Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

13 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Đề cương ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:29' 22-12-2016
  Dung lượng: 58.0 KB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 1
  MÔN TIẾNG ANH LỚP 8
  A. GRAMMAR
  I/ Tenses:
  1. The present simple tense (Thì hiện tại đơn)
  S + is /am /are + O
  S + V1 / V- s /es + O
  Adv: always / usually / often / sometimes / everyday / today
  - Diễn tả một sự việc ở hiện tại, thói quen,
  - Diễn tả sự thật, các hiện tượng tự nhiên
  - Diễn tả kế hoạch đã định sẵn trong tương lai (lịch trình)
  2. The present progressive tense (Thì hiện tại tiếp diễn)
  S + is / am / are + V-ing + O
  Adv: now, at the present , at the moment
  - Diễn tả một sự việc đang diễn ra hoặc sẽ diễn ra trong tương lai gần
  - Dùng với động từ “get/ become” chỉ sự thay đổi
  3. The future simple tense:
  S + will + V1 + O
  Adv: Tomorrow, next week, next Sunday...........
  - Diễn tả một sự việc trong tương lai
  4. The past simple tense (Thì hiện tại đơn)
  S + was / were + O
  S + V-ed / V2 + O
  Adv: yesterday , last week, last Sunday , ago, in 2007 .....
  - Diễn tả sự việc đã xảy ra và kết thúc ở quá khứ
  5 .The present perfect tense (Thì hiện tại hoàn thành)
  S+ have/ has +p.p (V-ed /V 3) +O
  Adv: since, for
  - Diễn tả hành động đã xảy ra và còn kéo dài đến hiện tại hoặc tương lai
  6. Near future:Be going to (Tương lai gần)
  S + am/is/are + going + to -V1 + O.
  II. Modal verbs (động từ khiếm khuyết).
  S + can/could/ought to/must/ have to/ has to +V1 + O.
  III. Comparison:
  A/ Possite degree: (so sánh bằng)
  S1 + be (not) + as + adj + as + S2.
  S1 + V(not) the same as + S2.
  S1 + V + different from + S2.
  - So sánh giữa hai đối tượng, không phân biệt tính từ ngắn vần hay dài vần
  B/ Comparative degree (so sánh hơn)
  S1 + V + adj-er + than + S2.
  S1 + V + more + adj + than + S2.
  So sánh giữa hai đối tượng
  Cần xác định tính từ ngắn vần hoặc dài vần
  * Short –Adj: là những tính từ một âm tiết
  Là những tính từ hai âm tiết tận cùng là: y, ow, er, le
  * Long- Adj: Là những tính từ có từ hai âm tiết trở lên
  C/ Superlative degree:(so sánh nhất)
  S +V + the + short adj-est.
  S + V + the most + long adj.
  - So sánh một trong nhiều đối tượng
  * Các tính từ so sánh đặc biệt:
  Good - better - the best
  Bad - worse - the worst
  Many / much - more - the most
  Little - less - the least
  Far - farther - the farthest
  - further - the furthest
  IV. Adjective & adverb:
  Adjective + ly Adv
  Ex: quick + ly quickly
  careful + ly carefully
  happy + ly happily
  * Irregular: good -> well
  late late
  fast fast
  early early
  hard hard

  V. Prepositions of time: (giới từ thời gian)
  in: month, year, season (in May, in 2004. in summer……)
  in the morning / afternoon / evening.
  on: date +month (on May 1st,…..).
  on Sunday, on Friday,…..
  on my birthday, on Tet holiday, on the weekend
  at: hour (at 7 o’clock ……….)
  at day, at night, at weekend
  between: between 7 and 8 o’clock
  between Jun & July .
  after/before: after 4 o’clock.
  for: for 2 hours /5 days, for a long time.
  since: since yesterday, since 2002.
  VI. Preposition of place (giới từ nơi chốn)
  in, on, at, in front of, behind
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang