Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

9 khách và 1 thành viên
 • trần thị riện
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Đề thi HKI môn Hóa học 9 (đề 2)-THCS Tây Thuận 2014-2015

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:16' 21-06-2015
  Dung lượng: 78.5 KB
  Số lượt tải: 51
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GDĐT TÂY SƠN
  TRƯỜNG THCS TÂY THUẬN
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2014- 2015
  MÔN HÓA HỌC 9 - Thời gian : 45 phút
  ----------------------------------------------
  PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: ( 5điểm)
  Hãy chọn một chữ cái A, B,C hoặc D trước câu trả lời đúng nhất.
  Câu 1: Loại phân bón có khả năng kích thích bộ rễ thực vật phát triển là:
  A/ Phân đạm B/ Phân kali C/ Phân lân D/ Phân vi lượng
  Câu 2: Kết quả so sánh độ hoạt động của hai kim loại nào sau đây đúng:
  A/ Mg > Na B/ Fe > Al C/ Al > Mg D/ Cu > Ag
  Câu 3: X là một hợp kim của Fe với cacbon chứa 1,5% khối lượng Cacbon và Y là một hợp kim của Fe với Silic và Cacbon. Vậy
  A/ X, Y đều là gang B/ X là gang, Y là thép C/ X, Y đều là thép D/ Y là gang, X là thép
  Câu 4 : Trộn lẫn các dung dịch sau, trường hợp không xảy ra phản ứng là :
  A/ MgCl2 + NaOH B/ Mg(NO3)2 + K2SO4 C/ H2SO4 + Ba(NO3)2 D/ Ca(HCO3)2 + HCl
  Câu 5: Trong các axit sau, axit nào là axit mạnh nhất;
  A/ H2SiO4 B/ H2CO4 C/ H3PO4 D/ H2SO4
  Câu 6: Để loại Cu ra khỏi hỗn hợp Cu và Ag người ta ngâm hỗn hợp này trong dung dịch nào trong các dung dịch sau:
  A/ Cu(NO3)2 B/ HCl C/ AgNO3 D/ H2SO4loãng
  Câu 7: Cho hợp kim gồm: Al, Fe, Cu, Ag. Hòa tan dung dịch H2SO4 loãng dư sau khi kết thúc phản ứng chất rắn còn lại gồm có:
  A/ 1 kim loại B/ 2 kim loại C/ 3 kim loại D/ 4 kim loại
  Câu 8: Trộn 200ml dung dịch NaOH 1M với 200ml dung dịch H2SO4 1M thu được dung dịch X có:
  A/ pH < 7 B/ pH = 7 C/ pH > 7 / pH = 14
  Câu 9: Khối lượng vôi sống thu được khi nung 100kg CaCO3 với hiệu suất 80% là :
  A/ 70 kg B/ 80 kg C/ 44,8 kg D/ 56 kg
  Câu 10: Trong công nghiệp, người ta điều chế phân đạm urê bằng cách cho khí amoniac NH3 tác dụng với khí cacbon dioxit CO2 :
  2NH3 + CO2 CO(NH2)2 + H2O
  Để có thể sản xuất được 6 tấn urê ,cần phải dùng bao nhiêu tấn NH3 và CO2 ?
  A/ 3,4 tấn NH3 và 4,4 tấn CO2 B/ 4,3 tấn NH3 và 4,4 tấn CO2
  C/ 4,4 tấn NH3 và 3,4 tấn CO2 D/ 3,4 tấn NH3 và 3,4 tấn CO2
  PHẦN II: TỰ LUẬN: 5 điểm
  Câu 1: (1,5điểm) a/ Viết PTHH trực tiếp tạo muối MgC12 từ Mg, MgO, Mg(OH)2 , MgCO3, MgSO4.
  b/ Trong số các phản ứng trên phản ứng nào là phản ứng thế
  Câu 2: (1,5điểm) Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các mẫu kali sau: K2SO4. K2CO3, KCl Viết PTHH minh họa ?
  Câu 3: ( 2điểm) a/ Cho agam hỗn hợp Cu và Fe có khối lượng bằng nhau vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 2,24lit khí H2 ở đktc . Chất rắn không tan đem hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đậm đặc nóng thu được V lít khí SO2 đktc. Tính V?
  b/ Ngâm a gam hỗn hợp trên vào dung dịch CuSO4 dư, tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng.
  -------------------------------------------------------------

  PHÒNG GDĐT TÂY SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2014- 2015
  TRƯỜNG THCS TÂY THUẬN MÔN HÓA HỌC 9 - Thời gian : 45 phút
  HƯỚNG DẪN CHẤM
  ------------------------------------------

  PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
  Mỗi câu đúng 0,5 điểm
  Câu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  
  Đáp án
  C
  D
  D
  B
  D
  C
  C
  A
  C
  A
  
  PHẦN II: TỰ LUẬN: 5 điểm
  CÂU
  ĐÁP ÁN
  ĐIỂM
  
  1
  a/ (1) Mg +2HC1 MgC12 + H2
  (2) MgO +2HC1 MgC12 + H2O
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang