Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

3 khách và 1 thành viên
 • trịnh ngọc tú
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Tuyển sinh lớp 10

  12076843 Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh tỉnh Bình Định 2017
  Mời các bạn tham khảo gợi ý bài giải môn Tiếng Anh Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2017 - 2018 tại tỉnh Bình Định diễn ra ngày 13/6/2017. ...
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Bình Định 2017
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán - TP. Hồ Chí Minh năm 2016
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh - TP. Hồ Chí Minh năm 2016
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn - TP. Hồ Chí Minh năm 2016
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Đồng Nai năm học 2016 - 2017
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Đà Nẵng năm học 2016 - 2017
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn tỉnh Cần Thơ năm học 2016 - 2017
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn tỉnh Đà Nẵng năm học 2016 - 2017
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn - Hà Nội năm học 2016 - 2017
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán - Hà Nội năm học 2016 - 2017
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn tỉnh Nghệ An năm học 2016 - 2017
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh tỉnh Nghệ An năm học 2016 - 2017
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Cần Thơ năm học 2016 - 2017
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội năm học 2016 - 2017
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội năm học 2016 - 2017
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn tỉnh Bình Dương năm học 2016 - 2017
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bình Dương năm học 2016 - 2017
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Hải Dương năm học 2016 - 2017
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm học 2016 - 2017
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn tỉnh Hải Dương năm học 2016 - 2017
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn tỉnh Bình Định năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Định năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bình Định năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bình Định năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015
 • Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn THPT chuyên tỉnh Hưng Yên năm 2015
 • Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn tỉnh Hưng Yên năm 2015
 • Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Hưng Yên năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Phan Bội Châu-Nghệ An năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán chuyên TP.Hồ Chí Minh năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán TP.Hồ Chí Minh năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh TP.Hồ Chí minh năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Hà Nội năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn Hà Nội năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn Thành phố Đà Nẵng năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Phú Thọ năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Bình Dương năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán (chung) THPT chuyên Khánh Hòa năm 2015
 • Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán (chung) THPT chuyên Lê Hồng Phong tỉnh Nam Định năm 2015
 • Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hưng Yên năm 2015
 • Gợi ý giải Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán (chung) trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Long năm 2015
 • Gợi ý giải Đề thi vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi vào lớp 10 môn Toán trường Phổ thông Năng Khiếu ĐHQG TPHCM 2015
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán - tỉnh Bình Định (2014 - 2015)
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn tiếng Anh - tỉnh Bình Định (2014 - 2015)
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Ngữ văn - tỉnh Bình Định (2014 - 2015)
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán - Hà Nội (2014 - 2015)
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Văn - Hà Nội (2014 - 2015)
 • Hướng dẫn chấm đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn tiếng Anh - TP. Hồ Chí Minh (2014 - 2015)
