Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

8 khách và 2 thành viên
 • Nguyễn Hữu Luân
 • Nguyễn Văn Minh
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013

  9235750 Tệp đính kèm: Năm 2013 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) giao nhiệm vụ tổ chức biên soạn và phát hành tài liệu phục vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013. Các thông tin này do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm. Cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013” cung cấp những...

  Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2013

  9235744 Số tư liệu: 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD Ngày ban hành: 22-03-2013 Tệp đính kèm: Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; - Các đại học, học viện; - Các trường đại học, cao đẳng. Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc...

  Hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2013

  9235738 Số tư liệu: 273/TTr-GDPT Ngày ban hành: 16-04-2013 Tệp đính kèm: Kính gửi: - Các Sở Giáo dục và Đào tạo; - Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013, Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn...

  Thông tư quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

  8666817 Số tư liệu: 54/2012/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 21-12-2012 Tệp đính kèm: Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính...

  Thông tư ban hành đề cương chi tiết 11 môn học dự bị đại học

  8666706 Số tư liệu: 48/2012/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 11-12-2012 Tệp đính kèm: Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8...

  Thông tư ban hành quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

  8598897 Số tư liệu: 47/2012/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 07-12-2012 Tệp đính kèm: Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và...

  Thông tư ban hành điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông

  8598894 Số tư liệu: 43/2012/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 26-11-2012 Tệp đính kèm: Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm...

  Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng

  8598885 Số tư liệu: 45/2012/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 05-12-2012 Tệp đính kèm: Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8...

  Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học và chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020

  8141768 Số tư liệu: 934/KH-BGDĐT Ngày ban hành: 21-09-2012 Nguồn: Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT Tệp đính kèm: Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012 và Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 711/QQĐ-TTg ngày 13/6/2012 với các nội dung cụ thể như sau: I. MỤC...

  Quyết định ban hành mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

  8141696 Số tư liệu: 34/2008/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 10-07-2008 Tệp đính kèm: BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ...

  Quyết định ban hành mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông

  8141680 Số tư liệu: 39/2008/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 22-07-2008 Tệp đính kèm: BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Theo đề...

  Dự thảo QĐ ban hành chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

  8141668 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung...

  Dự thảo Thông tư về cộng tác viên thanh tra giáo dục

  8141662 Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 85/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục; Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra; Căn...

  Thông tư ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh

  8141655 Số tư liệu: 31/2012/TT- BGDĐT Ngày ban hành: 12-09-2012 Tệp đính kèm: Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ...

  Dự thảo Thông tư ban hành quy chế cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia

  8141647 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm...

  Thông tư ban hành danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non

  8141634 Số tư liệu: 32/2012/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 14-09-2012 Tệp đính kèm: BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Căn cứ Nghị định số...

  Quyết định ban hành điều lệ giải cờ vua sinh viên toàn quốc năm 2012

  8141628 Số tư liệu: 67/QĐ-HTT Ngày ban hành: 17-09-2012 Tệp đính kèm: CHỦ TỊCH HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 230/HĐBT ngày 6 tháng 11 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc cho phép thành lập Hội thể thao đại học Việt Nam (nay là Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam); Căn cứ Điều lệ Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam khoá V và chương trình hoạt động...

  Quyết định về việc ban hành điều lệ giải bóng bàn sinh viên toàn quốc năm 2012

  8141625 Số tư liệu: 66/QĐ-HTT Ngày ban hành: 17-09-2012 Tệp đính kèm: CHỦ TỊCH HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 230/HĐBT ngày 6 tháng 11 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc cho phép thành lập Hội thể thao đại học Việt Nam (nay là Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam); Căn cứ Điều lệ Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam khoá V và chương trình hoạt động...

  Lên đầu trang