Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

7 khách và 2 thành viên
 • Nguyễn Đức Thịnh
 • Đỗ Văn Tráng
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh tỉnh Bình Định 2017

  12076843 Mời các bạn tham khảo gợi ý bài giải môn Tiếng Anh Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2017 - 2018 tại tỉnh Bình Định diễn ra ngày 13/6/2017. ...

  Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Bình Định 2017

  12076842 Mời các bạn tham khảo gợi ý bài giải môn Toán Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2017 - 2018 tại tỉnh Bình Định diễn ra ngày 14/6/2017. ...

  Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán - TP. Hồ Chí Minh năm 2016

  11684776 Mời các bạn tham khảo gợi ý bài giải môn Toán Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2016 - 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 12/6/2016. ...

  Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh - TP. Hồ Chí Minh năm 2016

  11684469 Mời các bạn tham khảo gợi ý bài giải môn Tiếng Anh Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2016 - 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 11/6/2016. ...

  Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn - TP. Hồ Chí Minh năm 2016

  11684204 Mời các bạn tham khảo gợi ý bài giải môn Ngữ văn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2016 - 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 11/6/2016. ...

  Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Đồng Nai năm học 2016 - 2017

  11682046 Mời các bạn tham khảo gợi ý bài giải môn Toán Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017 tại tỉnh Đồng Nai diễn ra ngày 9/6/2016. ...

  Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Đà Nẵng năm học 2016 - 2017

  11681978 Mời các bạn tham khảo gợi ý bài giải môn Toán Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017 tại tỉnh Đà Nẵng khóa ngày 8/6/2016. ...

  Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn tỉnh Cần Thơ năm học 2016 - 2017

  11681592 Mời các bạn tham khảo gợi ý bài giải môn Ngữ văn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017 tại tỉnh Cần Thơ khóa ngày 7/6/2016. ...

  Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn tỉnh Đà Nẵng năm học 2016 - 2017

  11681540 Mời các bạn tham khảo gợi ý bài giải môn Ngữ văn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017 tại tỉnh Đà Nẵng khóa ngày 8/6/2016. ...

  Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn - Hà Nội năm học 2016 - 2017

  11681523 Mời các bạn tham khảo gợi ý bài giải môn Ngữ văn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017 tại Hà Nội khóa ngày 8/6/2016. ...

  Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán - Hà Nội năm học 2016 - 2017

  11681506 Mời các bạn tham khảo gợi ý bài giải môn Toán Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017 tại Hà Nội khóa ngày 8/6/2016. ...

  Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn tỉnh Nghệ An năm học 2016 - 2017

  11680960 Mời các bạn tham khảo gợi ý bài giải môn Ngữ văn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017 tại tỉnh Nghệ An khóa ngày 7/6/2016. ...

  Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh tỉnh Nghệ An năm học 2016 - 2017

  11680871 Mời các bạn tham khảo gợi ý bài giải môn Tiếng Anh Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017 tại tỉnh Nghệ An khóa ngày 7/6/2016. ...

  Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Cần Thơ năm học 2016 - 2017

  11680849 Mời các bạn tham khảo gợi ý bài giải môn Toán Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017 tại tỉnh Cần Thơ diễn ra ngày 7/6/2016. ...

  Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội năm học 2016 - 2017

  11678569 Mời các bạn tham khảo gợi ý bài giải môn Toán Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017 tại trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội diễn ra ngày 3/6/2016. ...

  Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội năm học 2016 - 2017

  11678548 Mời các bạn tham khảo gợi ý bài giải môn Ngữ văn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017 tại trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội diễn ra ngày 3/6/2016. ...

  Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn tỉnh Bình Dương năm học 2016 - 2017

  11678524 Mời các bạn tham khảo gợi ý bài giải môn Ngữ văn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017 tại tỉnh Bình Dương diễn ra ngày 1/6/2016. ...

  Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bình Dương năm học 2016 - 2017

  11678511 Mời các bạn tham khảo gợi ý bài giải môn Tiếng Anh Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017 tại tỉnh Bình Dương diễn ra ngày 1/6/2016. ...

  Lên đầu trang