 • Hướng dẫn chấm đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Ngữ văn - TP. Hồ Chí Minh (2014 - 2015)
 • Hướng dẫn chấm đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán - TP. Hồ Chí Minh (2014 - 2015)
 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán - TP. Hồ Chí Minh (2014 - 2015)
 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán (không chuyên) - Khánh Hòa (2014 - 2015)
 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán - Tây Ninh (2014 - 2015)
 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán (không chuyên) - Lê Khiết - Quảng Ngãi (2014 - 2015)
 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán - Hải Phòng (2014 - 2015)
 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn tiếng Anh - TP.Hồ Chí Minh (2014 - 2015)
 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán - TP.Đà Nẵng (2014 - 2015)
 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Ngữ văn - TP. Hồ Chí Minh (2014 - 2015)
 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn tiếng Anh (không chuyên) - Nguyễn Trãi - Hải Dương (2014 - 2015)
 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Ngữ văn (chuyên) - Nguyễn Trãi - Hải Dương (2014 - 2015)
 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Ngữ văn - TP.Đà Nẵng (2014 - 2015)
 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Ngữ văn - Lê Quý Đôn - Bà Rịa VT (2014 - 2015)
 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tiếng Anh - Lê Quý Đôn - Bà Rịa VT (2014 - 2015)
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lý - ĐHSP Hà Nội (2014 - 2015)
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Toán - Lê Hồng Phong- Nam Định (2014 - 2015)
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên toán - trường ĐH-KHTN Hà Nội (2014 - 2015)
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lý - tỉnh Ninh Bình (2014 - 2015)
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Toán - Lê Quý Đôn - Bình Định (2014 - 2015)
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên toán - trường ĐHSP Hà Nội (2014 - 2015)
 • Gợi ý giải đề Ngữ văn tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnhBình Định năm học 2013-2014
 • Gợi ý giải đề Toán tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Bình Định năm học 2013-2014
 • Gợi ý giải đề tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Bình Định năm học 2013-2014
 • Hướng dẫn chấm đề Toán tuyển sinh lớp 10 TP Hồ Chí Minh năm học 2013-2014
 • Hướng dẫn chấm đề tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 TP Hồ Chí Minh năm học 2013-2014
 • Hướng dẫn chấm đề Văn tuyển sinh lớp 10 TP Hồ Chí Minh năm học 2013-2014
 • Gợi ý giải đề Toán tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên - tỉnh Thái Bình năm học 2013-2014
 • Gợi ý giải đề Toán tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên - tỉnh Khánh Hòa năm học 2013-2014
 • Gợi ý giải đề Ngữ văn tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên- Vĩnh Phúc năm học 2013-2014
 • Gợi ý giải đề Toán tuyển sinh lớp 10 THPT - tỉnh Khánh Hòa năm học 2013-2014
 • Gợi ý giải đề Toán tuyển sinh lớp 10 chuyên Nguyễn Trãi- tỉnh Hải Dương năm học 2013-2014
 • Gợi ý giải đề Toán tuyển sinh lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm học 2013-2014
 • Gợi ý giải đề Toán tuyển sinh lớp 10 TP Đà Nẵng năm học 2013-2014
 • Gợi ý giải đề Toán tuyển sinh lớp 10 TP Hồ Chí Minh năm học 2013-2014
 • Gợi ý giải đề Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 chung Chuyên Lê Hồng Phong- Nam Định 2013-2014
 • Gợi ý giải đề Toán tuyển sinh lớp 10 THPT- Vĩnh Phúc năm học 2013-2014
 • Gợi ý giải đề Hóa học tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên- tp Vũng Tàu NH 2013-2014
 • Gợi ý giải đề Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 Chuyên Lê Hồng Phong- tỉnh Nam Định 2013-2014
 • Gợi ý giải đề Toán tuyển sinh lớp 10 chung Chuyên Nguyễn Trãi- tỉnh Hải Dương 2013-2014
 • Gợi ý giải đề Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 Tỉnh Phú thọ 2013-2014
 • Gợi ý giải đề Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 TP Hồ Chí Minh 2013-2014
 • Gợi ý giải đề Văn tuyển sinh lớp 10 TP Đà Nẵng 2013-2014
 • Gợi ý giải đề Văn tuyển sinh lớp 10 TP Hồ Chí Minh 2013-2014
 • Gợi ý giải đề Toán tuyển sinh lớp 10 Chuyên Lê QuýĐôn tỉnh Bình Định 2013-2014
 • Gợi ý giải đề Toán tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội nămhọc 2013-2014
