Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Đề thi ioe tiếng anh lớp 5 vòng 1 đến 35

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:19' 25-06-2015
  Dung lượng: 254.0 KB
  Số lượt tải: 469
  Số lượt thích: 1 người (Lương Thùy Dương)
  Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5
  Vòng 1: Bài 1: Choose the correct answer
  1. Are you a student or a teacher?
  a. Yes, I am b. No, I am not c. I’m a student d. Yes, I
  2. ……..down, please !
  a. Sit b. Open c. Close d. Stand
  3. ……..up please !
  a. Sit b. Open c. Close d. Stand
  4. What is ………favourite colour ? I like red.
  a. his b. her c. your d.you
  5. Whose book is this ?
  a. It’s me b. It’s her c. It’s him d.It’s mine
  6. Choose a word which has different part of pronunciation:
  a. do b. mother c. brother d. sometime
  7. What are ……..? They are my books.
  a. it b. this c. that d. these
  8. Can you drink……..? Yes, I can.
  a. orange juice b. rice c. chicken d. bread
  9. I am …..a picture now.
  a. writing b. playing c. singing d.drawing
  10. Tick the odd one out
  a. picture b. red c. black d. green
  Bài 2: Fill in the blank
  1. subje…t 2. doc…or 3. h…ad 4. j…ans 5. cour…e
  6. sund…y 7. e…d 8. th…ee 9. ha…f 10. ..limb
  Bài 3: Matching
  1. coconut 2. grape 3. badminton 4. Enlgand 5.desktop
  6. apple 7. volleyball 8. bus-stop 9. schoolyard 10. bottles
  a. cầu lông b. nho c. sân trường d. nước Anh e. màn hình
  f. bóng chuyền g. bến xe buýt h. chai i. táo j. dừa
  1……..2………3………4………5………..6………7……….8………..9……..10……….
  Vòng 2: Bài 1: Commplete the sentences
  Hello, my name’s Kate. I am ten …….old.
  …….. are you ? I’m fine, thanks.
  There …….one living room and one kitchen in my house.
  …….do you go after school.
  Bài 2: Arrange the sentences
  1. English sing song ? you Can
  ________________________________________________________________
  2. name ? her What is
  ________________________________________________________________
  3. ten years am old . I ________________________________________________________________

  4. my pen friend. new is This
  ________________________________________________________________
  5. up get 6.30 . I at
  ________________________________________________________________

  6. is job ? What your
  ________________________________________________________________
  7. Would you orange juice ? like some
  ________________________________________________________________
  8. Ha Noi . I am from
  ________________________________________________________________
  9. animals like ? does What Nam
  ________________________________________________________________
  10. My name is Hung Quan
  ________________________________________________________________
  Bài 3: Leave me out
  1. tirede 2. moother 3. reda 4. sciensce 5. Vietneamese
  6. ugely 7. Engliesh 8. memmber 9. Americean 10. helsp
  Vòng 3: Bài 1 Maching
  1. Hippo 2. Christmasday 3. stadium 4. blackboard 5. clouds
  6. National day 7. carpark 8. bathroom 9. crocodile 10. inkpot
  a. sân vận động b. phòng tắm c. cá sấu d. chỗ đậu xe e. lễ nô en
  f. đám mây g. bình mực h. hà mã i. bảng đen j. ngày độc lập

  1…….2……..3………..4……….5……….6……….7………8……….9………10……….
  Bài 2: Fill in the blanks
  1. fi..d 2. do..n 3. t..wn 4. be..low 5. h..lp
  6. bl..e 7. w..fe 8. num..ber 9. ki..chen 10. b..ach
  Bài 3: Choose the correct answers
  My house is …….
  a. this b. that c. big d. many
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang