Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

4 khách và 2 thành viên
 • Phạm Tấn Cường
 • Nguyễn Bá Lâm
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập

  11665471 Số tư liệu: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Ngày ban hành: 16-09-2015 Tệp đính kèm: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập _____________________ Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế...

  Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập

  11665468 Số tư liệu: 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Ngày ban hành: 16-09-2015 Tệp đính kèm: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập —————— Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền...

  Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

  11665467 Số tư liệu: 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Ngày ban hành: 06-11-2015 Tệp đính kèm: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập ———————————— Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế...

  Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT v/v Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

  11665461 Số tư liệu: 35/2015/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 31-12-2015 Tệp đính kèm: THÔNG TƯ Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng; Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ...

  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường trung học theo Thông tư số: 29/2009/TT-BGDĐT

  11665456 Số tư liệu: 430/BGDĐT-NGCBQLGD Ngày ban hành: 26-01-2010 Tệp đính kèm: Kính gửi : Giám đốc sở giáo dục và đào tạo Ngày 22/10/2009, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi tắt là Chuẩn hiệu trưởng). Nay Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể một số nội dung việc...

  Dự thảo chương trình tiếng Anh tiểu học thuộc đề án 2020

  11324420 Tệp đính kèm: Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020” (sau đây sẽ được gọi tắt là Đề án 2020) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 9 năm 2008. Mục tiêu của Đề án 2020 là: Đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo, nhằm đến năm 2015...

  Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ______________ Số: 12/2012/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________________ Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2012 THÔNG TƯ Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục _____________________ Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Giáo...

  Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập

  11290118 Số tư liệu: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Ngày ban hành: 16-09-2015 Tệp đính kèm: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập _____________________ Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế...

  Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập

  11290110 Số tư liệu: 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Ngày ban hành: 16-09-2015 Tệp đính kèm: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập —————— Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền...

  Đề thi và đáp án các môn thi THPT quốc gia năm 2015 của Bộ GD - ĐT

  11168870 Tệp đính kèm: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG BỐ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI TRONG KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 * Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./. ...

  Giới thiệu đề thi minh họa Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2015

  11025899 Số tư liệu: 374/KTKĐCLGD-KT Ngày ban hành: 31-03-2015 Tệp đính kèm: Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./. Theo moet.gov.vn ...

  Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT

  11021921 Số tư liệu: 1388/BGDĐT-KTKĐCLGD Ngày ban hành: 25-03-2015 Tệp đính kèm: Kính gửi: - Các đại học, học viện; các trường đại học; - Các sở giáo dục và đào tạo; - Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng. ...

  Bộ sách Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT quốc gia năm học 2014 - 2015

  11021905 Số tư liệu: 1184/BGDĐT-KTKĐCLGD Ngày ban hành: 13-03-2015 Tệp đính kèm: ...

  Thông báo danh sách thí sinh đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2015

  10929938 Số tư liệu: 127/KTKĐCLGD-KT Ngày ban hành: 03-02-2015 Tệp đính kèm: Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./. Theo moet.gov.vn ...

  Thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của tỉnh Bình Định.

  Ngày 29 tháng 10 năm 2014, UBND tỉnh ký Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 và thay thế Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ,...

  Thông tư 30 ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học

  Số tư liệu: 30/2014/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 28-08-2014 Tệp đính kèm: THÔNG TƯ Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học __________________________ Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ...

  Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi, đáp án cao đẳng Đợt 3 khối A, A1, B, C và D năm 2014

  Tệp đính kèm: Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi, đáp án cao đẳng, đợt 3, khối A, A1, B, C và D chi tiết như sau: *Khối A: Thi Toán, Vật lí và Hóa học; Môn Toán thi theo hình thức tự luận (180 phút); Môn Vật lí và Hóa học thi theo hình thức trắc nghiệm (90 phút). *Khối A1: Thi Toán, Vật Lí (theo đề thi khối A) và Tiếng Anh; Môn Toán thi theo hình thức tự luận (180 phút); Môn...

  Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi, đáp án đại học Đợt 2 khối B, C, D và các khối năng khiếu (năm 2014)

  Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi, đáp án đại học Đợt 2 khối B, C, D và các khối năng khiếu Tệp đính kèm: Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi, đáp án đại học Đợt 2 khối B, C, D và các khối năng khiếu chi tiết như sau: *Khối B: Thi Toán, Sinh học và Hóa học; Môn Toán thi theo hình thức tự luận (180 phút); Môn Sinh học và Hóa học thi theo hình thức trắc nghiệm...

  Lên đầu trang