 • Gợi ý giải đề Văn tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội năm học 2013-2014
 • Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán - Lạng Sơn năm 2012 - 2013
 • Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán - Chuyên Hưng Yên năm 2012 - 2013
 • Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán - Quảng Ngãi năm 2012 - 2013
 • Đáp án đề thi môn toán tuyển sinh vào lớp 10_Hà Tĩnh năm 2012 - 2013
 • Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán_tỉnh Quảng Ninh năm 2012 - 2013
 • Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán - Đồng Nai năm 2012 - 2013
 • Đáp án đề thi môn toán vào lớp 10 tỉnh Khánh Hòa năm 2012-2013
 • Đáp án đề thi môn toán vào lớp 10 tỉnh Bình Định năm 2012 - 2013
 • Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán tỉnh Hà Nam năm 2012-2013
 • Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán – chuyên Phổ thông năng khiếu TP Hồ chí minh năm 2012 – 2013
 • Đáp án-đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán Hà Nội năm 2012 - 2013
 • Đề thi môn toán lớp 10 chuyên PTNK -tp HCM năm 2012
 • Đáp án đề thi môn toán chung vào lớp 10 chuyên Lương Thế Vinh-Đồng Nai năm 2012 - 2013
 • Đáp án đề thi môn toán chuyên vào lớp 10 chuyên Lương Thế Vinh-Đồng Nai năm 2012 - 2013
 • Đề thi môn toán chung vào lớp 10 chuyên Thoại Ngọc Hầu-An Giang năm 2012 - 2013
 • Đề thi môn toán chuyên vào lớp 10 chuyên Thoại Ngọc Hầu-An Giang năm 2012 - 2013
 • Đáp án đề thi môn toán chuyên vào lớp 10 chuyên Lê Qúy Đôn-Bình Định năm 2012 - 2013
 • Đáp án-đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán tỉnh Đắk Lắk năm 2012 - 2013
 • Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn văn tỉnh Hà Nam năm 2012 - 2013
 • Đề thi vào lớp 10 môn văn tỉnh Nam Định năm 2012 - 2013
 • Đáp án-đề thi chuyên lý vào lớp 10-chuyên Nguyễn Trãi-Hải Dương năm 2012 - 2013
 • Đề thi chuyên lý tuyển sinh vào lớp 10-TP Hồ Chí Minh năm 2012 - 2013
 • Đề thi chuyên lý vào lớp 10-THPT chuyên KHTN-ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2012
 • Đáp án-đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012 - 2013
 • Đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Hà Nam năm 2012 -2013
 • Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán tỉnh Quảng Trị năm 2012 - 2013
 • Đáp án-đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012- 2013
 • Đề thi môn toán vào lớp 10-THPT chuyên Khánh Hòa năm 2012 - 2013
 • Đề thi môn toán vào lớp 10-THPT chuyên Ninh Bình năm 2012 - 2013
 • Đề thi môn toán vào lớp 10-THPT chuyên Ninh Thuận năm 2012 - 2013
 • Đáp án đề thi môn Ngữ văn tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm 2012-2013
 • Đáp án đề thi môn toán tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm 2012-2013
 • Đề thi và đáp án môn Toán chung và chuyên thi vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm 2012 - 2013.
 • Gợi ý giải đề thi Văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - Đà Nẵng 2012 - 2013
 • Gợi ý giải đề thi Văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP. HCM 2012 - 2013
 • Đề thi và gợi ý lời giải đề thi môn Văn tại Hà Nội 2012- 2013
 • Đáp án môn tiếng Anh vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Min 2012 - 2013
 • Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh 2012 - 2013
 • Đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội 2012 - 2013
 • Đề thi và đáp án môn Toán (Trường Lê Quý Đôn, Bình Định) 2012 - 2013
 • Đáp án môn Toán vào lớp 10 chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang) 2012 - 2013
 • Đáp án môn Toán vào lớp 10 chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) 2012-2013
 • Gợi ý giải đề thi môn Toán - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (2012 - 2013)_Hà Nội
 • Gợi ý giải đề thi môn Văn - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (2012 - 2013)_Đà Nẵng
 • Gợi ý giải đề thi môn Văn - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (2012 - 2013)_Hà Nội
 • Gợi ý giải đề thi môn Anh văn - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (2012 - 2013)_TP.HCM
 • Gợi ý giải đề thi môn Văn - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (2012 - 2013)_TP.HCM
 • Gợi ý giải đề thi môn Toán - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (2012 - 2013)_TP.HCM
 • Tốt nghiệp THPT Quốc gia

  12081069 Gợi ý giải đề thi môn Lịch sử THPT quốc gia năm 2017
  Mời các bạn và các em học sinh xem gợi ý giải đề thi môn Lịch sử THPT quốc gia 2017. ...
 • Gợi ý giải đề thi môn Địa lý THPT quốc gia năm 2017
 • Gợi ý giải đề thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2017
 • Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia năm 2017
 • Gợi ý giải đề thi môn Ngữ văn THPT quốc gia năm 2017
 • Gợi ý giải đề thi môn Lịch sử THPT quốc gia năm 2016
 • Gợi ý giải đề thi môn Sinh học THPT quốc gia năm 2016
 • Gợi ý giải đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2016
 • Gợi ý giải đề thi môn Địa lý THPT quốc gia năm 2016
 • Gợi ý giải đề thi môn Vật lý THPT quốc gia năm 2016
 • Gợi ý giải đề thi môn Ngữ văn THPT quốc gia năm 2016
 • Gợi ý giải đề thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2016
 • Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia năm 2016
 • Gợi ý giải đề thi THPT quốc gia môn Hóa học năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi THPT quốc gia môn Địa lý năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi THPT quốc gia môn Vật lý năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi THPT quốc gia môn Ngữ văn năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh (mã đề 194) năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh (mã đề 582) năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2015
 • Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh 2014 (Mã đề thi 935)
 • Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học 2014 (Mã đề thi 918)
 • Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh 2014 (Mã đề thi 296)
 • Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý 2014
 • Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học 2014
 • Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán 2014
 • Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử 2014
 • Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý 2014 (mã đề 726)
 • Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý 2014 (mã đề 547)
 • Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý 2014
 • Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn 2014
 • Gợi ý giải đề thi môn Ngoại ngữ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013
 • Gợi ý giải đề thi môn Toán - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013
 • Gợi ý giải đề thi môn Hóa học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013
 • Gợi ý giải Đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013
 • Gợi ý giải đề thi môn Sinh học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013
 • Gợi ý giải Đề thi môn Ngữ văn - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013
 • Gợi ý giải đề thi môn Ngoại ngữ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012
 • Gợi ý giải đề thi môn Toán - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012
 • Gợi ý giải đề thi môn Địa lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012
 • Gợi ý giải đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012
 • Gợi ý giải đề thi môn Văn, Hóa - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012
 • Tuyển sinh Đại học - CĐ

  11145607 Gợi ý giải đề thi tuyển sinh đại học năm 2015 môn Tiếng Anh - ĐHQG Hà Nội
  Mời các bạn tham khảo gợi ý giải đề thi môn Tiếng Anh, mã đề 134 trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015 Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. ĐỀ THI BÀI GIẢI GỢI Ý ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - MÃ ĐỀ 134 ...
 • Gợi ý bài giải môn Tiếng Anh (mã đề 137) khối D thi tuyển sinh đại học năm 2014
 • Gợi ý bài giải môn Sinh (mã đề 169) khối B thi tuyển sinh đại học năm 2014
 • Gợi ý bài giải môn Lịch sử khối C thi tuyển sinh đại học năm 2014
 • Gợi ý bài giải môn Toán khối D thi tuyển sinh đại học năm 2014
 • Gợi ý bài giải môn Địa lí khối C thi tuyển sinh đại học năm 2014
 • Gợi ý bài giải môn Toán khối B thi tuyển sinh đại học năm 2014
 • Gợi ý bài giải môn Hóa (mã đề 825) khối A thi tuyển sinh đại học năm 2014
 • Gợi ý bài giải môn tiếng Anh (mã đề 163) khối A1 thi tuyển sinh đại học năm 2014
 • Gợi ý bài giải môn tiếng Anh (mã đề 285) khối Á thi tuyển sinh đại học năm 2014
 • Gợi ý bài giải môn Hóa (mã đề 596) khối A thi tuyển sinh đại học năm 2014
 • Gợi ý bài giải môn Lý (mã đề 319) khối A và A1 thi tuyển sinh đại học năm 2014
 • Gợi ý bài giải môn Lý (mã đề 493) khối A và A1 thi tuyển sinh đại học năm 2014
 • Gợi ý bài giải môn Lý (mã đề 825) khối A và A1 thi tuyển sinh đại học năm 2014
 • Gợi ý bài giải môn Lý (mã đề 259) khối A và A1 thi tuyển sinh đại học năm 2014
 • Gợi ý bài giải môn Toán khối A và A1 thi tuyển sinh đại học năm 2014
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 2 môn Ngữ văn khối D năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 2 môn Hóa học khối B năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 2 môn Ngữ văn khối C năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 2 môn Toán khối D năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 2 môn Lịch sử khối C năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 2 môn Địa lí khối C năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 2 môn Toán khối B năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 2 môn Sinh học khối B mã 958 năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 2 môn tiếng Anh khối D mã 359 năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 1 môn tiếng Anh khối A1 mã 951 năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 1 môn tiếng Anh khối A1 mã 475 năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 1 môn tiếng Anh khối A1 mã 248 năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 1 môn tiếng Anh khối A1 mã 526 năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 1 môn tiếng Anh khối A1 mã 729 năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 1 môn Hóa khối A mã 531 năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 1 môn Hóa khối A mã 286 năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 1 môn Hóa khối A mã 617 năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 1 môn Hóa khối A mã 463 năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 1 môn Hóa khối A mã 347 năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 1 môn Hóa khối A mã 193 năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 1 môn tiếng Anh khối A1 mã 693 năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 1 mônLýkhối A, A1 mã 859 năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 1 mônLýkhối A, A1 mã 794 năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 1 mônLýkhối A, A1 mã 681 năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 1 mônLýkhối A, A1 mã 528 năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 1 môn Lýkhối A, A1 mã 318 năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 1 môn Lý khối A, A1 mã 426 năm 2013
 • Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học đợt 1 môn Toán khối A, A1 và V năm 2013
 • Bộ GD&ĐT công bố đáp án chính thức môn Vật lý khối A, A1 kỳ thi Cao đẳng năm 2012.
 • Đáp án thi Cao đẳng môn Sinh học khối B của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2012.
 • Đáp án thi Cao đẳng môn Lịch sử, Địa lý khối C của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2012.
 • Đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT môn văn khối C, D năm 2012.
 • Đáp án chính thức môn Toán hệ Cao đẳng khối A, A1, B, D 2012.
 • Đáp án chính thức Bộ Giáo dục và Đào tạo môn tiếng Anh cao đẳng khối A1, D 2012.
 • Đáp án Cao đẳng tiếng Trung, Pháp, Nga khối D của Bộ Giáo dục
 • Đáp án thi Cao đẳng môn Hóa khối A, B của Bộ Giáo dục
 • Đáp án đề thi Cao đẳng môn Toán khối A, A1, B năm 2012
 • Đáp án đề thi Cao đẳng môn Văn khối C, D năm 2012
 • Đáp án đề thi Cao đẳng môn Sinh khối B năm 2012
 • Đáp án đề thi Cao đẳng môn Vật lý khối A năm 2012
 • Đáp án đề thi Cao đẳng môn Sử khối C năm 2012
 • Đáp án đề thi Đại học các môn Toán, Văn khối D năm 2012 chính thức của Bộ GD & ĐT.
 • Đáp án đề thi Đại học khối B chính thức (2012) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Đáp án đề thi Đại học môn Văn, Sử, Địa khối C (2012) của Bộ Giáo dục.
