Gốc > Mục:TÀI LIỆU ÔN THI HỌC KỲ > Mục:Sinh học > Mục:Sinh học 7 >
title:Đề cương ôn tập HK II môn Sinh học 7
date:04-08-2010
sender:Phan Tuấn Hải
source:st
type:doc
CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN SINH 7
***
1/ So sánh đặc điểm đời sống của Ếch đồng với Thằn lằn bóngđuôi dài?
2/ So sánh đặc điểm đời sống của Thằn lằn bóngđuôi dài với thỏ?
3/ Đặc điểm cấu tạo ngoài của Thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống ở cạn? ( nói rõ ý nghĩa )
4/ Đặc điểm cấu tạo ngoài của chim thích nghi với đời sống bay lượn? ( nói rõ ý nghĩa)
5/ Đặc điểm bộ xương của thằn lằn bóng đuôi dài? So sánh bộ xương của thằn lằn với bộ xương của thỏ?
6/ Lập bảng so sánh cấu tạo trong ( hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết, sinh sản) của ếch đồng, bò sát, chim và thú?
7/ Đặc điểm sinh sản của chim bồ câu? Ý nghĩa?
8/ Đặc điểm cấu tạo hệ thần kinh và giác quan của thỏ?
9/ Vai trò của lưỡng cư và thú?
10/ Đặc điểm chung của bò sát và chim?
11/ Đặc điểm của bộ ăn sâu bọ thích nghi với chế độ ăn sâu bọ và đào bới tìm mồi?
12/So sánh bộ răng của 3 bộ : sâu bọ, gặm nhấm, ăn thịt?
13/ Đặc điểm đặc trưng của bộ móng guốc? phân biệt bộ guốc chẵn và bộ guốc lẻ?
14/ Đặc điểm thích nghi về đặc điểm cấu tạo và tập tính của động vật ở đới lạnh và hoang mạc đới nóng? Giải thích
15/ Phân biệt các hình thức sinh sản ở động vật? ưu điểm của thụ tinh trong, đẻ con và có nhau thai?