Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

6 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn Nhật Quang
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tin 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:49' 21-08-2016
  Dung lượng: 7.2 MB
  Số lượt tải: 464
  Số lượt thích: 0 người

  Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TOÁN HỌC
  I. HỆ ĐẾM:
  Hệ đếm thập phân (Decimal): Có 10 chữ số biểu diễn (0,1,2,3,4,5, 6,7,8,9)
  Dạng tổng quát: a1a2…an = a1.10n-1+ a2.10n-2+… +an.100
  VD: 35710 = 3.102+5.101+7.100
  (Lưu ý: Thường khi viết số ở hệ đếm thập phân người ta không ghi cơ số)
  Hệ đếm nhị phân (Binary): Có 2 chữ số biểu diễn (0,1)
  Dạng tổng quát: a1a2…an = a1.2n-1 + a2.2n-2 + … + an.20
  VD: 10102 = 1.23 + 0.22 + 1.21 + 0.20 = 10
  (Lưu ý: Đây chính là cách quy đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phân)
  Cách quy đổi từ thập phân sang nhị phân:
  Bước 1: Chia liên tiếp số cần đổi cho 2 đến khi thương bằng 0.
  Bước 2: Viết ngược lại số dư, ta được số mới trong hệ nhị phân.
  VD: Đổi số 6 từ hệ thập phân sang hệ nhị phân, ta làm như sau:
  6
  2
  
  
  
  0
  3
  2
  
  
  
  1
  1
  2
  
  
  
  1
  0
  
  Kết quả: 6 = 1102
  Hệ đếm thập lục phân (Hexa):
  Có 16 chữ số biểu diễn (0,1,2,3,4,5, 6,7,8,9,A,B,C,D,E,F)
  Dạng tổng quát: a1a2…an = a1.16n-1 + a2.16n-2 + … + an.160
  VD: 37Dh = 3.162 + 7.161 + 13.160 = 893
  (Lưu ý: Đây chính là cách quy đổi từ hệ Hexa sang hệ thập phân)
  Cách quy đổi từ TP sang Hexa:
  Bước 1: Chia liên tiếp số cần đổi cho 16 đến khi thương bằng 0.
  Bước 2: Viết ngược lại số dư, ta được số mới trong hệ Hexa.
  (Lưu ý: Nếu số dư lớn hơn 9 ta quy đổi thành A, B, C, D, E, F)
  Cách quy đổi nhanh từ hệ Hexa sang hệ nhị phân và ngược lại:
  Nhận xét: Số lớn nhất trong hệ Hexa có thể đổi ra 4 chữ số trong hệ nhị phân (1111=F). Do đó muốn đổi từ hệ Hexa ra hệ nhị phân, ta đổi từng con số Haxa ra nhóm 4 số nhị phân (nếu chưa đủ 4 chữ số nhị phân ta phải thêm các chữ số 0 vào phía trước). Ngược lại, muốn đổi từ hệ nhị phân sang Hexa, ta nhóm từ phải sang trái, mỗi nhóm 4 số rồi quy đổi từng nhóm sang hệ Hexa.
  Tổng quát:
  Muốn đổi a1a2…an từ hệ X sang hệ thập phân, ta tính giá trị của đa thức:
  a1.Xn-1+ a2.Xn-2+… +an.X0
  Muốn đổi một số từ hệ thập phân sang hệ X, ta chia liên tiếp số đó cho X cho đến khi thương bằng 0. Viết ngược lại số dư ta được số trong hệ X.
  Muốn đổi một số từ hệ X sang hệ Y, ta đổi số từ hệ X sang hệ thập phân, sau đó đổi kết quả từ hệ thập phân sang hệ Y.
  II. TẬP HỢP:
  Phép hợp (Union): A ( B = {x | x ( A hoặc x ( B}
  Phép giao (Intersection): A ( B = {x | x ( A và x ( B}
  (Lưu ý: Khi A ( B = ( ta nói rằng A và B là hai tập phân biệt)
  Phép trừ (Difference): A B = {x | x ( A và x ( B}
  Phép nhân (Multiplication): A ( B = { (a,b) | a ( A và b ( B}
  Phép phân hoạch (Partition):
  Cho X là một tập hợp (X (( ().
  Tập X được chia ra thành các tập con Ai (Ai ( (), họ các tập con Ai này được gọi là 1 phân hoạch (hay chia lớp) của tập X khi nó giao nhau từng đôi một bằng rỗng và hợp lại bằng tập lớn X. Tức là: A ( B = (, ( i ( j và Ai = X.
  Hiệu đối xứng (Symmetric difference): A ( B = (A B) ( (B A)
  Các ký hiệu tập hợp số thường dùng: N (số tự nhiên), N* (số tự nhiên khác không), Z (số nguyên) , Q (số hữu tỉ), I (
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang