Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

5 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lường Hải Hồng
  Ngày gửi: 00h:05' 05-04-2014
  Dung lượng: 2.4 MB
  Số lượt tải: 291
  Số lượt thích: 1 người (Đỗ Thị Diệu Hiền)
  NHIỆT LIỆT CHÀO
  MỪNG QUÝ THẦY CÔ
  VÀ CÁC EM
  GV: LƯỜNG VĂN HỒNG…
  TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌNH SÁNG
  Cho hai đa thức:
  P(x) = 2x5+ 5x4 - x3 + x2 - x -1
  Q(x) = -x4 + x3 +5x + 2
  Hãy tÝnh: P(x) + Q(x)

  KIỂM TRA BÀI CŨ
  P(x) = 2x5+ 5x4 - x3 + x2 - x -1
  Q(x) = -x4 + x3 +5x + 2

  Giải :
  + 5x4
  - x4
  = 2x5
  - x3
  +x3
  + x2
  - x
  +5x
  -1
  + 2
  = 2x5 + 4x4 + x2 +4x + 1
  = 2x5+(5x4-x4)+(- x3+x3)+ x2 +(- x +5x)+( -1+2)
  a) P(x)+Q(x)=(2x5+ 5x4 - x3 + x2 - x -1)+( -x4 +x3 +5x + 2 )


  = 2x5+ 5x4 - x3 + x2 - x -1 + x4 - x3 - 5x - 2
  = 2x5+(5x4+x4)+( -x3- x3) +x2+(- x - 5x) + (- 1 - 2)
  =2x5 + 6x4 - 2x3 +x2 -6x -3
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  b) P(x)-Q(x)=(2x5+ 5x4 - x3+ x2-x - 1)-(-x4 + x3 +5x +2 )
  P(x) = 2x5+ 5x4 - x3 + x2 - x -1
  Q(x) = -x4 + x3 +5x + 2

  Giải :
  = 2x5+ 5x4 - x3 + x2 - x -1 + x4 - x3 - 5x - 2
  = 2x5+(5x4+x4)+( -x3- x3) +x2+(- x - 5x) + (- 1 - 2)
  =2x5 + 6x4 - 2x3 +x2 -6x -3
  b) P(x)-Q(x)=(2x5+ 5x4 - x3+ x2-x - 1)-(-x4 + x3 +5x +2 )
  1.Cộng hai đa thức một biến :
  Ví dụ 1 : Cho hai đa thức:
  P(x) = 2x5+ 5x4 – x3 + x2 – x -1 Q(x) = -x4 + x3 +5x + 2
  Hãy tính tổng P(x) + Q(x)
  Giải :
  Cách 1: ( Thực hiện theo cách
  cộng đa thức ở bài 6)

  Ta sẽ cộng 2 đa thức một biến tương tự như cộng 2 số theo cột dọc
  P(x) = 2x5  5x4  x3 + x2 – x - 1
  và Q(x) = -x4 + x3 + 5x + 2
  Cách 2 : (cộng theo cột dọc)
  P(x) = 2x5  5x4  x3 + x2 – x - 1
  Q(x) = - x4 + x3 + 5x + 2
  +
  P(x) + Q(x) =
  2x5

  5x4 + (-x4) =
  -x3 + x3 =
  [5 + (-1)]x4 = 4x4
  0
  + 4x4
  + x2
  -x + 5x =
  (-1 + 5)x = 4x
  -1 + 2 = 1
  + 4x
  + 1
  -2x3
  -x3-x3=
  2x5-0=
  +6x4
  5x4-(-x4)=
  +x2
  -6x
  -x - 5x =
  -1 - 2 =
  -3
  NHÁP
  2. Trừ hai đa thức một biến :
  Ví dụ : Tính P(x)-Q(x)
  với P(x) và Q(x) đã cho ở phần 1 .
  Giải :

  Cách 1: ( Thực hiện theo cách
  trừ đa thức bất kì )
  2x5
  x2- 0 =
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?

  Q(x) =
  P(x) = 2x5+ 5x4 - x3 + x2 - x - 1
  -x4
  + x3
  +5x + 2
  -
  P(x)-Q(x) =
  -2x3
  -x3-x3=
  2x5-0=
  +6x4
  5x4-(-x4)=
  +x2
  -6x
  -x - 5x =
  -1 - 2 =
  -3
  NHÁP
  2. Trừ hai đa thức một biến :
  Ví dụ : Tính P(x)-Q(x)
  với P(x) và Q(x) đã cho ở phần 1 .
  Giải :

  Cách 1: ( Thực hiện theo cách
  trừ đa thức bất kì )
  2x5
  x2- 0 =
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  Cách 2:

  1.Cộng hai đa thức một biến :
  Cách 1: ( Thực hiện theo cách
  cộng đa thức bất kì )
  Cách 2:(Thực hiện theo cột dọc)
  P(x) = 2x5+ 5x4 - x3 + x2 - x- 1
  +
  -Q(x) = x4 - x3 -5x - 2
  P(x)-Q(x)= 2x5+ 6x4 -2x3+ x2 -6x -3
  2. Trừ hai đa thức một biến :
  Ví dụ : Tính P(x)-Q(x)
  với P(x) và Q(x) đã cho ở phần 1 .
  Cách trình bày khác của cách 2
  Giải :
  Cách 1: ( Thực hiện theo cách
  trừ đa thức bất kì )

  Cách 2:(Thực hiện theo cột dọc)
  P(x)-Q(x)=
  P(x) + [-Q(x)]
  Hãy xác định đa thức - Q(x) ?
  Dựa vào phép trừ số nguyên,
  Em hãy cho biết: 5- 7 = 5 + (-7)
  P(x) – Q(x) = ?
  Q(x) = -(-x4 + x3 + 5x +2)
  Q(x) = (-x4 + x3 + 5x +2)
  = x4 - x3 -5x - 2
  1.Cộng hai đa thức một biến :
  Cách 1: ( Thực hiện theo cách
  cộng đa thức bất kì )
  Cách 2:(Thực hiện theo cột dọc)
  P(x) = 2x5+ 5x4 - x3 + x2 - x- 1
  +
  -Q(x) = x4 - x3 -5x - 2
  P(x)-Q(x)= 2x5+ 6x4 -2x3+ x2 -6x -3
  2. Trừ hai đa thức một biến :
  Ví dụ : Tính P(x)-Q(x)
  với P(x) và Q(x) đã cho ở phần 1 .
  Cách trình bày khác của cách 2
  Giải :
  Cách 1: ( Thực hiện theo cách
  trừ đa thức bất kì )

  Cách 2:(Thực hiện theo cột dọc)
  P(x) + [- Q(x)]
  P(x) = 2x5+ 5x4 - x3 + x2 - x -1
  +
  -Q(x) = + x4 - x3 -5x -2
  = 2x5+6x4 -2x3+x2 -6x-3
  Tiết 62
  Cộng, trừ đa thức một biến
  Để cộng hoặc trừ hai đa thức một biến, ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:
  Cách 1 :
  Thực hiện theo cách cộng trừ đa thức đã học ở Bài 6 .
  Cách 2 :
  Sắp xếp các hạng tử của hai đa thức cùng theo luỹ thừa giảm (hoặc tăng) của biến, rồi đặt phép tính theo cột dọc tương tự như cộng, trừ các số.
  *) Chú ý :
  (chú ý đặt các đơn thức đồng dạng ở cùng một cột )
  Thảo luận nhóm 2 phút
  ?1 Cho hai đa thức :
  M(x) = x4 + 5x3 - x2 + x - 0,5
  N(x) = 3x4 - 5x2 - x - 2,5
  Hãy tính: a) M(x) + N(x)
  b) M(x) - N(x)

  a) M(x)= x4+5x3 -x2 + x - 0,5
  +
  N(x)=3x4 -5x2 -x -2,5

  M(x)+N(x) =4x4+5x3 -6x2 - 3

  Bài giải :

  b) M(x)= x4+5x3 -x2 + x - 0,5
  -
  N(x)=3x4 -5x2 -x -2,5

  M(x)-N(x) =-2x4+5x3+4x2 +2x +2
  Bài 48 - SGK 46: Chọn đa thức mà em cho là kết quả đúng:
  (2x3 - 2x + 1) - (3x2 + 4x - 1) =?

  A. 2x3 + 3x2 - 6x + 2
  B. 2x3 - 3x2 - 6x + 2
  C. 2x3 - 3x2 + 6x + 2
  D. 2x3 - 3x2 - 6x - 2
  Tiết 61: CỘNG TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN
  1.Cộng hai đa thức một biến :
  Cách 1: ( Thực hiện theo cách cộng đa thức bất kì )
  Cách 2:
  (Thực hiện theo cột dọc)
  P(x)= 2x5+5x4 -x3+ x2 - x -1
  Q(x)= -x4+x3 +5x+2
  P(x)+Q(x)=2x5 +4x4 + x2 +4x+1
  +
  2. Trừ hai đa thức một biến :
  Cách 1: ( Thực hiện theo cách trừ đa thức bất kì )
  Cách 2:(Thực hiện theo cột dọc)
  P(x)= 2x5 + 5x4 - x3 + x2 - x -1
  _
  Q(x)= - x4 + x3 +5x +2
  P(x)-Q(x)= 2x5+6x4 -2x3 +x2 -6x -3
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  - Nắm vững cách cộng , trừ các đa thức một biến và chọn cách làm phù hợp cho từng bài.
  - Làm các bài tập : 44 ; 45; 46 ;48 ; 50 ;52 (SGK/ 45+46 )
  - Chú ý : Khi lấy đa thức đối của một đa thức phải lấy đối tất cả các hạng tử của đa thức đó .
  Hướng dẫn bài 45
  a) Vì P(x) + Q(x) = x5 – 2x2 + 1 => Q(x) = (x5 –2x2 +1) –P(x)
  b) Vì P(x) – R(x) = x3 => R(x) = P(x) – x3
  Thay đa thức P(x) vào rồi thực hiện phép tính
  CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang