Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

8 khách và 2 thành viên
 • Nguyễn Hữu Luân
 • Nguyễn Văn Minh
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi, đáp án đại học Đợt I khối A, A1 và V

  Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi, đáp án đại học Đợt I khối A, A1 và V chi tiết như sau: *Khối A: Thi Toán, Vật lí và Hóa học; Môn Toán thi theo hình thức tự luận (180 phút); Môn Vật lí và Hóa học thi theo hình thức trắc nghiệm (90 phút). *Khối A1: Thi Toán, Vật Lí (theo đề thi khối A) và Tiếng Anh; Môn Toán thi theo hình thức tự luận (180 phút); Môn Vật lí và Tiếng Anh...

  Danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi 2014

  Số tư liệu: 2683/BGDĐT-CNTT Ngày ban hành: 26-05-2014 Tệp đính kèm: Theo www.moet.gov.vn ...

  Danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi 2014

  Số tư liệu: 2683/BGDĐT-CNTT Ngày ban hành: 26-05-2014 Tệp đính kèm: ...

  Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014

  Tệp đính kèm: Năm 2014 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) giao nhiệm vụ tổ chức biên soạn và phát hành tài liệu phục vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014. Các thông tin này được cập nhật đến ngày 06/3/2014 do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm. ...

  Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014 đối với môn Ngữ văn

  Số tư liệu: 1933/BGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 15-04-2014 Tệp đính kèm: Kính gửi: - Các Sở Giáo dục và Đào tạo; - Các trường Trung học phổ thông trực thuộc. Ngày 01/4/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã gửi Công văn số 1656/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014, trong đó có nội dung "Đề thi môn Ngữ văn có 2 phần: đọc hiểu và làm văn". ...

  Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác

  9499143 Số tư liệu: 3535/BGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 27-05-2013 Tệp đính kèm: Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo ...

  Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho cán bộ quản lý và giáo viên

  9499136 Số tư liệu: 4445/BGDĐT-NGCBQLGD Ngày ban hành: 02-07-2013 Tệp đính kèm: Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; ...

  Hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học”

  9499117 Số tư liệu: 5253/BGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 30-07-2013 Tệp đính kèm: Kính gửi: - Các Sở Giáo dục và Đào tạo; - Các trường phổ thông trực thuộc. Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm 2013-2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học” tại các trường THCS, THPT và các cơ sở giáo dục trung học như sau: Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm....

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2013-2014

  9499108 Số tư liệu: 5478/BGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 08-08-2013 Tệp đính kèm: Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông năm 2013-2014; Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở Giáo dục và...

  Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

  9386115 Số tư liệu: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Ngày ban hành: 08-03-2013 Nguồn: Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT Tệp đính kèm: Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định...

  Thông tư 58 ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT

  9340952 Số tư liệu: 58/2011/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 15-12-2011 Nguồn: Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT Tệp đính kèm: Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng...

  Kế hoạch tổng kết phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013

  9340868 Số tư liệu: 684/KH-BGDĐT Ngày ban hành: 30-05-2013 Tệp đính kèm: Căn cứ Chỉ thị số 40/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013; Căn cứ Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ...

  Hướng dẫn kiểm tra các loại máy ghi âm và ghi hình mang vào phòng thi

  9340810 Số tư liệu: 3506/BGDĐT-CNTT Ngày ban hành: 24-05-2013 Tệp đính kèm: Kính gửi: Các Giám đốc sở giáo dục và đào tạo Tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6 tháng 3...

  Báo cáo kết quả thí điểm dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”

  9270950 Số tư liệu: 2011/BGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 27-03-2013 Tệp đính kèm: Kính gửi: Ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thực hiện Quyết định số 6120-BGDĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án “Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011 – 2015”, năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn phương pháp “Bàn tay nặn bột” cho cán bộ quản lý và giáo viên Tiểu...

  Hướng dẫn quy trình, hồ sơ và nội dung kiểm tra công nhận PCGDMN TENT

  9235803 Số tư liệu: 2822/BGDĐT-GDMN Ngày ban hành: 03-05-2013 Tệp đính kèm: Kính gửi: Các sở Giáo dục và Đào tạo Để thống nhất việc thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMN TENT), đảm bảo trung thực, khách quan và phù hợp với chủ trương đổi mới quản lý ngành, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả và hồ sơ PCGDMN TENT như sau: A. NGUYÊN TẮC...

  Thông báo các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013

  9235786 Số tư liệu: 2060/BGDĐT-KTKĐCLGD Ngày ban hành: 29-03-2013 Tệp đính kèm: Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; - Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng). Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 được tổ chức vào các ngày 02, 03 và 04 tháng 6 năm 2013 với 6 môn thi bắt buộc, như sau: 1. Đối với Giáo dục trung...

  Quyết định ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáodục pháp luật năm 2013 của ngành giáo dục

  Số tư liệu: 1142/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 29-03-2013 Tệp đính kèm: BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v à cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục v à Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp...

  Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sp cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

  9235768 Số tư liệu: 12/2013/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 12-04-2013 Tệp đính kèm: Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009 và Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định...

  Lên đầu trang