 • Đáp án đề thi đại học môn Pháp khối D3 mã đề 417 năm 2012 - chính thức của Bộ GD - ĐT
 • Đáp án đề thi đại học môn Nga khối D2 mã đề 724 năm 2012 -chính thức của Bộ GD - ĐT
 • Đáp án đề thi đại học môn Đức khối D5 mã đề 739 năm 2012 -chính thức của Bộ GD - ĐT
 • Đáp án đề thi đại học môn Địa khối C năm 2012
 • Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối B mã đề 815 năm 2012
 • Đáp án đề thi đại học môn Anh khối D mã đề 951 năm 2012 - chính thức của Bộ GD - ĐT
 • Đáp án đề thi đại học môn Anh khối D mã đề 693 năm 2012 - chính thức của Bộ GD - ĐT
 • Đáp án đề thi đại học môn Anh khối D mã đề 526 năm 2012 - chính thức của Bộ GD - ĐT
 • Đáp án đề thi đại học môn Anh khối D mã đề 475 năm 2012
 • Đáp án đề thi tuyển sinh đại học môn Hóa khối B mã đề 815 năm 2012
 • Đề thi tuyển sinh đại học môn Hóa khối B mã đề 572 năm 2012
 • Đề thi tuyển sinh đại học môn Hóa khối B mã đề 359 năm 2012
 • Đề thi tuyển sinh đại học môn Anh khối D mã đề 248 năm 2012
 • Đề thi tuyển sinh đại học môn Anh khối D mã đề 729 năm 2012
 • Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học môn Hóa khối B năm 2012_mã đề 637
 • Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học môn Hóa khối B_mã đề 962_năm 2012
 • Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học môn Toán khối B năm 2012
 • Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học môn Lịch sử khối C năm 2012
 • Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học môn Toán khối D năm 2012
 • Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học môn Toán khối D năm 2012
 • Đề và đáp án thi đại học môn Văn khối C năm 2012
 • Đề và đáp án thi đại học môn Văn khối D năm 2012
 • Đề và đáp án thi đại học môn Sinh khối B mã đề 524 năm 2012
 • Đề và đáp án thi đại học môn Sinh khối B mã đề 731 năm 2012
 • Đề và đáp án thi đại học môn Sinh khối B mã đề 836 năm 2012
 • Đề và đáp án thi đại học môn Sinh khối B mã đề 957 năm 2012
 • Đề và đáp án thi đại học môn Sinh khối B mã đề 279 năm 2012
 • Đề thi đại học môn Sinh khối B mã đề 415 năm 2012
 • Đáp án đề thi Đại học môn Sinh khối B năm 2012
 • Gợi ý giải đề thi Đại học môn Văn Khối C năm 2012
 • Gợi ý giải đề thi Đại học môn Văn Khối D năm 2012
 • Bộ GD&ĐT vừa công bố đáp án chính thức 3 môn thi ĐH khối A năm 2012
 • Đáp án đề thi đại học môn Toán khối A và khối A1_ kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Vật lý khối A1_mã đề 371_ kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Vật lý khối A1_mã đề 749_ kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Vật lý khối A1_mã đề 196_ kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Vật lý khối A & khối A1_mã đề 958_ kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Vật lý khối A & khối A1_mã đề 527_ kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Vật lý khối A & khối A1_mã đề 683_ kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Vật lý khối A & khối A1_mã đề 749_ kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Vật lý khối A & A1_mã đề 196_ kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Vật lý khối A & A1_mã đề 958_ kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Vật lý khối A&A1_mã đề 527_ kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Vật lý khối A&A1_mã đề 683_ kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1_mã đề 537_ kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1_mã đề 426_ kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1_mã đề 318_ kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1_mã đề 859_ kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1_mã đề 794_ kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A_mã đề 647_ kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A_mã đề 528_ kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A_mã đề 384_ kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A_mã đề 296_ kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A_mã đề 752_ kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A_mã đề 913_ kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Toán khối A & A1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1_mã đề 859_ kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A_mã đề 913_ kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A_mã đề 296_ kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012.
 • Đáp án đề thi đại học môn Toán khối A kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012.
 • Đáp án môn thi Vật lí khối A kì thi ĐH, CĐ năm 2012.
 • Đáp án và thang điểm đề thi đại học môn Ngữ Văn (khối D) năm 2011
 • Tham khảo Đề thi- Đáp án môn Anh văn (Khối D) năm 2011
 • Đáp án đề thi Đại học năm 2011 (môn Địa lý)
 • Tham khảo Đề thi-Đáp án môn Văn khối C (Hệ Đại học, năm 2011)
 • Đáp án đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 (Môn Hóa)
 • Đáp án đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 (Môn Lịch sử)
 • Đáp án - Đề thi tuyển sinh ĐH môn Vật Lí khối A
 • Lên đầu trang