Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

22 khách và 2 thành viên
 • Nguyễn Nụ Cười
 • Bùi Phú Tụ
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Lên đầu trang Lên đầu trang

  Gốc > LỚP HỌC TRỰC TUYẾN > (14 thư mục)


  Toán học (127 bài)
 • Bai_lam_so_3.flv
 • Bai_thi_so_2.flv
 • Bai_lam_so_1.flv

 • Vật lý (2 bài)
 • Vl7_tac_dung_tu.flv
 • Vl6_b26_su_bay_hoi_va_su_ngung_tu.flv

 • Hóa học (16 bài)
 • PHUONG_PHAP_TIM_CONG_THUC.flv
 • 0.S-t_Va_M-t_S-_Kim_Lo-i_69.swf
 • 0.63.swf

 • Sinh học (22 bài)
 • Sh_su_tien_hoa_ve_moi_truong_song_va_su_van_dong_di_chuyen.flv
 • Sinhhoc9_qua_trinh_nguyen_phan.flv
 • 0.Mot_so_thi_nghiem_ve_Thuc_vat.flv

 • Công nghệ (8 bài)
 • Oc_hap_la_gung_Phan_1.flv
 • Oc_hap_la_gung_Phan_2.flv
 • Cn9_mon_cha_dum.flv

 • Ngữ văn (7 bài)
 • Nv9_t121_sang_thu.flv
 • Nv9_tieu_doi_xe_khong_kinh.flv
 • Nv6_t107_cac_thanh_phan_chinh_cua_cau.flv

 • Lịch sử (1 bài)
 • Ls9_Dong_Xuan_chien_dich_DBP_phim_mau_P3.flv

 • Địa lý (2 bài)
 • Dl9_t22_vung_dong_bang_song_hong_P1.flv
 • Dia8_dac_diem_song_ngoi_viet_nam.flv

 • Tiếng Anh (3 bài)
 • Ta9_b2_t8_clothing.flv
 • Ta8_b8_t58_reading.flv
 • Ta8_b4_t2.flv

 • Thể dục (4 bài)
 • Td9_dien_kinh.flv
 • Td9_cac_mon_the_thao_tu_chon.flv
 • Td6_b9_doi_hinh_doi_ngu.flv

 • Âm nhạc (2 bài)
 • An8_ly_dia_banh_bo.flv
 • An6_b7_t27_tia_nang_hat_mua.flv

 • Mỹ thuật (3 bài)
 • Mt8_trang_tri_quat_giay.flv
 • Mt8_tranh_xe_dan_lo_hoa_qua.flv
 • Mt8_thuong_thuc_my_thuat.flv

 • Cd9_truyen_thong_tot_dep_cua_dan_toc.flv
 • Cd8_cong_on_cua_dang_va_ve_dep_que_huong.flv
 • Gdcd7_b5_yeu_thuong_con_nguoi_phan_1.flv

 • Tin học (6 bài)
 • Huong_dan_cai_Windows_7_Video.flv
 • 04__IN_BI_THU.flv
 • Tin12_b6_bieu_mau_1410.flv