Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

8 khách và 2 thành viên
 • Nguyễn Hữu Luân
 • Nguyễn Văn Minh
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Dự thảo Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánhgiá chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông,cơ sở GDTX

  8141613 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...

  Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng khó khăn

  8141605 Tệp đính kèm: Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số /2012/QĐ-TTg ngày tháng năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ...

  Dự thảo Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh đi học ở nước ngoài

  8141599 Tệp đính kèm: Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và...

  Dự thảo Thông tư ban hành qđ về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

  8141595 Tệp đính kèm: Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02...

  Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

  8032785 Số tư liệu: 2552/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 12-07-2012 Nguồn: Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT Tệp đính kèm: BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo...

  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư

  8032770 Số tư liệu: 2818/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 01-08-2012 Nguồn: Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT Tệp đính kèm: BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo...

  Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

  8032731 Số tư liệu: 2553/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 12-07-2012 Nguồn: Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT Tệp đính kèm: BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo...

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2012 - 2013

  8032678 Số tư liệu: 5835/BGDĐT-KTKĐCLGD Ngày ban hành: 05-09-2012 Nguồn: Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT Tệp đính kèm: Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; - Các trường trung cấp chuyên nghiệp. Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 -2013, Bộ Giáo dục và Đào...

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục tiểu học

  8032611 Số tư liệu: 5379/BGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 20-08-2012 Nguồn: Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT Tệp đính kèm: Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013; Căn cứ Quyết định số 1866/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2012-2013

  8032585 Số tư liệu: 5396/BGDĐT-GDMN Ngày ban hành: 20-08-2012 Nguồn: Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT Tệp đính kèm: Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non (GDMN), giáo dục phổ thông (GDPT), giáo dục thường xuyên (GDTX), giáo dục chuyên nghiệp (GDCN) năm học 2012-2013; Căn cứ Quyết định số 1866/2012/QĐ-BGDĐT, ngày 17 tháng 5 năm 2012...

  Quyết định ban hành chương trình đào tạo giáo viên GDQP-AN, văn bằng 2 trình độ đại học

  8032575 Số tư liệu: 3141/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 20-08-2012 Nguồn: Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT Tệp đính kèm: BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn...

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với GDCN

  8032561 Số tư liệu: 5412/BGDĐT-GDCN Ngày ban hành: 20-08-2012 Nguồn: Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT Tệp đính kèm: Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; - Các trường trung cấp chuyên nghiệp và ...

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với GDTX

  8032539 Số tư liệu: 5297/BGDĐT-GDTX Ngày ban hành: 16-08-2012 Nguồn: Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT Tệp đính kèm: Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo - Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo...

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012-2013

  8032528 Số tư liệu: 5289/BGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 16-08-2012 Nguồn: Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT Tệp đính kèm: Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013; Quyết định số 1866/QĐ-BGDĐT ngày 17/5/2012 về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian...

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013đốivới giáo dục dân tộc

  8032392 Số tư liệu: 5212/BGDĐT-GDDT Ngày ban hành: 13-08-2012 Nguồn: Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT Tệp đính kèm: Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; - Các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ. Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo...

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2012 - 2013

  8032374 Số tư liệu: 5156/BGDĐT-TTr Ngày ban hành: 10-08-2012 Nguồn: Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT Tệp đính kèm: Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Căn cứ các văn bản pháp luật về thanh tra và Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 – 2013 ; Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm...

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012 - 2013

  8032356 Số tư liệu: 4987/BGDĐT-CNTT Ngày ban hành: 02-08-2012 Nguồn: Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT Tệp đính kèm: Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) cho năm học 2012- 2013 như sau: I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 1. Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT Quán triệt tinh thần công tác ứng dụng CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT là công tác thường xuyên và...

  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư

  8032343 Số tư liệu: 2818/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 01-08-2012 Nguồn: Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT Tệp đính kèm: BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo...

  Lên đầu trang