Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

18 khách và 0 thành viên

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Lên đầu trang Lên đầu trang

Mầm non

10530067 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên bậc học Mầm non
Danh sách tài liệu bồi dưỡng (mật khẩu mở tài liệu:123456): MN1: Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất MN2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội; mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kĩ năng xã hội MN3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ MN4: Đặc điểm phát triển...

Tiểu học

10530777 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên bậc học Tiểu học
Danh sách tài liệu bồi dưỡng (mật khẩu mở tài liệu:123456): TH1: Một số vấn đề tâm lý học dạy học ở tiểu học, những giải pháp sư phạm TH2: Đặc điểm tâm lí của học sinh dân tộc ít người, học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn TH3: Đặc điểm tâm lý của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và năng khiếu TH4: Môi trường dạy học lớp ghép TH5: Tổ chức học tập cho...

Trung học cơ sở

10530044 THCS 41 - Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS
Bộ tài liệu "Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS" được thể hiện dưới hình thức mo dunle bồi dưỡng nhằm giúp cho giáo viên lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hằng năm của mình... Nguồn: Bộ GD&ĐT mật khẩu mở tài liệu:123456...
 • THCS 40 - Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tac giáo dục
 • THCS 39 - Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS
 • THCS 38 - Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS
 • THCS 37 - Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS
 • THCS 36 - Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS
 • THCS 35 - Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS
 • THCS 34 - Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS
 • THCS 33 - Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm
 • THCS 32 - Hoạt động của giáo vên chủ nhiệm
 • THCS 31 - Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
 • THCS 30 - Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS
 • THCS 29 - Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục
 • THCS 28 - Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên
 • THCS 27 - Hướng dãn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
 • THCS 26 - Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
 • THCS 25 - Viết sáng kiến trong trường THCS
 • THCS 24 - Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học
 • THCS 23 - Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
 • THCS 22 - Sử dụng một số phần mềm dạy học
 • THCS 21 - Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học
 • Tăng cường năng lực sử dụng thiêt bị dạy học với ứng dụng CNTT trong dạy học
 • Dạy học với công nghệ thông tin
 • Phương pháp dạy học tích cực.
 • Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng
 • Hồ sơ dạy học
 • Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học
 • Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tich hợp
 • Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học
 • Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập cu học sinh THCS
 • Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS
 • Nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ tâm lí cho học snh trong quá trình giáo dục
 • Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
 • Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
 • Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
 • Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS
 • Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên
 • Phương pháp và kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục THCS
 • Giáo dục học sinh THCS cá biệt
 • Module THCS 2 - Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS2
 • Module THCS 1 - Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS1
 • Trung học phổ thông

  10531733 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên khối Trung học phổ thông
  Danh sách tài liệu bồi dưỡng (mật khẩu mở tài liệu:123456): THPT1: Đặc điểm tâm lý của học sinh Trung học phổ thông THPT2: Hoạt động học tập của học sinh THPT THPT3: Giáo dục học sinh THPT cá biệt THPT4: Phưng pháp và kĩ thuật, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THPT THPT5: Môi trường học tập của học sinh THPT THPT6: Xây dưng môi trường học tập cho học sinh THPT THPT7: Tham vấn, tư vấn hướng dẫn cho học sinh THPT THPT8: Kĩ...