo của Trung Quốc
+ Nhật Bản cải cách Duy Tân và trở nên hùng mạnh
=> Các tri thức nho học tiến bộ lao vào cuộc vận động cứu nước theo con đường dân chủ tư sản
LUYỆN TẬP
Bài tập 1:
Hãy chọn đáp án đúng:
Những giai cấp mới xuất hiện trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Thực Dân Pháp ở Việt Nam là:
a) Phong kiến, tiểu tư sản, tư sản
b) Tiểu tư sản thành thị, công nhân
c) Tư sản, tiểu tư sản, công nhân
d) Công nhân, nông dân
Bài tập 2:
Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX là:
a) Dân chủ tư sản
b) Xu hướng theo “ngọn cờ phong kiến”
c) Xu hướng vô sản
d) Xu hướng kết hợp tư tưởng phong kiến với dân chủ tư sản
Bài tập 3:
Lập bảng thống kê tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
Tầng lớp
Địa chủ phong kiến
Tư sản
Tiểu
tư sản
Công nhân
Nông dân
Kinh doanh ruộng đất, bóc lột địa tô
Kinh doanh công thương nghiệp
Làm công ăn lương, buôn bán nhỏ
Làm thuê, bán sức lao động
Làm ruộng
- Đa số câu kết với thực dân Pháp, áp bức bóc lột nhân dân
- Một bộ phận nhỏ có tinh thần yêu nước
Chưa dám tỏ thái độ hưởng ứng hay tham gia các cuộc vận động cứu nước
Có ý thức dân tộc, tích cực tham gia các cuộc vận động cứu nước
Có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ, kiên quyết chống đế quốc
Căm ghét chế độ thực dân phong kiến, có ý thức dân tộc, sẵn sàng hưởng ứng các cuộc vận động, đấu tranh
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học nội dung bài học và làm bài tập trong sách giáo khoa (trang 143)
- Đọc và chuẩn bị trước phần I bài 30.
Xin chân thành cám ơn
các thầy cô giáo
và các em học sinh
Tiết học đến đây là kết thúc
 
Gửi ý kiến