Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

7 khách và 0 thành viên

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Toán

11137748 Trọn bộ hình minh họa Sách giáo khoa Toán (Lớp 9)
Trọn bộ hình minh họa Sách giáo khoa Toán (Lớp 9) tập hợp các hình ảnh được trích ra từ sách giáo khoa giúp thầy cô có thêm hình ảnh minh họa để thiết kế slide powerpoint giảng dạy, giúp slide bài giảng thêm phần sôi động, cuốn hút tạo hứng thú học tập cho các em. ...

Vật lý

11137759 Trọn bộ hình minh họa Sách giáo khoa Vật lý 7
Trọn bộ hình minh họa Sách giáo khoa Vật lý 7, tập hợp các hình ảnh được trích ra từ sách giáo khoa giúp thầy cô có thêm hình ảnh minh họa để thiết kế slide powerpoint giảng dạy, giúp slide bài giảng thêm phần sôi động, cuốn hút tạo hứng thú học tập cho các em. ...

Hóa học

10944271 Trọn bộ hình minh họa Sách giáo khoa Hóa học (Lớp 9)
Trọn bộ hình minh họa Sách giáo khoa Hóa học (Lớp 9) tập hợp các hình ảnh được trích ra từ sách giáo khoa giúp thầy cô có thêm hình ảnh minh họa để thiết kế slide powerpoint giảng dạy, giúp slide bài giảng thêm phần sôi động, cuốn hút tạo hứng thú học tập cho các em. ...

Sinh học

11137728 Trọn bộ hình minh họa Sách giáo khoa Sinh học (Lớp 8)
Trọn bộ hình minh họa Sách giáo khoa Sinh học (Lớp 8) tập hợp các hình ảnh được trích ra từ sách giáo khoa giúp thầy cô có thêm hình ảnh minh họa để thiết kế slide powerpoint giảng dạy, giúp slide bài giảng thêm phần sôi động, cuốn hút tạo hứng thú học tập cho các em. ...

Ngữ văn

11137746 Trọn bộ hình minh họa Sách giáo khoa Ngữ văn (Lớp 9)
Trọn bộ hình minh họa Sách giáo khoa Ngữ văn (Lớp 9) tập hợp các hình ảnh được trích ra từ sách giáo khoa giúp thầy cô có thêm hình ảnh minh họa để thiết kế slide powerpoint giảng dạy, giúp slide bài giảng thêm phần sôi động, cuốn hút tạo hứng thú học tập cho các em. ...

Tiếng Anh

10944310 Trọn bộ hình minh họa Sách giáo khoa Tiếng Anh (Lớp 6)
Trọn bộ hình minh họa Sách giáo khoa Tiếng Anh (Lớp 6) tập hợp các hình ảnh được trích ra từ sách giáo khoa giúp thầy cô có thêm hình ảnh minh họa để thiết kế slide powerpoint giảng dạy, giúp slide bài giảng thêm phần sôi động, cuốn hút tạo hứng thú học tập cho các em. ...

Lịch sử

11139089 Trọn bộ hình ảnh minh họa Sách giáo khoa Lịch sử 9
Trọn bộ hình ảnh minh họa Sách giáo khoa Lịch sử 9, tập hợp các hình ảnh được trích ra từ sách giáo khoa giúp thầy cô có thêm hình ảnh minh họa để thiết kế slide powerpoint giảng dạy, giúp slide bài giảng thêm phần sôi động, cuốn hút tạo hứng thú học tập cho các em. (49MB) ...

Lên đầu trang