Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

4 khách và 2 thành viên
 • Bùi Văn Chúc
 • Nguyễn Thị Kim Phương
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Gốc > MẸO NHỚ KIẾN THỨC TOÁN, LÝ, HÓA, TIẾNG ANH BẰNG THƠ > Thơ Hóa học >

  MẸO HỌC MÔN HÓA HỌC DỄ NHỚ

  hoc-hoa-bang-tho_500

   

  01. Cách cân bằng phản ứng hóa học của Cu với HNO3

  - Với dung dịch HNO3 loãng thường cho ra khí NO:

  3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O. 

  Cách nhớ : “Ba đồng tám loãng hai no”

  - Với dung dịch HNO3 đặc thường cho ra khí NO2 (màu nâu)

  Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.

  Cách nhớ : “Một đồng bốn đặc cho hai khí màu”.

   

  02. Cách nhớ tiếp đầu ngữ trong hoá học hữu cơ

  - Metan, Etan, Proban, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Octan, Nonan, Decan.

  - Các tiếp đầu ngữ trong hóa hữu cơ là: Met – Et – Prop – But – Pen – Hex – Hept – Oct – Non – Dec.

  Cách nhớ :

       + Mẹ em phải bón phân hoá học ở ngoài đồng

       + Mê em nên phải bao phen hồi hộp. Ôi người đẹp!

       + Mẹ em phải bưng phở hì hụp ở ngoài đường

       + Mắt em phai buồn phút hoàng hôn ở nơi đó.

   

  03. Dãy hoạt động hóa học của kim loại

  - Dãy hoạt động hoá học của kim loại : K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au.

  Cách nhớ: Khi nào cần may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng áo phi âu.

  - K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Cách nhớ:

       + Khi cần nàng may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu.

       + Khi cả nhà may áo giáp sắt nhớ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu.

  - Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au.

  Cách nhớ: Lúc khó bà cần nàng may áo màu giáp có sắt nhớ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu.

   

  04. Cách nhớ các nguyên tố hóa học phân nhóm chính

  - Nhóm IA: Li – Na – K – Rb – Cs – Fr: Lâu nay không rảnh coi phim.

  - Nhóm II: Be-Mg-Ca-Sr-Ba-Ra: Bé Mang Cây Súng Bắn Ruồi

  - Nhóm IIA: Be Mg Ca Sr Ba Ra: Banh Miệng, Cá, Sấu, Bẻ, Răng.

  - Nhóm IIIA : B Al Ga In Ti: Bà, Anh lấy , Gà , Trong , Tủ lạnh.

  - Nhóm IVA: C Si Ge Sn Pb: Chú , Sỉ , Gọi em , Sang nhậu , Phở bò.

  - Nhóm VA : N P As Sb Bi: Ni cô , Phàm tục , Ắc , Sầu , Bi.

  - Nhóm VIA: O S Se Te Po: Ông , Say , sỉn , té , bò.

  - Nhóm VIIA : F Cl Br I At: Phải , Chi , Bé , Iêu , anh.

  - Nhóm VIIIA : He Ne Ar Kr Xe Rn: Hằng , Nga , Ăn , Khúc , Xương , Rồng.

   

  ST


  Nhắn tin cho tác giả
  Phan Tuấn Hải @ 16:27 01/05/2016
  Số lượt xem: 1001
  Số lượt thích: 1 người (Sơn Ngọc Hải Yến)
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang