Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

23 khách và 2 thành viên
 • Nguyễn Nụ Cười
 • Bùi Phú Tụ
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Lên đầu trang Lên đầu trang

  [Ôn thi Vật lý] Động Cơ Không Đồng Bộ Ba Pha

  10211126 Môn VẬT LÝ – Thầy Phạm Gia Phách Chuyên trang tập hợp một số video clips ôn thi Đại học môn VẬT LÝ của thầy Phạm Gia Phách, giúp các bạn thí sinh củng cố và bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm làm bài thi. * * * * * * * * * * * * THAM KHẢO THÊM: Môn VẬT...

  [Ôn thi Vật lý] Máy Phát Điện Xoay Chiều

  10211113 Môn VẬT LÝ – Thầy Phạm Gia Phách Chuyên trang tập hợp một số video clips ôn thi Đại học môn VẬT LÝ của thầy Phạm Gia Phách, giúp các bạn thí sinh củng cố và bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm làm bài thi. * * * * * * * * * * * * THAM KHẢO THÊM: Môn VẬT...

  [Ôn thi Vật lý] Sự hao phí điện năng - Máy biến thế

  10211102 Môn VẬT LÝ – Thầy Phạm Gia Phách Chuyên trang tập hợp một số video clips ôn thi Đại học môn VẬT LÝ của thầy Phạm Gia Phách, giúp các bạn thí sinh củng cố và bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm làm bài thi. * * * * * * * * * * * * THAM KHẢO THÊM: Môn VẬT...

  [Ôn thi Vật lý] Khảo sát sự biến thiên công suất trong mạch điện xoay chiều – tiết 2

  10211092 Môn VẬT LÝ – Thầy Phạm Gia Phách Chuyên trang tập hợp một số video clips ôn thi Đại học môn VẬT LÝ của thầy Phạm Gia Phách, giúp các bạn thí sinh củng cố và bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm làm bài thi. * * * * * * * * * * * * THAM KHẢO THÊM: Môn VẬT...

  [Ôn thi Vật lý] Khảo sát sự biến thiên công suất trong mạch điện xoay chiều – tiết 1

  10211087 Môn VẬT LÝ – Thầy Phạm Gia Phách Chuyên trang tập hợp một số video clips ôn thi Đại học môn VẬT LÝ của thầy Phạm Gia Phách, giúp các bạn thí sinh củng cố và bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm làm bài thi. * * * * * * * * * * * * THAM KHẢO THÊM: Môn VẬT...

  [Ôn thi Vật lý] Biến đổi hiệu điện thế hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều -- p2

  10211056 Môn VẬT LÝ – Thầy Phạm Gia Phách Chuyên trang tập hợp một số video clips ôn thi Đại học môn VẬT LÝ của thầy Phạm Gia Phách, giúp các bạn thí sinh củng cố và bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm làm bài thi. * * * * * * * * * * * * THAM KHẢO THÊM: Môn VẬT...

  [Ôn thi Vật lý] Biến đổi hiệu điện thế hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều -- p1

  10211048 Môn VẬT LÝ – Thầy Phạm Gia Phách Chuyên trang tập hợp một số video clips ôn thi Đại học môn VẬT LÝ của thầy Phạm Gia Phách, giúp các bạn thí sinh củng cố và bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm làm bài thi. * * * * * * * * * * * * THAM KHẢO THÊM: Môn VẬT...

  [Ôn thi Vật lý] Đoạn mạch xoay chiều chỉ có R hoặc C hoặc L -- phần 2

  10211028 Môn VẬT LÝ – Thầy Phạm Gia Phách Chuyên trang tập hợp một số video clips ôn thi Đại học môn VẬT LÝ của thầy Phạm Gia Phách, giúp các bạn thí sinh củng cố và bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm làm bài thi. * * * * * * * * * * * * THAM KHẢO THÊM: Môn VẬT...

  [Ôn thi Vật lý] Đoạn mạch xoay chiều chỉ có R hoặc C hoặc L -- phần 1

  10211025 Môn VẬT LÝ – Thầy Phạm Gia Phách Chuyên trang tập hợp một số video clips ôn thi Đại học môn VẬT LÝ của thầy Phạm Gia Phách, giúp các bạn thí sinh củng cố và bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm làm bài thi. * * * * * * * * * * * * THAM KHẢO THÊM: Môn VẬT...

  [Ôn thi Vật lý] Công suất của mạch điện xoay chiều không phân nhánh

  10211013 Môn VẬT LÝ – Thầy Phạm Gia Phách Chuyên trang tập hợp một số video clips ôn thi Đại học môn VẬT LÝ của thầy Phạm Gia Phách, giúp các bạn thí sinh củng cố và bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm làm bài thi. * * * * * * * * * * * * THAM KHẢO THÊM: Môn VẬT...

  [Ôn thi Vật lý] Mạch điện xoay chiều R-L-C không phân nhánh và Cộng hưởng điện

  10211012 Môn VẬT LÝ – Thầy Phạm Gia Phách Chuyên trang tập hợp một số video clips ôn thi Đại học môn VẬT LÝ của thầy Phạm Gia Phách, giúp các bạn thí sinh củng cố và bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm làm bài thi. * * * * * * * * * * * * THAM KHẢO THÊM: Môn VẬT...

  [Ôn thi Vật lý] Mạch điện xoay chiều R-L-C mắc nối tiếp và cộng hưởng điện

  10210940 Môn VẬT LÝ – Thầy Phạm Gia Phách Chuyên trang tập hợp một số video clips ôn thi Đại học môn VẬT LÝ của thầy Phạm Gia Phách, giúp các bạn thí sinh củng cố và bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm làm bài thi. * * * * * * * * * * * * THAM KHẢO THÊM: Môn VẬT...

  [Ôn thi Vật lý] Các quang phổ không nhìn thấy

  10210932 Môn VẬT LÝ – Thầy Đỗ Lệnh Điện Chuyên trang tập hợp một số video clips ôn thi Đại học môn VẬT LÝ của thầy Đỗ Lệnh Điện, giúp các bạn thí sinh củng cố và bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm làm bài thi. * * * * * * * * * * * *...

  [Ôn thi Vật lý] Các phương pháp khác tạo ra hai nguồn sáng kết hợp - tiết 3

  10210924 Môn VẬT LÝ – Thầy Đỗ Lệnh Điện Chuyên trang tập hợp một số video clips ôn thi Đại học môn VẬT LÝ của thầy Đỗ Lệnh Điện, giúp các bạn thí sinh củng cố và bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm làm bài thi. * * * * * * * * * * * *...

  [Ôn thi Vật lý] Các phương pháp khác tạo ra hai nguồn sáng kết hợp - tiết 2

  10210918 Môn VẬT LÝ – Thầy Đỗ Lệnh Điện Chuyên trang tập hợp một số video clips ôn thi Đại học môn VẬT LÝ của thầy Đỗ Lệnh Điện, giúp các bạn thí sinh củng cố và bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm làm bài thi. * * * * * * * * * * * *...

  [Ôn thi Vật lý] Các phương pháp khác tạo ra hai nguồn sáng kết hợp - t1

  10210911 Môn VẬT LÝ – Thầy Đỗ Lệnh Điện Chuyên trang tập hợp một số video clips ôn thi Đại học môn VẬT LÝ của thầy Đỗ Lệnh Điện, giúp các bạn thí sinh củng cố và bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm làm bài thi. * * * * * * * * * * * *...

  [Ôn thi Vật lý] Dao động tắt dần, Dao động cưỡng bức, Sự cộng hưởng

  10210901 Môn VẬT LÝ – Thầy Đỗ Lệnh Điện Chuyên trang tập hợp một số video clips ôn thi Đại học môn VẬT LÝ của thầy Đỗ Lệnh Điện, giúp các bạn thí sinh củng cố và bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm làm bài thi. * * * * * * * * * * * *...

  [Ôn thi Vật lý] Các dạng bài tập về giao thoa ánh sáng - tiết 3

  10210899 Môn VẬT LÝ – Thầy Đỗ Lệnh Điện Chuyên trang tập hợp một số video clips ôn thi Đại học môn VẬT LÝ của thầy Đỗ Lệnh Điện, giúp các bạn thí sinh củng cố và bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm làm bài thi. * * * * * * * * * * * *...