Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Lên đầu trang Lên đầu trang

Lịch sử phương pháp BTNB

10130409 Lịch sử phương pháp Bàn tay nặn bột
Năm 1995, giáo sư Georges Charpak dẫn một đoàn gồm các nhà khoa học và các đại diện của Bộ Giáo dục quốc gia Pháp đến một khu phố nghèo ở Chicago, Mỹ nơi có một phương phág pháp dạy học khoa học dựa trên việc thực hành, thí nghiệm đang được thử nghiệm. Sau đó một nhóm nghiên cứu thuộc Ban trường học-Bộ Giáo dục quốc gia Pháp được thành lập. Viện nghiên cứu sư phạm quốc gia Pháp được đề nghị làm báo cáo về...

Giới thiệu chung về PP BTNB

10130419 Giới thiệu Phương pháp Bàn tay nặn bột
"Bàn tay nặn bột" (tiếng Pháp: "La main à la pâte" ; tiếng Anh: Hands on) là một phương pháp dạy học tích cực dựa trên thí nghiệm nghiên cứu, áp dụng cho việc giảng dạy các môn khoa học tự nhiên. Bàn tay nặn bột là một chương trình giáo dục tiên tiến, giúp đổi mới giáo dục khoa học chuyên sâu tại trường học ở Pháp. Được thành lập năm 1996 bởi giáo sư Georges Charpak, đạt giải Nobel vật lí năm 1992, Lena...

Các nguyên tắc cơ bản của PP BTNB

10130442 Các nguyên tắc cơ bản của phương pháp Bàn tay nặn bột
Dưới đây là 10 nguyên tắc cơ bản của phương pháp BTNB được đề xuất bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp. Chúng tôi dịch và trình bày nguyên văn các nguyên tắc này (Phần in nghiêng), mặc dù có một số điểm trong nguyên tắc không thể thực hiện được trong điều kiện tại Việt Nam. 1. Nguyên tắc về tiến trình sư phạm a) Học sinh quan sát một sự vật hay một hiện tượng của thế giới thực tại, gần...

Môn Sinh học

10481048 [ Tài liệu ] Phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học Sinh học ở trường trung học
Tài liệu về Phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học Sinh học ở trường trung học của Nguyễn Vinh Hiển - Ngô Văn Hưng - Nguyễn Thị Hoa. ...

Môn Vật lý

10481080 [ Tài liệu ] Phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học Vật lý ở trường trung học
Tài liệu về Phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học Vật lý ở trường trung học của Nguyễn Vinh Hiển - Ngô Văn Hưng - Nguyễn Thị Hoa. (50M)...